banner1322
x

Üretimde devrim 'Artırılmış Gerçeklik’le mümkün

Artırılmış Gerçeklik’in üretim işletmelerinde kullanımının avantajlarından önemli bir bölümünü sağlamak, Doruk Otomasyon’un geliştirdiği ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi’nin AR Modülü’yle mümkün. Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi'nin katılımcısı olan Doruk Otomasyon, ProMANAGE AR modülünün üretim dünyasına sağlayacağı katkıları anlatıyor.

Üretimde devrim 'Artırılmış Gerçeklik’le mümkün
Endüstrideara

Üretim işletmelerinin nihai hedefleri şüphesiz ki verimliliği ve kazançları artırmak ve kayıpları azaltmaktır. Bu hedeflere ulaşmanın yolu ise Endüstri 4.0’ın üretim işletmelerine sunduğu son teknoloji uygulama ve metotlara yatırım yapmak, her zaman en iyi ve en yeniyi benimsemek ve sürekli iyileştirmeye bağlı kalmaktan geçiyor. Endüstri 4.0’ın yapıtaşlarından olan Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) uygulamalarını işletmeye entegre etmek de çağı yakalamak, devrimin bir parçası olmak ve Geleceğin Fabrikaları arasında yer almak açısından son derece önemli.  

Günümüzde, önceleri yalnızca bilimkurgu filmlerinde şahit olunan teknolojilerin üretim alanına taşınabilmesi işletmeler için oldukça değerli. Bu teknolojilerden biri olan ve 1993’te Paul Milgram tarafından dünyaya kazandırılan Artırılmış Gerçeklik – kısaca AR – fiziki ortamın bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilmesiyle kullanıcıya yeni bir gerçeklik algısı sunuyor. Başka bir deyişle, AR fiziki dünyadan aldığı verileri, dijital araçlarla yaratılan verilerle birleştiriyor ve bu duyusal zenginleştirme, gerçek zamanlı olarak meydana geliyor. 

Birçok kişinin Pokemon GO oyunuyla haberdar olduğu AR, gerçek dünyanın üzerine sanal objeler yerleştirilmesi sonucu kullanıcılara görsel zenginlik sunuyor. Bu durum ise aralarında üretimin de bulunduğu çok sayıda sektörün AR uygulamalarını kullanmasına imkan tanıyor.

AR ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA GEREKLİ 
Üretim işletmelerinin Endüstri 4.0 yolunda dev bir adım atmalarına olanak tanıyan AR, söz konusu işletmelere verimliliklerini artırmak ve kayıplarını azaltmak konusunda kısa zamanda kayda değer ilerleme sağlamasıyla çok kıymetli bir noktada duruyor. 

Üretimin çeşitli aşamalarında kullanılan AR, işletmelere, verimliliği ve farkındalığı artırma, kayıpları azaltma, kalite kontrolü sağlama, maksimum karlılığa ulaşma ve zamandan tasarruf etme gibi çok sayıda avantaj sağlıyor. 

Karmaşık makinaların montajı, bakımı ve onarımı gibi süreçlerde, talimatların kılavuz şeklinde olmalarındansa üç boyutlu olarak gerçek ekipmanın üzerlerinde görülebilmeleri, sorumluların direktifleri en iyi ve hızlı şekilde anlamaları açısından büyük önem taşıyor. Bu sayede, söz konusu aşamalarda yer alan operatörler, teknisyenler ve ilgili tüm sorumlular, görselleştirilmiş talimatların yardımıyla adım adım ilerleyerek süreçleri sorunsuz bir şekilde tamamlamış oluyor.  

AR yalnızca ortaya çıkan ürünün kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda üretim süreçlerini iyileştiriyor ve işletme çalışanlarını bir üst seviyeye taşıyor. 

KOMPLEKS MONTAJ SÜREÇLERİ AR’LA HIZLI 
Montaj sırasında AR uygulamalarının kullanımı, üretim işletmelerinin hız ve doğruluk elde etmesinde önemli bir etken. En karmaşık montaj süreçlerinde bile binlerce parçanın doğru ve olabildiğince hızlı bir şekilde bir araya getirilmesine yardımcı olan AR uygulamalarıyla, yetkililere talimatlar görselleştirilmiş bir şekilde sunularak montaj sürecinin sorunsuz tamamlanması sağlanıyor. 
Kimi kompleks ürünlerde montaj öğrenmek yıllar alabilecekken AR ile bu süreç kayda değer biçimde kısalıyor ve hata oranı önemli ölçüde azalıyor.  

GELECEK AR’LA EĞİTİMDE
Üretimi radikal biçimde geliştirmesi beklenen AR sayesinde, operatör, teknisyen ve ilgili tüm sorumlular karmaşık makinalarınn kullanımını öğrenebileceği için işletme sahiplerinin fabrikalarında eğitmen bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. 

Bunun yanı sıra, ilerleyen günlerde AR’ın endüstriyel ortamlar ve üretim alanlarında operatör, teknisyen ve diğer tüm ilgililere eğitim vermek konusunda kritik öneme sahip olacağı öngörülüyor. Eğitimin AR uygulamalarıyla verilmesinin çalışanların ve öğrenme süreçlerinin hızlanmasına, maliyetlerin de ciddi oranda düşmesine yardımcı olacağı tahmin ediliyor. 

AR İLE BAKIM SÜREÇLERİ DAHA KOLAY
Karmaşık makinaların bakımı üretim sürecinin en fazla özen isteyen aşamalarından biri. Artırılmış Gerçeklik uygulamaları, üretim ekipmanının bakımında yardımcı olabiliyor. Bakım kılavuzuna bakmak ve oradan istenilen bilgiye ulaşmak işletme sorumluları için çoğunlukla yorucu ve zaman alan bir süreç olsa da AR sayesinde, sorumlular oluşan hatanın yerini ve meydana gelme sebebini daha açıklıkla görecekleri için bakım yapmaları önemli ölçüde kolaylaşıyor. 

Öte yandan, talimatları elektronik ortamda saklamak yer ve maliyetten tasarruf sağlayacağı gibi, işletme sorumlularının bakım yapma metotlarının her seferinde doğru olması garanti altına alınmış oluyor.

FABRİKADA GEZERKEN SORUNLARA MÜDAHALE İMKANI  
Üretim işletmelerinde ilgililerin diledikleri verileri anlık olarak görmelerini, sorun olması durumunda ise yerinde ve vakit kaybetmeden müdahale etmelerini sağlayan AR uygulamaları sayesinde üretim operasyonları hız kazanıyor. 

Gerçek zamanlı KPI’ların görselleştirilmesi, değiştirme talimatlarını vermesi ve izlenebilirlik sağlamasıyla operatörün en büyük destekçisi olan AR uygulamaları kapsamında değerler, semboller ve grafikler gerçek nesnenin üzerinde görülebilirken, grafikler sayesinde üretim operasyonu çok daha rahat bir şekilde içselleştirilebiliyor. AR’la makina arızaları anında giderilebiliyor, duruş süreleri ciddi oranda azaltılıyor.

İşletme sorumlularının üretim hatları ve makinalarla etkileşimini bir üst seviyeye taşıyan Artırılmış Gerçeklik teknolojisi sayesinde karar alma süreçleri kolaylaşıyor ve hızlanıyor. Bilgilere istenilen sıklıkta ulaşılabiliyor ve bu sayede üretim hattındaki gidişatı çok daha iyi gözlemleme imkanına sahip olunuyor.

ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMAK YERİNE SORUNSUZ ÜRETİM
Makinanın durumu, ona yalnızca AR ekranından bakarak anlaşılabiliyor ve bu sayede problemler oluşmadan engellenebiliyor. Toplanan hassas verilere zamanında erişim, doğru karar verme sürecinin kolaylaşmasını ve hızlanmasını sağlıyor. 

Problemlerin meydana gelmesi halinde ise, operatörlere problemin nerelerde olduğu gösterilerek üretimin daha doğru yapılmasına ve sekteye uğramamasına yardımcı olunuyor. Sorunların belirlenmesi, karar alma süreçlerini geliştirdiği gibi, yerinde ve anında müdahale sağlayarak üretimin sorunsuz tamamlanmasına son derece önemli bir katkıda bulunuyor. Üretimde meydana gelen hataları ürün piyasaya sürüldükten sonra düzeltmek işletmeler için oldukça maliyetli olduğu gibi, şirketlerin itibarlarını da zedelemektedir. Bu yönüyle ele alındığında, AR uygulamaları işletmelerin itibarlarını korumalarına ve maliyetlerini azaltmalarına da yardımcı oluyor. 

ProMANAGE’LA ÜRETİMDE AR DENEYİMİNİ ÜST DÜZEYDE YAŞAYIN
Artırılmış Gerçeklik’in üretim işletmelerinde kullanımının yukarıda ifade edilen avantajlarından önemli bir bölümünü sağlamak, Doruk Otomasyon’un 20 yıllık tecrübesiyle geliştirdiği ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi’nin AR Modülü’yle mümkün. 

Operatörler, fabrika içinde gezerken AR Gözlüğü, akıllı telefon veya tablet ile baktıkları makinada KPI’ları görerek istenilen verilere çok hızlı bir şekilde ulaşabilirler. 
ProMANAGE Sistemi makinalardan gerçek zamanlı ve anlık verileri toplar ve çok sayıda KPI’ı anlık olarak hesaplar. Makinada çalışan iş, planlanan, üretilen ve kalan miktarlar, işin kalan süresi, OEE, performans, kalite, kullanılabilirlik gibi verimlilik göstergeleri ve benzeri yüzlerce KPI anlık olarak görülebilir. 

BİLGİ OPERATÖRÜN GİTTİĞİ HER YERDE 
Önceki dönemlerde, yani yerleşik bilgisayarların yoğun olarak kullanıldığı yıllarda, üretim sorumluları ofisleriyle saha arasında mekik dokumak zorundaydı. Alandaki operatörler ise bilgiden tamamıyla uzakta olmalarının dezavantajını yaşıyordu. Şimdiyse, ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi’nin AR uygulamalarıyla üretimdeki sorumlular, operatörler ve teknisyenler, ilgilendikleri makinaların üretim performanslarına ve istedikleri tüm verilere üretim alanı içinde dolaşırken eş zamanlı olarak ulaşabilir. ProMANAGE AR’la, operatörler ve işletme sorumluları, baktıkları makina hakkında görmek istedikleri bilgileri ProMANAGE’ın mobil uygulaması ProMANAGE Mobile’da veya baktıkları makina üzerinde doğrudan görebilir. 

ProMANAGE AR kullanan işletmeler, üretimle ilgili sayısal değerleri (üretim miktarı, OEE, kayıplar vb.) anlık olarak görebiliyor ve acil müdahale gerektiren noktalarda harekete geçebiliyor. Bunun yanı sıra, üretim hedeflerine ulaşmaya yardımcı olan ProMANAGE AR, makinaların bakıma ihtiyacı olup olmadığını sorumlulara bildirmesi açısından da son derece değerli. 

AKILLI FABRİKALARIN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI ProMANAGE AR 
Üretimin durumu hakkında anlık bilgi sahibi olmak gerek üretim yöneticileri gerekse operatör ve teknisyenler için hiç kuşkusuz çok önemli. İşletme sorumluları ancak bu sayede herhangi bir problem ya da problem olma ihtimali olup olmadığını fark edebilir ve gerekli aksiyonları hızlı bir şekilde alabilir. Üretim sahasının içinde de bu hızı kaybetmek istemeyen ve işletmesini Akıllı Fabrika haline getirmeyi amaçlayan sorumlular için ProMANAGE AR vazgeçilmez olacaktır.
 

YORUM EKLE

Huawei

Proven

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını