Göbeklitepe’yi Endüstri 0.0 olarak tanımlıyor İbrahim Hızalan, bizim de katıldığımız bu tespit insanoğlunun bilgiyi kaydettiği ilk ürünü olarak ifade edebiliriz. Bu bilgiyi kaydetmekle kalmamış her biri 16 tonu bulan taş blokların üzerini toprakla örterek korumuştur. Taşa taşla petroglif şekiller vererek kendi toplumunun dini sosyal ve kültürel hayatını tanımlamıştır.  Bu taş yazıtları M.Ö. 7000 yıllık Çatalhöyük takip etmektedir. Göbeklitepe İngiltere’deki Stonehenge’den 6600 yıl önce mısır piramitlerinden ise 7100 yıl önce insanoğlunun bir arada topluluk halinde yaptığı mühendislik harikası yapıtlardır ve bu toplum bir ve iki rakamı dışında bir sayı bilmeden bunu gerçekleştirmiştir. Taş yazıtları Mezopotamya’da yaşayan çivi yazıtları ile devamını görmekteyiz. Sümerlilerde tablet okulu günümüzün üniversitesinde eğitim hayatını yürütmektedir. Çivit yazıtlara örnek İstanbul arkeoloji müzesindeki M.Ö. 3000 yıl önceye ait bir şiir tableti yer almaktadır. Mısır medeniyeti Sümerlilerdeki okuma yazma oranına örnek alarak ve M.Ö. 4000 yılında bulunan papirüsü bilgiyi kaydetme ve aktarma aracı olarak kullanmaya başlamıştır.  Keşfedilen en eski papirüs yazıtı Haneka mezarından çıkarılan M.Ö. 2560 2550 dönemine aittir. Çin medeniyeti selülozlu kâğıdı M.Ö. 2. Yüzyılda keşfetmiştir. Bulunan en eski selüloz kağıt Çin Seddi’nde bulunmuş ve M.Ö. 150 yılına aittir. 18 yüzyılda Fransızların kâğıt makinesiyle kâğıt kullanılarak bilgi paylaşımı yaygınlaşmıştır. Tarihe bir regresyon yaptığımızda bilgiyi en hızlı ve en doğru. Kaydeden paylaşan toplumların medeniyeti inşa ettiğini görmekteyiz.

Taş yazıtlarla başlayan kâğıt yazılarına dönüşen bilgiyi kaydetme paylaşma ve aktarma araçları 20. Yüzyılın sonlarına doğru dijitale bırakmıştır. Elektrikle çalışan ve elektronik veri işleme kapasitesine sahip ilk bilgisayar, yani günümüzdeki adıyla ilk dijital bilgisayarın icat tarihi 1945'tir ve adı ENIAC olarak adlandırılmıştır. ENIAC adlı ilk bilgisayar, ABD ordusuna özel olarak geliştirilmiştir ve 30 ton ağırlığındadır. Artık bilginin dijital olarak aktarımı başlamıştır ve günümüzde artık bilginin zaman kapsülü dijital verilerdir. IOT/Nesnelerin Interneti, dijital verileri flowing data olarak yani akan veri dediğimiz şekilde toplamakta ve aktarmaktadır. Yapılan her fiziksel ve fikri durumu IoT donanımlar üzerinden yazılımlarla toplamakta, veri evrenine göndermektedir. 

İQVİZYON ENDÜSTRİ PLATFORMU

IQvizyon Endüstri Platformu, endüstri 4.0 disiplinlerinden olan bilgi teknolojileri (IT) ve operasyon teknolojilerini (OT) birleştiren ve yöneten yazılım mühendisliği çözümüdür. Son 10 yıldır STK, Ticaret Odaları toplantılarında ifade ettiğimiz metafor tanımlamasıyla, günümüzün petrolü flowing dijital data, yani akan dijital verilerdir. Biz yaklaşık on yıl önce bu tespitlerle başladık ve zaman içerisinde bu tespitler evrimleşerek endüstriyel verilere ulaşma noktasına gelmiştir. Hedefimizde Endüstriyel Kontrol Sistemler, makina ve donanımlardaki verilere ulaşmak, bunları flowing data olarak aktarmak ve cloud sistemlerde yönetmek vardı. Bu son 5 yıllık AR-GE çalışmalarımızla başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Endüstriyel IoT firması MRE IIoT ve Endüstriyel Otomasyon Kontrol Sistemleri firmaları Mitsubishi Electric, Fanuc, Siemens başta olmak üzere IQvizyon Endüstri Platformu yazılımımıza entegre çalışmakta ve veri alışverişi sağlamaktadır.

IQvizyon Endüstri Platformu, Endüstriyel IoT ve Endüstriyel Kontrol Sistemlerinden veri alışverişi yapar. ERP ve MES çözümlerine entegre olarak fabrika sahasının (shop floor) tüm yönetim disiplinlerini, planlamalarını, analizlerini, izlenebilirliğini sağlar. Tüm bu veri regresyonları ile yapay zekâ destekli kestirici ve önleyici bakım yapmaktadır. Firmaların kullandığı klasik bir yazılım yılda maksimum 10 GB veri toplamaktadır. IQvizyon, KOBİ ölçekli örnek 6 CNC tezgâh, 2 universal tezgâh ve 2 vinci olan bir firmanın yılda 8 terabayt verisini işlemekte ve bunu 2 terabayt indirip yönetmektedir.
Bu noktada partnerimiz MRE IIoT firması, fabrika sahasındaki her türlü cihazdan veri toplamamızı sağlamaktadır. Bu verileri analitik çalışmalarıyla anlamlı hale getirip GAP analizleri, dar boğaz analizleri, kestirici ve önleyici bakım gibi çıktılar sağlamaktadır. Akademisyen ekibimiz başarılı çalışmalar yürütmektedir. Bilindiği üzere firmalar, OEE maksimizasyonu, OOE maksimizasyonu ve karanlık fabrika (TEEP) hedeflemektedir. OEE oranı ülkemizde %35 olarak paylaşılmaktadır. Avrupa ve Amerika ortalaması %65’tir.

Bizim de hedeflerimizde, ülkemizdeki KOBİ ve OBİ’lerin OEE oranını Avrupa ve Amerika ortalamalarına çıkarmaktır. Yaptığımız uygulamalarda bu hedeflerimizi yakalamış bulunmaktayız. Tabi ki endüstri 4.0 sadece IT ve OT kavuşması değil, aynı zamanda yapay zekâ destekli firma yönetimini kapsamaktadır. Endüstri 4.0 disiplinlerinden biri de iş birliğidir. IQvizyon 2019 yılı hedefi olarak iş birliği yılı olarak belirledi ve bunu ülkemizin çok değerli yazılım firmaları uluslararası yazılım ve Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistem firmaları, IIoT firmalarıyla iş birlik hedeflerini tutturdu.

2020 yılımız projeler yılı olarak belirledik. 2019 yılında temellerini attığımız projeleri 2020 de başarı hikayesine çevireceğiz. IQvizyon Dijital Dönüşüm A.Ş., insan makina ve yazılım iletişimini endüstri sahasında gerçekleştiren analitik çıktılarla yöneten endüstri 4.0 firmasıdır.

‘’İnsanoğluna verilmiş en büyük nimet teknolojidir’’ der, rahmetli Dr. Emin Acar.

“Teknoloji, insanoğlunun çıplak kuvvetiyle gerçekleştiremediğini akıl gücüyle geliştirdiği alet ve edevatlarla yapmasıdır” diye tanımlar, Dr. Rüştü Bozkurt.