Okyanus Teknoloji yeni ürün modellemeleri ile büyüyecek

2020 yılını yeni ürün modellemeleri üzerine yoğunlaştırmaya hazırlanan Okyanus Teknoloji, ihracat hedeflerine Afrika kıtasındaki önemli ülkeleri de ekledi.

Okyanus Teknoloji yeni ürün modellemeleri ile büyüyecek
Enerji Zirvesi

Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketi olarak tanınan Okyanus Teknoloji, 2020 yılında yeni ürün modellemelerine ağırlık vererek ihracatta yeni pazarlara odaklanacak. Yeni dönem projelerini konuşmak amacıyla bir araya geldiğimiz Okyanus Teknoloji CEO’su M. Rifat Ok, Afrika kıtasındaki diğer önemli ülkelere ihracat yapmak istediklerini açıkladı. 

Endüstri 4.0 tüm dünyanın hazırlandığı yeni üretim devrimi. Önde gelen bir marka olarak Endüstri 4.0 / Sanayinin Dijital Dönüşümü vizyonunuzu öğrenebilir miyiz?

Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketi olarak, 2005 yılından bu yana dijital dönüşümün temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT, RTLS (Real Time Location System-Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemi), RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekanslı Tanıma), mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanında gerçekleştirdiğimiz yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüzde 100 yerli ürünler üretiyor ve iştiraklerimizle birlikte 25 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Wipelot ile üretilen verilerin değerlendirilip anlamlandırılarak firmalar için çok daha yüksek katma değerli hale getirilmesi hedefiyle 2019 yılında bir yapay zeka (AI) şirketine ortak olduk. Resolution AI adlı yeni yapay zeka şirketimiz, IoT sistemlerini daha akıllı hale getirerek operasyonel verimliliğin ve güvenliğin artırılması konusunda uzman. 
Türkiye’de kendi sektörümüzde attığımız adımlardan ve sunduğumuz hizmetlerden emin şekilde yol almaya devam ediyor; aynı zamanda bir dünya markası olma hedefimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Endüstri 4.0 / Sanayinin Dijital Dönüşümü kapsamında endüstriye yönelik ne tür çözümler ve hizmetler sunuyorsunuz?

Okyanus Teknoloji olarak dijital dönüşümün temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Şirketimizin lokomotifi konumundaki Wipelot markamızla global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız ve iş güvenliği sağlıyoruz ve Türk sanayisinin dünyayla yarışabilmesi için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. 

Gerçek zamanlı izleme teknolojileri sistemimiz Wipelot’u, Aktif Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinden faydalanarak geliştirilen, endüstriyel ve zorlu çalışma ortamlarına uygun Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemleri (RTLS) ve Özel Kablosuz Veri Aktarım Ağ Altyapısı olarak tanımlamak mümkün. Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de sektöründe öncü kurumların tercihi olan Wipelot ile ihtiyaç duyulan her sektörde ileri teknoloji çözümler üreterek kurumlara birçok avantaj sunuyoruz. Özellikle havaalanları, madenler, şantiyeler ve üretim tesislerinde Wipelot markalı endüstriyel IoT sistemlerimizle öne çıkıyoruz.

Gerçek Zamanlı Konum Belirleme (RTLS), Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve makinaların birbirleriyle haberleşmesi anlamına gelen M2M (machine to machine) çözümleri sunan Wipelot, iş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak yatırımların geri dönüş hızını artırıyor, personel ve ekipman yönetimini iyileştiriyor ve iş ortamını daha güvenli hale getiriyor. Otomasyondan konum belirleme sistemlerine, iş güvenliğinden veri ölçüm ve analizine kadar ekonomik ve pratik kablosuz çözümler sunan Wipelot, tüm varlıkların ve varlıkların durumlarının görünürlüğünü sağlayarak dijitalleşme yolunda temel bir eksiği tamamlıyor. Ayrıca konum temelli süreçlerdeki olası zaman kayıplarını tespit ederek uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor.

Wipelot RTLS, Wipelot ISG, Wipelot SafeZone ve Wipelot OTX olarak dört ana başlık altında kendi bünyemizde ürettiğimiz farklı donanım ve yazılımlara sahip 200’e yakın ürün ve çözümümüz bulunuyor. Yani bir bakıma her sektörün kendi ihtiyaçlarına nokta atışı ile cevap veriyoruz diyebiliriz. Bina içi veya özel bölgelerde personel ve ekipmanların gerçek zamanlı konumlarını belirleyen takip, analiz ve değerlendirme sistemi olan Wipelot RTLS, varlıkların ne zaman, nerede ve ne kadar süre bulunduğunu anlık olarak raporluyor. Wipelot RTLS; personel takip sistemi, ekipman takip sistemi, madenci ve yer altı personel takip sistemi, araç takip sistemi, demirbaş takip sistemi, stok takip sistemi, üretim takip sistemi, mamul ve yarı mamul takip sistemi gibi çözümler sunuyor. Kablosuz ölçümlemeleri ile anlık olarak ortamdaki sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi bilgileri ölçüp değerlendiren Wipelot OTX ürünümüz ise gerekli durumlarda uyarı veren sistemiyle çalışma ortamlarındaki riskli durumların oluşmasını engelliyor. Enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde enerji verimliliğini ölçerek gereksiz kullanımların önüne geçmeyi de sağlayan Wipelot OTX, bu optimizasyon ile yüksek tasarruf olanağı tanıyor.

Madencilik sektörü özelinde IoT çözümlerinizi paylaşır mısınız? Nasıl çalışıyor? İş kazalarının önlenmesine nasıl katkı sağlıyor?

Türkiye’nin ilk ve tek kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemi olma özelliğine sahip olan Wipelot ISG, maden ocakları ve tersaneler gibi iş güvenliği açısından yüksek risk taşıyan tehlikeli ortamlarda çalışanların durumlarından anlık olarak haberdar olabilmek ve müdahale sürelerini kısaltabilmek için çözüm getirdiğimiz bir ürünümüz. İş ortamının ve çevrenin zarar görmesini engelleyen Wipelot ISG, çalışma ortamının genel güvenliğini sağlıyor. Çalışanın iş yapış anında durumunu gözetim altında tutup çalışan yoklaması yapabilen ve 7 gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışabilen bu Wipelot sistemimizle işgücü ve zaman kaybını da önlüyoruz. İş makinaları, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone ürünümüz de iş makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı vererek sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.

Gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot, personel yaka kartı ürünüyle maden ocakları gibi zorlu ve riskli çalışma ortamlarında görev yapan personellerin yerlerinin sürekli izlenmesi, durumlarının algılanması ve ortamda meydana gelebilecek birçok olumsuz durumun önüne geçilmesini sağlıyor. Kaza durumunda işçinin bulunduğu bölgeyi merkeze bildirerek işçiye müdahale süresinin kısalmasını ve çalışma ortamını tekrar güvenli hale getirmeyi sağlayan Wipelot, ham petrol ve doğal gaz sektörü için kritik öneme sahip olan iş ortamının nem, sıcaklık, gaz gibi değerlerinin artması veya azalması durumunda olayı anlık olarak bildiriyor. Acil durum anında işçi yoklaması da yapan Wipelot, personel yaka kartı ürününün sahip olduğu acil durum butonu ile öne çıkıyor. Çalışanın konum ve acil durum bilgilerini toplayarak merkeze gönderen personel yaka kartı ürünü, üzerinde bulunan yardım çağrı butonuyla acil durum bilgisini, hareketsizlik algılama donanımı ile de hareketsizlik, düşme ve konum bilgilerini yine anlık olarak raporluyor.

Sunduğunuz yeraltı maden sinyalizasyon sisteminin görevi nedir?

İş güvenliği açısından iş ortamının ve çalışanların anlık takibinin büyük önem arz ettiği madencilik sektöründe ve yeraltı tesislerinde Wipelot teknolojimiz sıklıkla tercih ediliyor. Gerçek zamanlı konum belirleme sistemimiz Wipelot, yeraltı çalışma ortamlarının daha güvenli olmasına imkân tanıyor ve kilometrelerce karelik büyüklükteki alanlarda güvenle çalışabilme olanağı sunuyor. Aktif Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinden faydalanarak geliştirdiğimiz gerçek zamanlı konum belirleme sistemimiz Wipelot ile iş süreçleri ve ortamlarında anlık takip olanağı sunuyoruz. 

Forklift/iş makinası izleme sistemi nasıl çalışıyor? Tesisteki verimliliğin artmasını nasıl sağlıyor?

Wipelot ile sahadan alınan gerçek zamanlı veri üzerinde analizler gerçekleştirerek personelleri, araçları, iş makinelerini, ekipmanları, yarı mamul ürünleri ve riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ediyoruz. Aslında işletmelerde görünmeyeni görünür hale getiriyoruz diyebiliriz. Böylece verimlilik artışı ve yüksek iş güvenliği sağlarken kaza anlarında ilgili birimlere uyarı sinyali gönderilmesini de mümkün hale getiriyoruz. Wipelot ile firmalar; iş süreçlerinin iyileştirilmesi, takip, raporlama ve verimlilik avantajları sağlayarak ekstra rekabet gücü elde ediyor.
İş makinası izleme sistemi denildiğinde konum belirleme çözümleri sunan Wipelot RTLS’in araç takip sistemi devreye giriyor. Bu uzmanlık gerektiren prosesi en basit haliyle anlatmak gerekirse söz konusu araca bir verici yerleştiriliyor ve kurulan sistem ile aracın ne zaman nerede olduğu ve o alanda ne kadar süre kaldığı gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. İş makinaları, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone ise iş makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı vererek sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.

Bize son dönemlerde endüstriyel alanda gerçekleştirdiğiniz bir projenin içeriği, sağladığınız faydaları anlatır mısınız?

Okyanus Teknoloji olarak, 2005’ten bu yana endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketiyiz ve bugüne kadar pek çok farklı sektörden çok sayıda firmaya hizmet sunarak ihtiyaçlarına cevap verdik. Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri markamız Wipelot ile öne çıkıyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektörün önde gelen firma ve kurumlarına yüksek katma değer sunuyoruz.

Siber güvenlik risklerine karşı endüstriyel tesisler nasıl bir yapılanma içinde olmalı? Sizin çözümünüz, bu alandaki yazılımlarla nasıl entegre oluyor?

Wipelot sistemimizin kendine ait olan protokolü ile toplanan verileri, 128 bit AES şifreli olarak yine aynı protokol üzerinden taşınıyor. Bu şekilde veri güvenliğini sağlamış oluyoruz. Firmaların lokalinde bulunan sunuculara iletilen veriler bu şekilde taşınırken, bulut ortamındaki bir sunucuya iletilmesi durumunda ise bilgilerin aktarılmasını ekstra lisans ile sağlıyoruz.

Türkiye Sanayinin Dijital Dönüşümünü hızlıca gerçekleştirmek adına neler yapmalı?

Dünya genelinde yaşanan fabrikaların dijitalleşme süreçleri elbette Türkiye’de de yoğun olarak hissediliyor. Çağı yakalamak isteyen büyük firmalar ve KOBİ’ler, üretim süreçlerini dijitalleştirerek sektör ve tüketici beklentilerini maksimum düzeyde karşılamak için çalışıyor. Fabrikaların dijitalleşmesiyle birlikte yeni ihtiyaçlar da doğuyor. Artık üretici firmalar iş yapış süreçlerinde ürünlerini, araçlarını ya da çalışanlarını gerçek zamanlı olarak takip etmenin avantajlarını daha hızlı fark ediyor diyebiliriz. Dünyaya paralel olarak Türkiye’nin de bu gelişmelerin gerisinde kalmayacağına ve teknolojik gelişmelerin ışığında yol alacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda endüstriyel IoT’nin pek çok farklı sektörde çok daha etkin olarak kullanılacağını öngörüyoruz. 

Aynı zamanda dijital dönüşüm ile ilgili her türlü teknolojiyi geliştirmenin Ar-Ge faaliyetlerine yeterli kaynak ayırmadan mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle her yıl ciromuzun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi 2018 araştırmasında Türkiye merkezli IoT üreticileri sıralamasında da 4. sırada yer aldık. 2017 yılında Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanarak Türkiye’nin 48. Tasarım Merkezi olduk. 2016 yılında da TOBB tarafından belirlenen “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması” arasındaydık. 

2020 yılı iş gündeminizde neler var?

Şirketimiz hali hazırda 25 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ciromuzu her yıl ikiye katlama hedefiyle yol alıyoruz. ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan ve Katar başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2020 yılı yeni ürün modellemelerimiz üzerine yoğunlaştığımız bir yıl olacak. 2020 için hedef pazarlarımız arasına Güney Afrika ve Afrika kıtasındaki diğer önemli ülkeleri de aldık. Bunun yanı sıra Kuzey Avrupa ülkelerinde de büyümeyi hedefliyoruz. 
 

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020, 10:32
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını