Şirketlerde Dijitalleşme Yolunda Ön Hazırlık

Şirketlerde Dijitalleşme Yolunda Ön Hazırlık

Şirketlerde Dijitalleşme Yolunda Ön Hazırlık
Endüstrideara

Dijitalleşme yolunda şirketler, tıpkı bir yabancı dil kursuna başlamadan önce yapılan seviye tespit sınavı gibi mevcut durumunu bilmeli ve buna bağlı olarak yol haritasını belirlemelidir.

Endüstri 4.0 yaklaşımının, yolculuğunun ilk adımı ve olmazsa olmazı dijitalleşmedir. Dijitalleşme, şirket içerisinde ya da iş ortakları ile olan ilişkilerde yer alan bilginin sayısallaştırılması, entegrasyonu, doğrulanması gibi özellikleri içerir. Bu durum dikkate alındığında, donanım ve yazılım destekli bir sistemin gereksinimi ortaya çıkar. 

Dijitalleşme ile birlikte hayatımıza bazı yeni kavramlar girmiştir. “Dijital Şirket”, “Dijital Fabrika”, “Akıllı Fabrika”, “Dijital Değer Zinciri”.

Entegre ve bütünsel olması “Dijital Değer Zinciri”ni oluşturmaktadır. Bu zincirin oluşturulması ve yönetilmesinde veri toplama, işleme, entegrasyon, derleme ve analiz kullanılır. Ancak Endüstri 4.0’ın çıkış noktası özellikle üretim işletmelerinde ürün yaşam döngüsü ve sipariş karşılamada tüm verilerin toplanması, izlenmesi, anlama, tahminleme ve otonom tepki ile insan faktörünü minimum seviyede tutmadır. Çıkış noktası Almanya olan bu yaklaşım, şirketlerin mevcut teknoloji kullanımı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bir başka deyişle, dijitalleşme yolunda belirli bir aşamayı tamamlamış şirketlerin (kağıt ortamında süreç yönetimi, söz ile iletişim) bir sonraki aşamasını ifade eder.

Son yıllarda Türkiye’deki şirketler de bu rüzgarın etkisine kapılmış, bilinçsiz bir şekilde nereden başlanacağını, nasıl yol alınacağını bilmeden sadece veri toplama olarak görmektedir.   Ancak öncesinde şirket genelinde yapılması gerekenler vardır.

Haberin Tamamı ST Endüstri 4.0 Uygulamaları Dergisi'nin Şubat 2018 Sayısında


Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2018, 10:50
YORUM EKLE

Novexx - Ana Sayfa

Çizgi

Dergiler