"Üretimin darboğazları anlamlı veri ile aşılacak"

IQVizyon Genel Müdürü Murat Hekim, hedeflerinin akan veriyi oluşturmak, oluşan big data ile analiz ve analitik yaparak üretimin darboğazlarını aşıp, şeffaflığı sağlamak olduğunu söyledi.

"Üretimin darboğazları anlamlı veri ile aşılacak"
Endüstri 40 Zirvesi

IQVizyon için temel gerçekliğin VERİ olduğunu söyleyen IQVizyon Genel Müdürü Murat Hekim, “Firmalara verinin önemini, hayat kurtaran detayları gösterebilmek için çalışıyoruz. CNC, IoT, sensör, PLC gibi otomasyon çözümlerinden topladığımız verileri IQV Gateway ile IQV Data ürünümüze taşıyoruz. IQV Cloud platformunda ise görselleştirme; IQV SCADA ile sunuluyor. Big Data oluşturan akan veriler IQV Analiz ile görselleşiyor ve IQV Analitik ile yapay zekâ çözümleri sunuluyor” dedi. Ayın Röportajı bölümümüzün Nisan ayı konuğu olan Murat Hekim sorularımızı yanıtladı.

IQVİZYON’UN ENDÜSTRİ 4.0 VİZYONUNU ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Bizce Endüstri 4.0 bir evrimdir. Endüstri 3’den Endüstri 4’e geçiş dönüşümüdür. Endüstri 4 sonrası beklenen dönem için devrim daha gerçekçi olacaktır. Çünkü, Endüstri 5 döneminde insansı robotlar beklenmektedir. IQVizyon temel gerçekliğin VERİ olduğunu kabul etmektedir. Çalışmalarını; verinin toplanması, buluta çıkarılması, anlamlandırılması, ayrıştırılması ve görselleştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede yazılım, donanım ve mühendislik çözümleri üretmektedir. Endüstri 3 döneminin makinalarından, donanımlarından veriye ulaşmak zorluklar içermektedir. Mühendislik analizlerimizden sonra yazılım ve donanımlarımız ile de veriye ulaşmaktayız. 
Endüstri 4’ün altyapısı akan veri üzerine kurgulanmıştır. Bu da kontrol mekanizmalarında değişim gerektirmektedir. Endüstri 4.0’ın temel yapı taşı olan IoT pazarının 2020 için 50 Milyar USD olması beklenmektedir. Özellikle ülkemizin önünde önemli fırsatlar durmaktadır. IQVizyon çözümleri ile birlikte KOBİ ve OBİ pazarını hedeflemektedir. 

ENDÜSTRİ 4.0 ODAĞINDA YATIRIMLARA NEREDEN BAŞLANMALI, NE TÜR MODERNİZASYONLAR VE YATIRIMLAR YAPILMALI?

Öncelikli olarak firmaların “Dijital Dönüşüm” çalışmalarını başlatmış olması gerekmektedir. Bu kaçınılmaz, zorlu bir yolculuktur. Dünün BT altyapıları, universal tezgâhları ile otomasyon adımlarını atmak, günü kurtarmakla birlikte firmayı Endüstri 4.0 düzeyine çıkarmayacaktır. Çünkü, Endüstri 4.0 tedarikten teslime toplam bir süreç çalışmasıdır. Ülkemizin üretim görünümü henüz Endüstri 2-3 düzeylerindedir. Bunun Otomasyon ile Endüstri 3 düzeyine taşınması, dijitalleşmesi ve Endüstri 4.0 için hazırlanması gerekmektedir. Bu süreçler yatırım ve kararlılık gerektiren bilinçli adımlar gerektirir.  

IQVİZYON TÜRK SANAYİCİLERİNE NE TÜR ÇÖZÜMLER VE HİZMETLER SUNUYOR?

IQVizyon’un ilk hedefi akan veriyi oluşturmak, ERP - MES ile entegre çözümler sunmaktır. Oluşan Big Data ile Analiz ve Analitik yaparak üretimin darboğazlarını açmak, şeffaflığı sağlamaktır. Firmalara verinin önemini, hayat kurtaran detayları gösterebilmektir. Örneğin, bir ses verisinin önemini, üretimdeki ağırlığını gösterdiğimizde bakış açıları değişmektedir. Ses verisi, üretim sürecinin optimizasyonu, teslim süresinin azalması demek; maliyetlerin düşmesi, kestirici bakım çalışması demek. Bu ve benzeri çözümlerimiz işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet şartlarını sağlamak, maliyet baskısını azaltmak için yapılmaktadır.

BU YIL HANGİ SEKTÖRLERE VE UYGULAMALARA ODAKLANACAKSINIZ?

Ülkemizde imalat firmalarımız genel anlamda fason çalışmaktadır. Örneğin, sıcaklık verisinin belli bir derecede tutulmasının çelik üzerindeki etkisi, ürün kalitesini arttırmakta, alınacak işin fiyatını yükseltmektedir. Bir veri, firmanın yaptığı işteki kazancına direkt etki yapmaktadır. Bunun gibi üretim hatlarından birçok veri toplanabilmektedir. Her bir veri anlamlandırıldıkça, firmalara ve kurumlara kazanç olarak dönmektedir. Bu kazancı elde etmek isteyen kurum ve kuruluşlar sektör bağımsız müşteri portföyümüzü oluşturmaktadır.

ENDÜSTRİ 4.0 ODAKLI PROJELERİNİZİN ÇIKTILARINI NASIL ALIYORSUNUZ?

IQVizyon; CNC, IoT, sensör, PLC gibi otomasyon çözümlerinden topladığı verileri IQV Gateway ile IQV Data ürünümüze taşımaktadır. IQV Cloud platformunda, görselleştirme IQV SCADA ile sunulmaktadır. Big Data oluşturan akan veriler IQV Analiz ile görselleşmekte ve IQV Analitik ile Yapay zekâ çözümleri sunulmaktadır.
Toplanacak veri, yapılan proje çalışması ile belirlenmektedir. Öncelikli hedef, firmanın dijital dönüşümünü sağlamasıdır. Topladığımız veriler ve verilerden çıkan anlamlı sonuçlar, firmalara ‘Dijital Karar Destek’ sağlamaktadır. Bu çıktılar sırasıyla; dashboard , SCADA, raporlama, analiz ve dijital karar destektir. Bu çıktıları cloud sistemde veya firma yerelliğinde sunmaktadır.

IQVİZYON, GELECEK İÇİN KENDİNİ NASIL KONUMLUYOR?

IQVizyon, yazılım üretimi, donanım teknolojileri ve mühendislik alanlarında çözüm sunmaktadır. Bu kapsamda IT (Bilgi Teknolojileri) ve OT (Operasyonel Teknolojiler)’den faydalanarak elde ettiği girdileri bir üst basamağa çıkarmaktadır. Sahadan gelen veriler derin öğrenme algoritmalarını beslemektedir. Saha içerisinde oluşabilecek hataları, plansız bakımları ve her türlü aksaklığı önceden tahmin edebilen, önleyebilen ve iyileştirme süreçlerinin nasıl olması gerekeceğini algılayabilen yapay zekâ, derin öğrenme ve analitik sistemleri geliştiren taraftayız. IT ve OT artık iç içe geçmiş ve BT’ye dönüşmüştür. Biz de firma olarak kendimizi tam da bu konuma yerleştiriyoruz.

ENDÜSTRİ 4.0 ODAĞINDA HANGİ MESLEKLER KAYBOLACAK?

Endüstri 4.0, insan odaklı çözümleri öne çıkaracaktır. Dünya Ekonomik Forumu öngörülerine göre, 2030 yılına kadar 50.000 meslek yok olacak 13.000 yeni meslek çıkacaktır. Bunların büyük çoğunluğu Yapay Zekâ, Big Data ve Veri Güvenliği alanlarında olacaktır. Yeni çıkacak mesleklerden biri Imagineering – Hayal Mühendisliği olacaktır.
Endüstri 4.0’ın firmalara da uygulanmaya başlaması ile IT direktörleri firmaların CEO’ları olacak.

MURAT BEY, BU ÇAĞA DAHA HIZLI UYUM SAĞLAMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Öncelikli olarak dijital dönüşümünü tamamlamalıdır. Endüstri 4.0 versiyonlar ile ilerleyecektir. Dijital teknoloji ise akan veridir. Üretim verilerinin toplanması için MES (Üretim Yürütme Sistemleri) uygulamaları CNC ve PLC’lerden veri okuma konusunda çözüm üretememektedirler. Yazılım altyapıları buna göre kurgulanmamıştır. Diğer bir konu ise, dijital dönüşümde öne çıkan IOT, sensör ve PLC ler konusu henüz KOBİ ve BOBİ düzeyinde yeteri kadar bilinmemektedir. Halbuki üretimden akan verilerin bulut destekli yapay zekâ ile karar destek oluşturması üretim süreçlerini pozitif etkileyecek, dünya ölçeğinde rekabette öne çıkaracaktır.
Ülkemizin dijital dönüşümünde; dijital dönüşüm politikalarının uygulanması, standartların oluşturulması, yasal düzenlemelerin yapılması, dijital dönüşüme güç katacaktır. Ayrıca, firmalarda ve kurumlarda verilecek dijital dönüşüm eğitimleri, süreçleri daha başarılı yürütecek insan kaynaklarına ulaşmamıza imkân sağlayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 20:52
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını