İMPO İMAR: 70 MİLYON İÇİN YENİ KONUT ŞART

Türkiye’de şehirleşme sancılarının başında konut eksikliğinin geldiğini belirten İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, değerlendirmelerde bulundu.

İMPO İMAR: 70 MİLYON İÇİN YENİ KONUT ŞART
Endüstri 40 Zirvesi

İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, geride kalan Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla şehirleşme ve konut sorununa dikkat çekerek, “20 yıl içinde 70 milyon insan için yeni konut şart!” diye konuştu.

“Dünya şehirli nüfusunun 50 yıl içinde 8 milyara çıkmasının yol açacağı sorunlar, bugün yaşananlardan daha büyük felaketleri getirecek” diyen Oflaz, dünyada şehirleşme sorunlarının çözülemediği takdirde insanlığın barınma ve doğal afetler başta olmak üzere büyük felaketlerle karşı karşıya kalabileceğine dikkati çekti.

"55 MİLYON KONUT İNŞA ETMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Konut üretim yetersizliğine değinen Yüksek Şehir Plancısı Hüseyin Oflaz, “İskan ve ticaret alanlarındaki yoğunluk, şehirlerin yağ lekeleri şeklinde büyümesine sebep oluyor. Bundan dolayı arsa değerleri artarak yapı maliyetlerini katlıyor. Bu da yatırım kapasitesini kısıtlayarak konut üretim yetersizliğini beraberinde getiriyor.” dedi.

Bu sebeple Türkiye'nin önünde şehirleşme sorununun olduğunu ve bu büyük meselenin çözüme kavuşması gerekeceğini aktaran Oflaz, “Türkiye’de nüfus artışı sebebi ile 30 milyon kişiye, köyden kente göç nedeniyle 15 milyon, şehirlerde sağlıksız konutların bir kısmını yeniden inşası ile 10 milyon olmak üzere toplam 55 milyon kişiye şehirlerde konut inşa etmek zarureti ile karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı. 

"KIRSALIN İHTİYACI YILLARCA İHMAL EDİLDİ"

Sorunun geçmişte yaşanan köyden kente yapılan kontrolsüz göçler nedeniyle bugünkü karamsar tabloya dönüştüğünü söyleyen Oflaz, bu kapsamda sorunun çözümlerinden birinin kırsaldan geçtiğini ifade etti.

Kırsalın konut ihtiyacının gündeme gelmediğini, 150 yıl boyunca bakımsız bırakıldığını vurgulayan Oflaz, "Bu nedenle 30 milyon olan kırsal nüfusun hemen hemen tümü depremlerde büyük can kaybına yol açacak yapılarda yaşıyor. Bunların yarısı kente göç etse bile kalan 15 milyonun konut ihtiyacı şehirleşme politikalarına acilen dahil edilmelidir." şeklinde konuştu.

"ÜRETİM, PLANLI VE KONTROLLÜ YAPILMALI"

Söz konusu acil ihtiyaca karşın gene de yeni konut üretiminin kontrollü ve planlı yapılması gerektiğinin altını çizen Yüksek Şehir Plancısı Oflaz, aksi takdirde fiyat dengesizlikleri ve bölgesel balonlar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Mevcut şehirleşme politikalarının yaratacağı tehlikelerin önüne geçme konusundaki önerilerini de sıralayan Oflaz, planlı konut üretiminin yanı sıra çalışma hayatını geliştirecek yeni alanların bölgenin demografik yapısı da düşünülerek kent yaşamına kazandırılması, yoksul ailelerin ve kırsalda yaşayanların hayat standardını yükseltecek ev ve mahallelerin inşa edilmesi olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 14:09
YORUM EKLE

Aldağ

Vefa

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını