Hayatımızın birçok noktasında dijitalleşme hüküm sürmeye başladı. Teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu önlemez bir şekilde ileriye dönük olarak dijital dünyanın içerisine girdik. Teknolojik gelişmeler salt günlük hayatımız da değil işletmeler açısından da büyük bir devrime yol açtı.  Her değişimin pozitif getirisi olacağını söylemek mümkün değil fakat ön izleme yaptığımız günlük rutinlerimiz dijitalleşen hayat koşullarımızı her geçen gün daha da kolaylaştırıyor.

Dijitalleşme, teknoloji başta olmak üzere pek çok farklı sektörde etkisini gösterdi. Endüstri dünyasının kaynağı olan enerji alanında yaşanan dijital dönüşüm verimlilik sağlama isteğini destekleyerek birçok avantajı beraberinde getiriyor. Mevcut durumda yürütülen iş modelleri gelişiyor, verilere daha rahat ulaşım sağlanıyor ayrıca yaşanabilecek aksaklıklar kısa sürede çözüme ulaşıyor.

ENERJİDE DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARI

Enerji dünyasında dijitalleşmenin sektöre yansımaları; elektrik üreten santrallerin modernize edilmesi, iletim hatlarının ileri düzey algoritmalar kullanılarak desteklenmesi, dağıtım alanında dengeli bir şebeke sistemin kurulması ve şebekelerin otomatik kontrolü gibi birçok yenilikler sektörün dijitalleşen çağa geçtiğine dair örnekler arasında yer alıyor. Dijitalleşme sürecinin işletmeler açısından çok fazla avantajı vardır. Gerçekleştirilen bu entegrasyonla beraber hem verim de artış hem de üretim daha kaliteli ve kolay bir şekilde sağlanır.

İş Geliştirme Uzmanı Defne Olcay ile enerjide dijitalleşmenin sektöre etkileri neler bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Enerjinin dijitalleşmesi üzerine şunları söyleyebilirim; dijitalleşme de özellikle GES yani tam kapsamlı sistemlerde veri toplama ve toplanan verilere göre de optimizasyon yapmak mümkün oluyor. Dolayısıyla kurulumu yapılan kapasitelerinde en optimum seviye de yönetilmesi söz konusu oluyor buda çok ciddi bir avantaj sağlıyor.  Konuya farklı bir açıdan bakarsak çok hızlı gelişim gösteren data ve veri alanları değil aslında pazarlama ve satış stratejileridir. Türkiye pazarında henüz bu uygulamaları göremiyoruz fakat özellikle ABD pazarı olmak üzere satış süreçleri tamamen değişmiş durumda.

“Rüzgâr Enerjisi Sektörü Sermayeden Yiyor” “Rüzgâr Enerjisi Sektörü Sermayeden Yiyor”

Bahsettiğiniz bu durumun güneş enerji sistemlerine nasıl etkisi olabilir?

GES’in dijitalleşmesinde farkın satış sürecinde olacağını düşünüyorum. Bu durumda bize şunu gösteriyor alınacak önlemlerin ve yapılacak hazırlıkların satış ve pazarlama tarafında yapılması gerektiğidir. Güneşin ana enerji kaynağımız haline gelmesi için dijital alt yapının mutlaka kurulması gerekiyor. Enerjisini üretmek isteyen kişi veya işletmeler için yasalar çerçevesinde gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır aynı zamanda karşılanabilir hale getirilmesi de gerekiyor.  

Editör: Semra Çakmak