banner1339
x

OSB'LER REKABETE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE HAZIRLANIYOR

OSBÜK - Vodafone Business işbirliği ve Turkishtime organizasyonuyla düzenlenen "OSB'lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri - Online Ortak Akıl Toplantısı"nın sonuç raporu çıktı.

OSB'LER REKABETE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE HAZIRLANIYOR
Enerji Zirvesi

OSBÜK - Vodafone işbirliği ve Turkishtime organizasyonuyla gerçekleştirilen "OSB'lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri - Online Ortak Akıl Toplantısı"nda görüş birliğine varılan ilkelerden oluşan rapor yayımlandı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda, OSB'lerin dijital dönüşümü için yapılması gerekenler ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler konuşuldu.

Toplantıya Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ayşe Kabaş Fıçı, OSBÜK Dijitalleşme Komisyonu Başkanı Dr. Ersan Şentürk, Bilgi İşlem Müdürü Atilla Yardımcı, Turkishtime Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Filiz Özkan, Tales Elektronik Genel Müdürü Murat Nergiz, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü Mustafa Aktaş, illerin Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katılım sağladı. Toplantıyı ayrıca, yurt genelinden özel davetli yaklaşık 50 firmanın bilgi işlem müdürleri de gözlemci olarak takip etti.

10 PARAMETREDE GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI

Toplantıda, OSB'lerin çağın gereklerine uyarak, hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmeleri amacıyla bölge yöneticilerinin katılımlarıyla dijital dönüşümde OSB'leri geleceğe taşıyacak 10 parametre konusunda fikir birliğine varıldı.

Bu kapsamda belirlenen ve görüş birliğine varılan parametreler şu şekilde sıralanıyor:

1) Eğitim ve bilinçlendirme gerekiyor: Türkiye’deki bazı şirket sahipleri ve yöneticilerin dijitalleşme kavramı hakkında bilgi eksikleri var. Bu bağlamda tüm aktörlerin hem taktik ve stratejik hem de operasyonel seviyede dijital dönüşüme ilişkin farkındalık seviyeleri yükseltilmeli, gerektiğinde de ilgili yetkililer eğitimlerle desteklenmelidir. 

2) Teknolojik altyapı kurulmalı ve kesintisiz hizmet garantilenmeli: Üst kurul OSBÜK liderliğinde, organize sanayi bölgeleri içinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının dijital dönüşüm ihtiyaçlarıyla uyumlu bir altyapı temin edilmelidir. Gerekli donanım kurulmalı, veri transferinin kesintisiz olması için özelleştirilmiş servisler kullanılmalıdır. Bu bölgelerde yaşanabilecek elektrik kesintileri gibi problemlerin önüne geçilecek bir yapının geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

 3) İnsan kaynağında yaşanan eksiklikler giderilmeli: Bu bölgelerde ve bölgelerde yer alan şirketlerde Endüstri 4.0 konusunda insan kaynağı eksikliği bulunuyor. Söz konusu alanda çalışacak insan kaynağının eğitimi için mümkün olabilen en erken dönemde ve önemli bir bölümünü tesislerde, iş hayatının içinde aktif katılımla gerçekleştirecek şekilde programlar geliştirilmelidir. 

4) E-ticaret desteklenmeli, regülasyonlar getirilmeli: Covid-19'un da hızlandırdığı ve yükselen bir trend haline gelen e-ticaret konusunda gereken adımların atılması gerekiyor. OSB’lerdeki şirketlerin gerek B2B gerekse B2C ticaretlerine yönelik ihtiyaçları belirlenmeli ve yurt içi e-ticaret ile e-ihracatın artırılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Ek olarak, kamu tarafından da gerekli regülasyonların yapılması için girişimlerde bulunulmalıdır. 
 
5) Büyük verinin toplanması ve işlenmesi için çabalar yoğunlaştırılmalı: Organize sanayideki yönetimler, bulundukları bölgelerde gerçekçi bir biçimde veri toplama, işleme ve işlevsel sonuçlar üretebilmeye yönelik stratejiler oluşturmalıdır. Çok veriden ziyade ölçülebilir ve hedefe fayda getirecek veri işleme politikaları için yönetimler OSBÜK rehberliğinde birlikte hareket etmeli, ortak çözümler geliştirmelidir. Bu doğrultuda veri merkezlerinin kurulmasına öncelik verilmelidir.
 
6) Dijitalleşmede sektörel ihtisaslaşma gerekiyor: Sektörden sektöre değişiklik gösterdiği ve her çözümün her sektör için uygun olmadığı gerçeğinden hareketle, dijitalleşmede sektörel ihtisaslaşmaya gereksinim var. Sanayi kuruluşları için genel dijitalleşme ihtiyaçları belirlenmesinin ardından alt başlık olarak sektörel farklılıklar da tespit edilerek, genel ve özel dönüşüm stratejileri oluşturulmalıdır. 

7) Kümelenme çalışmaları dijitalleşmeye de katkı sağlamalı: Günümüzde giderek öne çıkan kümelenme çalışmaları dijital dönüşüme de büyük destek sağlıyor. Aynı kulvar içinde yer alan sanayiciler birbirleriyle daha rahat iletişim kurabildikleri için dijitalleşme sürecinde yaşanan sıkıntıları aşmada verimli paylaşımlar yapabiliyor. Öte yandan, bir coğrafi bölgede kümelenmenin büyük avantajları olsa da dijital dünyada da kümelenmeyi başarabilmek önemli hale geliyor. Kümelenme yaklaşımlarını bu nedenle dijital çağın gereklerine de uyarlamak gerekiyor.
 
8) İş birliği ve paylaşımı artıracak mekanizmalar kurulmalı: Bir OSB’de faaliyet gösteren firmayı dış bir firmadan ayıran önemli özelliği, bölgesindeki ve diğer OSB’lerdeki firmalarla yapabileceği iş birliğidir. Bu nedenle iş birliği ve paylaşımı sağlamak üzere dijital bir platform kurgulanmalıdır. Şirketlerin tekil olarak alacağı aksiyonlardan ziyade, sanayi bölgelerinin içinde kurgulanacak bir dijital dönüşüm ofisi ile bölgenin dijitalleşme stratejisi belirlenmeli ve bu stratejiye paralel olarak firmaların dijitalleşme süreçlerine destek olunmalıdır.
 
9) Ülke genelinde yapılan çalışmalara hız verilmeli: Tek bir organize sanayi bölgesinin ya da işletmenin Sanayi 4.0 ile ilgili tüm koşulları yerine getirmesi süreci tam manasıyla gerçekleştiremeyeceği için birlikte hareket edilmesi önemlidir. Ekosistem içindeki tüm paydaşların uçtan uca aynı teknolojik altyapıya sahip olması ancak verimli, başarılı bir sonucun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu nedenle özel sektördeki tüm paydaşların, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin de geç olmadan dijitalleşme yönünde adım atması gerekmektedir..
 
10) Dijitalleşmeye yönelik teşvikler için kamuyla iş birliği güçlendirilmeli: Dijital dönüşüm faaliyetleri ve firmaların destekleneceği teşvik programları için ilgili bakanlıklar ile iş birliklerinin geliştirilmesi mutlak bir ihtiyaç olduğu ortadadır. Mevcutta böyle bir teşvik başlığı olmaması ya da kapsamının daha çok küçük ve orta işletmeleri destekleyen programlar olması nedeniyle bu yolda ilerlemiş büyük ölçekli tesislerin bu yöndeki ihtiyaçlarının da göz ardı edilmemesi sağlanmalıdır. 

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 08:24
YORUM EKLE

Huawei

Proven

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını