Elektra Elektronik Satış Direktörü İlker Çınar reaktif güç kompanzasyonunun işletmeler için önemine dair açıklamalarda bulundu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE KİLİT KONU

Elektrik enerjisinin verimli kullanımının endüstriyel işletmelerde kompanzasyon ile sağlanabildiğini söyleyen Çınar, "Kompanzasyon, elektrik akımı ile gerilim arasındaki faz farkının en ideal olabilecek açıya getirilerek sistemi olumsuz etkileyen reaktif güçlerin sıfıra yaklaştırılması anlamına geliyor. Böylece enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif güç minimum seviyede tutuluyor. Reaktif gücü dengeleme ve akım ile gerilim arasında oluşan faz farkını olabildiğince azaltma işlemine ise 'reaktif güç kompanzasyonu' deniyor." diyerek, reaktif güç kompanzasyonu yapılmadığı zaman şebekede kayıpların oluştuğunu, iletim hatlarının ve kabloların daha fazla akım çektiğini ve bu yüzden büyük gerilim düşümlerinin meydana geldiğini söyledi. "Hatlarda gerilim düşümlerinin meydana gelmesi ise enerji taşıma kapasitesini düşürüyor." diyen Çınar, sonuç olarak kompanzasyon sayesinde daha kaliteli, daha ucuz ve daha verimli bir enerji kullanmanın mümkün olduğunu söyledi.

Elektrik Üretimini Azaltmada Yapay Zekâ ve Dijitalleşmenin Yarattığı Etki Elektrik Üretimini Azaltmada Yapay Zekâ ve Dijitalleşmenin Yarattığı Etki

REAKTİF GÜÇ CEZASINDAN NASIL KORUNULUR?

Reaktif güç kompanzasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmediği üretim tesislerinde, ihtiyaç duyulan aktif elektrik enerjisinden hariç olarak elektrik sisteminin şebekeden düzensiz olarak güç çektiğini belirten Çınar, "Sürekli olarak çekilen ve tüketilmeyip üretim tesisine geri gönderilen bu reaktif enerji sonucu kaybedilen milli kaynaklar nedeniyle bu bedel işletmelere ceza olarak yansıtılıyor. Bu cezaya ise reaktif güç cezası deniyor." dedi.

Reaktif gücü dengeleyerek akım ile gerilim arasında oluşan faz farkını olabildiğince azaltmak için reaktif güç kompanzasyonu uygulandığını söyleyen Çınar, "Bu işlem uygulanmadığı takdirde şebekede kayıplar oluşuyor, iletim hatları ile kablolar daha fazla akım çekiyor ve bu da büyük gerilim düşümleri meydana getirerek enerji kapasitesini düşürüyor. Reaktif güç kompanzasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilemediği şirketlerdeki elektrik sistemi, ihtiyaç duyulan aktif elektrik enerjisinin dışında şebekeden düzensiz olarak güç çekiyor. Sürekli olarak çekilen ve tüketilmeyip üretim tesisine geri gönderilen bu reaktif enerji milli kaynakların kaybedilmesine neden oluyor." dedi.

Editör: Ayşete Yavaş