banner1049
x

TÜBİTAK VE KOSGEB’ten yeni destekler

Dijital dönüşümde devlet yatırımlarının ve teşviklerinin neler olduğu konuşulduğu Endüstri 4.0 Zirvesi’nde gerçekleşen MAKFED Özel Oturumunda TÜBİTAK ‘ın ve KOSGEB’in yeni destekleri mercek altına alındı. Dijital dönüşümün hedeflendiği desteklerde yerli üretim ve yenilikçi bakış açısı öne çıkıyor. 

TÜBİTAK VE KOSGEB’ten yeni destekler
EndüstrideAra1

Endüstri 4.0 Zirvesi, ziyaretçileri için MAKFED (Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu) Özel Oturumunda Dijital dönüşümde Devlet Yatırımları ve Teşviklerini gündeme taşıdı. 
MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır’ın oturum başkanlığında gerçekleşen panelde TÜBİTAK TEYDEP Bilteg Grup Koordinatörü Ahmet Tümay ve KOSGEB Proje Yönetimi Daire Başkanı Ertuğrul Çetinkaya yer aldı. 

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMALI”

Almanya, Çin gibi ülkelerin dünya makine ihracatında payına dikkat çeken MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, bugün dünya savaşlarının temel nedeninin teknoloji satmak olduğunu vurgulayarak teknolojinin önemine dikkat çekti. 
Makine sektöründe yeni trendlerin olduğunu belirten Bakır, üretim teknolojilerinde ve makine teknolojilerinde yaşanan değişime vurgu yaptı. Bakır, “Endüstri 4.0’ın hayatımıza girmesi ile üretim teknolojisi ve makineleşme de değişmeye başladı. Müşteri artık üreticiden çözüm sunmasını talep ediyor. Ayrıca yenilikçi makineler talebi gündemde. Teşviklerle bu değişime ayak uydurmamız gerek.” dedi.
Katma değerinin yüksek olması sebebiyle makine sektörünün Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirten Bakır, “Sektörde 13 bin girişimci söz konusu. 250’nin üzerinde istihdamı olan 110 işletme bulunuyor. Bu işletmeler ihracatın yüzde 40’ını yapıyor. KOBİ’ler de ihracatta önemli bir role sahip. İhracatımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Dijital dönüşüm noktasında yol haritasının etkin bir şekilde olması gerektiğini belirten Bakır, yerli teknolojiyi geliştirmeyi, yerli markaların etkinliğini artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Makine ile elektronik ve yazılımın birlikte değerlendirilmesi gerekildiğini belirten Bakır, teknoloji odaklı sanayi hamlesinin önemine dikkat çekti. İmalat sanayinin dijital dönüşümü için kamu tarafında önemli adımalar atıldığını dile getiren Bakır, 2019 dijital dönüşüm yol haritasının etkin bir şekilde uygulanmasını istediklerinin altını çizdi. 

TÜBİTAK TEYDEP Bilteg Grup Koordinatörü Ahmet Tümay yaptığı konuşmada, verdikleri destekler ile amaçlarının özel sektörde yenilikçiliği, rekabetçiliği ve teknoloji geliştirilmesini artırmak olduğunu vurgulayarak bunun için birçok programlarının olduğunu açıklıyor.   Endüstri 4.0’ın firmalara daha hızlı, kaliteli ve uygun maliyette üretim yapma olanağı sunduğunu belirten Tümay, TÜBİTAK’ın dijital dönüşüm konusunda firmalara destek olduğunu açıkladı. 
Bu süreçte teknik insanlara ihtiyaç olduğunu ve kullanılan teknolojiyi geliştirmenin, teknolojiyi üreten ile tüketeni bir araya getirmenin gerektiğini dile getiren Tümay, TÜBİTAK’ın bu üç konuda çalıştıklarını, bu çalışmalarının tasarlandığını uygulamaya geçeceğini açıklıyor. 
Artık iş yapan makineleri kontrol eden insanların yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Tümay, bunun yeni istihdamlar yatacağını söylüyor. TÜBİTAK’ın destekleri hakkında bilgi veren Tümay, “Sanayi doktora programı kapsamında; bir sanayi firması doktora öğrencisini istidam ettiği takdirde masrafın bir kısmını bir karşılıyoruz. Teknolojinin geliştirilmesi konusunda ise kapasite artırımı ayağında bazı desteklerimiz var. Ayrıca yaklaşık altı yıldır çağrılı programlar da gerçekleştiriyoruz. Burada ülkenin ihtiyaçlarını belirliyoruz ve öncelikli olarak çağrılar yapıyoruz” dedi.  Yeni destek programları hakkında bilgi veren Tümay, Müşteri Tedarikçi Programı tasarlandığını vurguluyor. Bu program kapsamında teknolojiyi kullanacak olan şirket ile teknoloji üreten küçük üreticiyi bir araya getirdiklerini ifade eden Tümay, ortak fonlanacak olan bu programın yakında uygulanacağını belirtti. 

Yerli üreticiyi destekleyecek yeni bir programın olduğunu belirten Tümay, yerli üreticiden ürün alan firmaya destek vereceklerini aktardı.  
Ülkenin ihtiyacı olduğu alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak programların olduğunu dile getiren Tümay, bu programlar ile bütçenin yüzde 70’inin ihtiyaç alanlarına ayrılacağını açıklıyor. 

NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİNİN YERLİLEŞTİRİLMESİ DESTEKLENECEK

2019-2020 Çağrı Planını hazırladıklarını açıklayan Tümay, ülkemiz için kritik ve stratejik olan teknolojilerin ve yüksek katma değerli ürünlerin yerli olarak geliştirilmesini desteklediklerini belirtti. Bu kapsamda öncelikli alanların otonom araç teknolojileri, ileri batarya teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti, blokzincir; esnek ve akıllı imalat teknolojileri, yenilebilir enerji teknolojileri, akıllı şebekeler, yerli tarım ve hayvancılık teknolojileri, yerli biyoteknolojik ilaç, aşı, tanı kitleri, ileri malzeme teknolojileri geldiğini belirten Tümay, mevcut durumda öncelikli alanlar, toplam destek tutarının yüzde 10’u oranında desteklenirken, bu oranı 2019 yılında yüzde 30’a 2023 yılına kadar da yüzde 75’e çıkarmayı hedefldiklerini aktardı. Tümay, 2019 yılı harcama öngörüsünün 256,7 milyon TL, 2020 yılı bütçe öngörüsünün ise 803, 4 milyon TL olduğunu söyledi.

Bir diğer önemli yeni programlarının SAYEM olduğunu aktaran Tümay, “Yüksek katma değerli ürün ve ürün grubu geliştirilmesi amacıyla Sanayi Yenilik Ağlarını destekleyeceğiz. Yetkin Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin koordinatörlüğünde oluşturulacak sanayi yenilik ağlarını destekleyeceğiz.” diyor.  

KOSGEB Proje Yönetimi Daire Başkanı Ertuğrul Çetinkaya yaptığı konuşmada ise, teknoloji tabanlı ve girişimci firmaları desteklemek yeni hedeflerinin olduğunu vurguladı. Yerli üreticiye yönelik dört farklı başlıkta 12 destek programlarının olduğunu dile getiren Çetinkaya, şu şekilde örneklendiriyor:
“Yeni yol haritamızda 10 temel adım belirledik. Strateji ürün destek programı kapsamında ithal edilen ürünlerin üretimini gerçekleştirerek yerli üretimi desteklemek istiyoruz. KOBİ TEKNOYATIRIM destek programı kapsamında AR-GE aşaması ve de prototipleri tamamlanan ürünler için desteklerimiz var. KOBİGEL isimli destek programı ise proje esaslı ve cağrı esaslı destek programıdır.” Dedi. 

“2019 YILINDA DİJİTALLEŞME BAŞLIĞINDA ÇAĞRIYA ÇIKTIK”

İmalat sanayisi sektöründe dijitalleşmeye yönelik proje teklif çağrısı yaptıklarını açıklayan Çetinkaya, başvuruların bittiğini açıkladı. İşletmelere KOBİ rehberler yetiştirdiklerini aktaran Çetinkaya, şu günlerde teknik danışmanlar yapacak sistemi kurduklarını açıkladı.     Çetinkaya, “İşletme değerlendirme raporunu hazırlıyoruz. Yüksek teknoloji ile iş kuranlara 300 bin makine tesisat desteği veriyoruz, bunun yanı sıra başka desteklerimiz de var. İş birliği ortakları maddeleri kapsamında desteklerimiz de bulunuyor. Burada KOBİ’lerin birbiri ile ya da büyük işletmelerle yapacakları ortak pazarlama, tedarik gibi iş birliklerini 5 milyon kadara kadar destekleyebiliyoruz. Ayrıca KOBİ’lerin ihracat yapabilmesi için de 300 bin TL kadar desteklediğimiz bir yeni programımız var.” dedi


 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 16:27
YORUM EKLE

Radyo

Halıcı

Dergiler