“Nutanix FastTrack ile binlerce kişinin uzaktan çalışmasını sağlıyoruz”

Nutanix Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul, “Nutanix FastTrack, kurumların rekor sürede binlerce kişiyi uzaktan çalışabilir hale getirmesini sağlıyor.” diyor.

“Nutanix FastTrack ile binlerce kişinin uzaktan çalışmasını sağlıyoruz”
Endüstrideara

Nutanix FastTrack, kurumların rekor sürede binlerce kişiyi uzaktan çalışabilir hale getirmesini sağlıyor. Önceden belirlenen Nutanix yapılandırmalarında masaüstü sistemlerin kurulumu ve ayarlanması 5 iş gününden kısa bir süre içinde tamamlanıyor. Kurumsal şirketlerinin uygulamalarına güvenli ve kusursuz şekilde bağlanmasına, çalışanların istedikleri masaüstü sistemlerini kullanmasına yardımcı olan bu çözüm ihtiyaç duyulan güvenlik ve denetim özelliklerini de taşıyor.” diyen Nutanix Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul sorularımızı yanıtladı.

Endüstri 4.0 tüm dünyanın hazırlandığı yeni üretim devrimi. Endüstri 4.0/Sanayinin Dijital Dönüşümü vizyonunuzu öğrenebilir miyiz? 

Dijital dönüşüm sanayide üretim yapan şirketler de dahil olmak üzere hemen hemen her sektördeki şirketlerin ajandasında ilk sırada yer alıyor. Araştırma şirketleri tarafından yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde var olan şirketlerin yüzde 70’i ya bir dijital dönüşüm projesi üzerinde çalışıyor, ya da daha önce hazırladıkları dijital dönüşüm projesini uygulamaya koyuyor. 2019 yılında dünya üzerinde yapılan BT harcamalarının yüzde 40’ı dijital dönüşüm projelerine harcandı, bu da yaklaşık 2 trilyon dolar. Şirket çalışanlarının yüzde 71’i dijital dönüşümün şirketleri için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. Dijital dönüşüm, verimliliği yüzde 40 artırıyor ve şirketlerin yeni ürün ve hizmetlerini yüzde 36 daha hızlı pazara sunmasını sağlıyor. IDC Digital Transformation and Cloud Computing Drive IT Transformation araştırmasında şirketlerde dijital dönüşümün 7 adımda gerçekleşmesini öngörüyor. İlk adımda şirketler mevcut uygulama ve altyapılarını gözden geçirdikten sonra dijital dönüşüm BT altyapısının modernizasyonu ile başlıyor. Nutanix sağladığı yazılım tabanlı mimari ile şirketlere Day-1 ve Day-2 operasyonlarını adresleyen, sınırsız ve limitsiz büyüyebilen, verimliliği artırırken operasyon ve altyapı maliyetlerini düşüren bir Hybrid Cloud platformu sunarak buluttaki çalışmanın kolaylığını veri merkezine getiriyor.

Türkiye’de nasıl bir yapılanma içindesiniz?

Nutanix olarak Türkiye’de artan çalışan sayımız, distribütörlerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte müşterilerimize satış öncesi projelendirme aşamasından satış sonrası hizmetlere kadar yayılan geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

Endüstri 4.0/Sanayinin Dijital Dönüşümü kapsamında endüstriye yönelik ne tür çözümler ve hizmetler sunuyorsunuz? 

Endüstri 4.0 ile birlikte artan Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları sahada üretim yapan makinalardan sürekli olarak veri akışını ve bu verilerin analiz edilmesini gerektiriyor. Nutanix olarak bu verilerin depolanabileceği, hızlı analiz edilebileceği bir platform sunuyoruz. Ayrıca ürün portföyümüzde bulunan IoT Gateway ile uç noktalardaki IoT cihazlarını yönetip Big Data analizi için gerekli olan platformu sağlıyoruz.

Bulut çözümleriyle sağladığınız avantajlar neler? Riskler neler? 

Şirketlerin BT altyapısı incelendiğinde çoğunlukla halen geleneksel mimarilere bağımlı kaldıklarını görüyoruz. Geleneksel mimariden kastım ağırlıklı olarak belirli amaca yönelik sistemlerden oluşan, yüksek maliyetli, farklı katmanların farklı kişiler tarafından yönetildiği, yönetilmesi zor bir yapı. Nutanix olarak hiper bütünleşik konseptiyle yola çıkarken amacımız bu karmaşık yapıyı basitleştirip yatırım ve işletme maliyetleri azaltmaktı. Şirketleri yüksek maliyetli, yönetilmesi zor ve silolaşmış 3 katmanlı IT altyapısından kurtarıp onlara daha basit, daha kolay yönetilebilen, ihtiyaçları kadar büyüyen bir yapı sunduk. Hiper bütünleşik sistemler Nutanix’in için ilk adımdı. Kurumsal Hibrid Bulut yazılımıyla Nutanix’in amacı, şirketlere veri merkezi operasyonlarını adresleyen, sınırsız olarak büyüyebilen bir platform sunarak buluttaki çalışma kolaylığını şirketlerin veri merkezine getirip private cloud kurmalarını sağlamak. Portföyümüzde yer alan sanal sunucu güvenlik ürünleri, dosya depolama ve obje platformu, otomasyon katmanı, mikro-servis altyapı ürünleri, IoT ürünleri, database yönetim ürünleri, yedekleme gibi ürünler ve ücretsiz sunucu sanallaştırma katmanı ile birlikte tek ekrandan yönetilen bir işletme platformu sunuyoruz. Nutanix Hybrid Cloud yapısıyla veriler ihtiyaca göre Private Cloud ve Public Cloud arasında taşınabiliyor. Nutanix çözümleri, plansız kesintileri de önemli ölçüde azaltarak veri merkezindeki riskleri minimize ediyor.

Veri merkezleri altyapılarının yönetimini nasıl basitleştiriyorsunuz?

Nutanix, bilgi işlem, depolama, depolama ağı ve sanallaştırma dahil olmak üzere tüm veri merkezi yükünü birleştiriyor. Karmaşık ve pahalı eski altyapının yerini alan Nutanix Enterprise Cloud platformu, işletmelere, son teknoloji, endüstri standardı sunucular üzerinde çalışan ve istedikleri ölçeklendirmeyi yapabilecek şekilde başlangıç yapmalarını sağlayan bir sistem sunuyor. Bu platformla Nutanix, şirketlere düşük maliyetli Intel X86 sunucular üzerinde sınırsız ve limitsiz büyüyebilen, tek ekrandan tek bir kişi tarafından yönetilen bir IT işletim platformu sunarak buluttaki çalışma deneyimini şirketlerin veri merkezine getiriyor. Nutanix olarak asıl amacımız müşterilerimize obje platformundan dosya depolama ihtiyaçlarına, mikroservis alt yapısından veri tabanı operasyonlarına kadar Day-1 ve Day-2 operasyonlarını adresleyen, Public Cloud’da çalışma deneyimini veri merkezlerine getiren bir Hybrid Cloud platformu sunmak. Nutanix ile birlikte BT ekipleri Public Cloud çalışma kolaylığını ve deneyimini kendi veri merkezinde yaşarken verilerini tek ekran üzerinden istedikleri Public Cloud sağlayıcısına taşıyabilecekleri bir platforma sahip oluyor. IDC tarafından hazırlanan bir rapor, BT altyapısındaki maliyet düşüşünü şu verilerle gösteriyor: Nutanix Hybrid Cloud Operating Platform ile altyapı yatırım maliyetleri yüzde 39 azalıyor, işletme maliyetleri ise yüzde 60 azalıyor. Yatırımın ortalama kendini geri ödeme süresi 8 ay. Nutanix Acropolis Hypervisor ücretsiz sunucu sanallaştırma sağlayarak bu maliyet avantajını daha da artırıyor.

Bize son dönemlerde endüstriyel alanda gerçekleştirdiğiniz bir projenin içeriğini, sağladığınız faydaları anlatır mısınız? 

Nutanix olarak endüstriyel alanda hem dünyada hem de Türkiye’de çok önemli firmalara hizmet sunuyoruz. Verilebilecek örnekler arasında hızlı tüketim sektöründen başarılı iş ortaklarımızı saymak da mümkün; hazır giyim sektöründen veya Avrupa’nın önemli üreticileri arasında gösterilen metal endüstrisinde lider konumda bulunan müşterilerimizden bahsetmek de… Müşterinin ihtiyacını hangi hizmetlerle karşıladığımızı daha iyi anlatmak için büyük bir üretim kapasitesine sahip olduğu için planlama ve uygulamada hatasız hareket etmek zorunda olan ve alanında lider üreticilerden biri olarak gösterilen bir müşterimizden bahsedebiliriz. Bu firmada belli başlı projeler üzerinde yüzlerce çalışan mevcut ve zamanı ve maliyetleri doğru yönetmek için bu projeleri meydana getiren iş yüklerinin hatasız çalışması, kritik önem taşıyor. Çalışanlar, ihtiyaç duydukları uygulamalara sanal masaüstü ortamını kullanarak giriş sağlıyor. Zaman içinde, sahip oldukları geleneksel mimarinin tüm bu masaüstü ortamlarını kaldırmak için yetersiz kaldığını ve artık amacına uygun olmadığını görüyorlar. Yüksek kapasiteli üretimin gerçekleştirildiği bir tesis için plansız kesintiler büyük problem teşkil ettiği için hantal ve yüksek maliyetli bu geleneksel mimarinin farklı bir yapıyla değiştirilmesi gerektiği anlaşılıyor. Bu noktada da devreye Nutanix giriyor. Hem fiziksel donanımın hem de sanal masaüstü ortamlarının kontrolünü en iyi şekilde sağlayabilecekleri çözümü onlara sunarak plansız kesinti riskinde azalma yaşamalarını sağladık. Altyapı maliyetlerinde düşüş gördükleri gibi onları kolaylıkla yönetilebilen bir IT altyapısı ile tanıştırdık.  

Siber güvenlik risklerine karşı endüstriyel tesisler nasıl bir yapılanma içinde olmalı? Sizin çözümünüz, bu alandaki yazılımlarla nasıl entegre oluyor? Riskleri önlemeye nasıl katkı sunuyor?

Siber güvenlik ile ilgili ataklar ve verilerin çalınması şu an şirketlerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında geliyor. Nutanix olarak sağladığımız altyapı siber güvenlik yazılımları için gerekli olan yüksek performanslı, düşük maliyetli ve kolay yönetilebilen bir platform sunuyor.

Pandemi sürecinde uzaktan çalışma durumunda kalan endüstri ve çalışanlar için hizmetleriniz nelerdi? 

Birçok kurum tüm çalışanlarını uzaktan çalışmaya uygun hale getirmek ve bunu yaparken de işlerinde ihtiyaç duydukları araçlara ve uygulamalara erişmelerini sağlamak zorunda kaldı. Nutanix, kurumların bu sorunla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla “VDI İçin FastTrack” adlı yeni bir çözüm duyurdu.  Bu çözüm dünyanın her yerinde şirketlerin hızla bir sanal masaüstü altyapısı (VDI) kurmasını sağlıyor. Daha önce haftalar süren masaüstü kurulumu ve yapılandırması şimdi rekor sürede tamamlanıyor. Nutanix FastTrack, kurumların rekor sürede binlerce kişiyi uzaktan çalışabilir hale getirmesini sağlıyor. Önceden belirlenen Nutanix yapılandırmalarında masaüstü sistemlerin kurulumu ve ayarlanması 5 iş gününden kısa bir süre içinde tamamlanıyor. Kurumsal şirketlerinin uygulamalarına güvenli ve kusursuz şekilde bağlanmasına, çalışanların istedikleri masaüstü sistemlerini kullanmasına yardımcı olan bu çözüm ihtiyaç duyulan güvenlik ve denetim özelliklerini de taşıyor.

2020 yılı iş gündeminizde neler var? 

Pandemi ile bazı konular gündemde daha ön sıraya çıkmaya başladı. Uzaktan ya da evden çalışmayı sağlayan sanal masaüstü uygulamalar, uzaktan yönetilebilen IT altyapıları, Self Service IT, iş sürekliliği ve COVID-19’un neden olduğu ekonomik daralma ile birlikte maliyetlerin azaltılması hem bizim hem de hizmet verdiğimiz müşterilerimizin gündeminde ön sıralarda yer alıyor


 

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 17:41
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını