Işıksoy Tekstil, topladığı verilerle verimliliğini artırıyor

Işıksoy Tekstil, IoT kapsamında makinalarından GMT PLC’lerle topladığı verilerden de yararlanarak ve veri tabanı raporlama yöntemlerini kullanarak verimliliğini üretimde %5 kalitede %7 artırdı.

Işıksoy Tekstil, topladığı verilerle verimliliğini artırıyor
Endüstrideara

Bursa’da yerleşik ve 60 bin metrekare alana yayılmış üretim tesisleri ile Türkiye`nin sayılı entegre tekstil kuruluşları arasında yer alan Işıksoy Tekstil, IoT kapsamında makinalarından GMT PLC’lerle topladığı verilerden de yararlanarak ve veri tabanı raporlama yöntemlerini kullanarak verimliliğini üretimde %5 kalitede %7 artırdı.

Türkiye`nin sayılı entegre tekstil kuruluşları arasında yer alan, bayan ve erkek dış giyiminde geniş ürün yelpazesi ve S.E.M. marka iplik üretimiyle sektöründe tercih edilen bir firma haline gelen Işıksoy Tekstil, otomasyon partneri GMT Endüstriyel’in yerli üretim çözümleriyle üretiminde yüksek verimlilik sağlıyor. Bursa’daki fabrikalarını ziyaret ederek GMT partnerliğiyle gerçekleştirdikleri çözümleri konuştuğumuz Işıksoy Tekstil Bilgi İşlem Müdürü Tolga Yorulmaz, “Nesnelerin interneti -IoT- çalışmalarıyla verimlilik oranlarımızda ciddi iyileşme sağlandı. Tüm makina çeşitliliğine uygun IoT çalışmalarımız devam ediyor. GMT PLC, C#, MSSQL yapımızın temelini oluşturuyor. IoT kapsamında GMT PLC’lerle makinalarımızdan topladığımız veriler veritabanına kaydedilirken, veri tabanı raporlama yöntemleri kullanılarak verimliliğin maksimum düzeye çıkması hedefleniyor” dedi.  20 bin metrekarelik ilave boyahane tesisinin 2019 yılıyla birlikte tam kapasiteyle devreye alındığını da açıklayan Tolga Yorulmaz, sorularımızı şöyle yanıtladı. 

Öncelikle okuyucularımız için kısaca şirketinizin yapılanmasını ve yakın dönem iş gündeminizi anlatmanızı rica ediyoruz.

Ticari hayata başlayan 1954 yılında Işıksoy Tekstil, 60 bin metrekare alana yayılmış üretim tesisleri ile Türkiye`nin sayılı entegre tekstil kuruluşlarından biridir. Bayan ve erkek dış giyiminde geniş ürün yelpazesi ve S.E.M. marka iplik üretimiyle sektöründe tercih edilen bir firma haline gelmiştir. Her geçen gün değişen müşteri ihtiyaçlarının getirdiği rekabet koşullarını yakalamak ve müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek amacıyla yapılan tüm çalışmalar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yürütülmektedir. Işıksoy Tekstil sadece pazar ihtiyaçlarını karşılayan bir firma değil, yürütmekte olduğu Ar-Ge çalışmalarıyla da sektöre yön veren lider bir kuruluştur. Sahip olduğu yenileşim kültürüyle farklılık yaratan Işıksoy Tekstil; nitelikli insan kaynağı, geniş satış ağı, yüksek ürün kalitesi, sağlam temeller üzerine kurulmuş bilgi sistemleri ve güçlü finansal yapısıyla sektöründe lider pozisyonunu korumaktadır. Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Birliği inovasyon projelerinde yer almak üzere davet edilen en önemli firmaların başındadır.

Markanız ülkemize alanında ne gibi ilkleri kazandırdı? Hangi başarılara imza attı?
 
Işıksoy Tekstil AŞ. teknolojik ve inovatif alanda yaptığı yatırımlarla rakiplerinin önüne geçmiştir. Üretim yapısı, çeşitliliği ve kalitesi bakımından değerlendirildiğinde ülkemizin nadir firmaları arasındadır. Sektöründe inovasyon proje ofisini ilk faaliyete geçiren firmadır. Bu kapsamda 12 mühendisimiz (Mak. Müh., Mekatronik Müh., Bilgisayar Müh., Elk. Elktr. Müh., Endüstri Müh., Teks. Müh.) tam zamanlı olarak inovasyon proje çalışmaları yapmaktadır.

Yeni üretim hattı, Ar-Ge, tesis yada teknoloji yatırımı kararı nasıl veriliyor? Yakın dönemde ne tür bir yatırıma imza attınız ya da atacaksınız?

Işıksoy Tekstil A.Ş.’nin temel hedef noktalarından en önemlisi ihracat ve uluslararası rekabette başarıyı yakalamaktır. Işıksoy Tekstil A.Ş. yatırım felsefesi miras kültür yapısı gereği süreklilik arz etmektedir. Yapılan inovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge çalışmaları ve müşteri taleplerinin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından yatırım kararı verilmektedir. Teknolojik yatırımlar ulusal rekabetteki gücümüzü arttıracağı gibi ulusal bakışımızla ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Temel yatırım tetikleyici unsurlarımızın başında, ulusal rekabette başarımızı ve girdimizi arttırmak gelmektedir. 20 bin metrekarelik ilave boyahane tesisimiz 2019 yılında tam kapasiteyle devreye alınmıştır.

Fabrikanızda; hammadde girişinden, tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına, oradan sevkine kadar olan üretim süreçlerini anlatır mısınız?

İplik üretim tesisimizde ürettiğimiz polyester ve naylon gipe ipliklerin hammaddesi olan poy ve elastan ham iplikleri yurtdışından ithal ediyoruz. Hammaddelerin depo girişinden sonra planlama tarafından açılan iş emirlerine istinaden üretim alanına transferi gerçekleştirilir. Üretimde poy ve elastan iplikler birleştirilerek gipe iplik haline gelir. Bundan sonra dokuma tesisimizin ihtiyacı varsa oraya sevkedilir ya da müşteri siparişleri karşılanır. Kumaş üretimimizde hammadde olarak iplik üretim tesisimizde ürettiğimiz gipe ipliklerinin yanı sıra pamuk, viskon, keten gibi farklı iplik türlerini de yurt içi ve yurt dışından satın alarak kullanıyoruz. Kumaş üretimimizde tasarım birimimizde tasarlanan kumaşların yanı sıra müşterilerin talepleri de değerlendirilerek üretilebilirlik analizleri de yapılmaktadır. Kumaşta siparişe dayalı bir üretim yapmaktayız. Müşterilerimiz elimizdeki boyalı ve baskılı kumaşlardan talep edebildikleri gibi kendi istedikleri renk veya baskı desenlerini de isteyebilmektedir. Bu durumda kimya laboratuvarımızda renk çalışmaları yaparak, baskı desen birimimizde desen ve varyant çalışmaları yaparak müşterimizin onayına sunarız. Müşteri onayından sonra siparişe istinaden önce dokuma işlemleri gerçekleştirilir. Ardından dokunan kumaşlar, düz boyalı bir sipariş ise kumaş boyama birimimizde boyama ve bitiş işlemleri, baskılı bir sipariş ise kumaş baskı birimimizde baskı ve bitiş işlemleri gerçekleştirilerek kalite kontrol birimine gönderilir. Burada kumaşların gözle kontrolü sağlanarak kumaş topu olarak paketlenir. Son aşamadaki kalite kontrolün yanı sıra üretimin her aşamasında ara testler ve süreç kontrol çalışmaları ile ürün kalitesi sağlanmaya çalışılır.  
 
Sıfır duruş ve sıfır hata ile kaliteli üretim adına ne tür metot ve sistemler kullanılıyor? Daha çok hangi otomasyon donanım ve yazılım teknolojilerinden yararlanıyorsunuz? Geriye dönük izlenebilirlik çalışmaları kapsamında neler yapıyor?

Nesnelerin interneti “IoT” çalışmalarımızla verimlilik oranlarımızda ciddi iyileşme sağlanmıştır. Tüm makina çeşitliliğine uygun IoT çalışmalarımız devam etmektedir. GMT PLC, C#, MSSQL yapımızın temelini oluşturmaktadır. IoT kapsamında GMT PLC’lerle makinalarımızdan topladığımız veriler veritabanına kaydedilmektedir. Veri tabanı raporlama yöntemleri kullanılarak verimliliğin maksimum düzeye çıkması hedeflenmektedir.

GMT, ülkemize alanında ne gibi ilkleri kazandırdı?

Yerli bir Ar-Ge çıktısı ve ülkenin yerli bir endüstriyel PLC markası olması, yerli sanayinin dışa bağımlılığını azaltmıştır. Gerek makinalar üzerindeki verimlilik olarak yurt dışından ithal edilen markalara eşdeğer, gerekse teknik ve destek olarak daha hızlı ve efektif çözümler sağlaması bizler için verimli kazanımlar oldu. Tekstil kalite ve verimliliğine direkt etki etmektedir. GMT çözümleri, üretim hatalarını zamanında tespit edip en kısa sürede müdahale ile giderilmesine birinci derecede katkıda bulunmaktadır.

Bu alanda son dönemde hangi projelere imza attınız? 

Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeler gerçekleştiriyoruz. Son dönemlerde TÜBİTAK 1501 nesnelerin interneti projemizi gerçekleştirdik.

Her iki marka ilk hangi proje kapsamında bir araya geldi? 

TÜBİTAK 1501 nesnelerin interneti projesiyle ilk projemizi GMTCNT marka ürünlerle gerçekleştirdik. Sahip olduğumuz yenileşim kültürüyle farklılık yaratmaya devam ediyoruz. Sadece pazar ihtiyaçlarını karşılayan bir firma değil, yürütmekte olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızla da sektöre yön veren bir marka olarak projelerimizde sürdürülebilirliğe dikkat ediyoruz. 

Son dönem birlikte gerçekleştirdiğiniz projeyi detayları ile anlatır mısınız? Proje hangi ihtiyaçtan doğdu?

Üretimdeki makinaların nesnelerin interneti vasıtası ile veri toplama çalışmaları; verilerin süreç ve organizasyonel yönetimi için yönetici modüllerinin geliştirilmesi ve prototip üretimi, üretim proseslerinin takip edilmesi ve verimliliğin puantajlanması ihtiyacından doğmuştur.

Projede ne tür verimlilikler sağlandı?  Nasıl ölçümlediniz, detaylandırır mısınız?

Üretim verimliliğine %5 kalite verimliliğine %7 direkt etkide bulunmuştur. Yaptığımız MSSQL veri tabanlı takip yazılımlarıyla verilerin depolanması ve bunun neticesinde aldığımız analiz raporlarıyla ölçümlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 11:15
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını