ProMANAGE verimlilik yönetimini nasıl destekliyor?

ProMANAGE, geçmişteki kayıpların analizi sonucu, gelecekteki kayıpların daha oluşmadan önlenmesi için doğru aksiyonların alınmasını sağlıyor.

ProMANAGE verimlilik yönetimini nasıl destekliyor?
EndüstrideAra - Haber Detay

Üretimde verimliliğin artırılmasının gerekliliği, günümüzde sektör bağımsız olarak tüm işletmeler ve bireyler tarafından bilinerek kabul görüyor. Özellikle artan rekabet ortamı ve tüketici ihtiyaçları da göz önünde bulundurulduğunda, üretimde verimliliği artırmanın tercihe dayanan bir eylem değil bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğu kesindir ancak, verimlilik artışının temel ve tek hedef olması, olumlu sonuçlar alınması için asla yeterli değildir. Özellikle hedefin, verimsizliğe sebep  olan kayıpları ortadan kaldırmak şeklinde tanımlandığı durumlarda sonucun, yani verimlilik artışının, çok daha mümkün ve ulaşılabilir olduğu birçok uygulamada görülebilir.

NASIL YAPILMALI?

Verimin artırılması için kayıpların analizi, doğru hedef, ortadan kaldırılmak üzere odaklanılacak  kaybın sebeplerinin analizi ve alınacak aksiyon, döngüsel bir sürecin süreklilik içinde yapılması şeklinde olmalıdır.

DİJİTAL ARAÇLARIN VERİM ARTIŞINA KATKISI

İyileşme süreçlerinin otomatik işlemesini sağlayan araçlarla süreklilik sağladığından, verimliliği artırma konusunda oldukça etkilidirler. Doruk Otomasyon tarafından geliştirilen ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi, bu sürecin her adımını destekleyecek araçlarla donatılmış. İşletmelerdeki kayıpların anlık olarak takibini ve ortadan kaldırılmasını sağlayan ProMANAGE, geçmişteki kayıpların analizi sonucu gelecekteki kayıpların daha oluşmadan önlenmesi için doğru aksiyonların alınmasını sağlıyor.

VERİMLİLİK YÖNETİMİNİ NASIL DESTEKLİYOR?

Online İzleme Araçları ve Olay Bildirim Servisi gibi araçlar sayesinde, yaşanan kayıplar anlık olarak takip edilebiliyor, bilgi akışı ile birlikte bir an önce aksiyon alınabiliyor. Makinaların duruş sınıfına göre renklendirilerek anlık olarak sistemden izlenebilmesini, ayrıca duruş ve sebebinin tüm detaylarıyla gösterilmesini, sebebinin ortadan kaldırılması için gereken aksiyonun zaman kaybetmeden alınabilmesini mümkün kılıyor. Üretim sahasında ve ilgili bölümlerde konumlandırılan AndonLCD ekranlarıyla makinaların ihtiyaçları ekibin tamamıyla paylaşılabiliyor ve böylece farkındalık artırılabiliyor.ProMANAGE ihtiyaca yönelik gerek standart ve gerek özel uygulamalar ile makinaların ihtiyaçlarını çok sayıda uyarı aracı ile iletmesini sağlıyor. 

BAŞLICA ÖNEM VERİLECEK KONULAR

ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi, kayıpları analiz edip, yalın üretim, TPM ve 5S çalışmaları için temel oluşturabilecek verileri kullanıcıya sunuyor. Pareto analizleri ile hangi kayba öncelikle müdahale edileceği belirlenerek kullanıcı, kayıplarla ilgili bir öncelik sıralaması elde etmiş olur. Pareto analizlerinde kayıpların, süre, yüzde, adet, FR gibi göstergelerle sıralanarak önceliklendirilmesi sağlanıp, hedefin belirlenmesi önemlidir. Hedefin sayısallaştırılarak ekip tarafından benimsenmesi; kaybın belirlenmesinin ardından buna neden olan kök nedenlerin araştırılarak çapraz sorguların uygulanması kaybın ortadan kaldırılması adına alınacak aksiyonların belirlenmesi ve sonuçta, sayısal bir hedef verilmesi noktasında önemli rol oynamaktadır.
ProMANAGE, kullanıcısına rakamsal veya grafiksel olarak sunduğu büyük veri analiz verileri yoluyla kaybın kök nedeninin bulunması ve ortadan kaldırılması, ya da iyileştirilmesi imkanı sağlar.
Zaman, makina ve tüm bileşenler temelinde, tüm hedeflerin tanımlanabilmesini ve takip edilebilmesini sağlayan sistem, kaybın daha oluşmadan önlenmesi için gerekli aksiyonların alınabilmesini mümkün kılar. 
 

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 16:14
YORUM EKLE

Radyo

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler