"HEDEFİMİZ, MECHANICA GARAGE ANALİZ LABORATUVARINI AÇMAK"

MECHANICA Genel Müdür Yardımcısı İrfan Çolak, 2022 yılı hedeflerini paylaşarak MECHANICA GARAGE analiz laboratuvarını kurmayı hedeflediklerini belirtti.

"HEDEFİMİZ, MECHANICA GARAGE ANALİZ LABORATUVARINI AÇMAK"
Endüstri 40 Zirvesi

“Yeni yılı yüzde 57’nin üstünde bir yerde tamamlayabilmek adına önümüze bazı hedefler koyduk. Bu hedeflerden ilki, yılın ilk çeyreği itibariyle mekatronik ve yazılım analizlerimizin gerçekleştirileceği MECHANICA GARAGE analiz laboratuvarını açmak” diyen MECHANICA Genel Müdür Yardımcısı İrfan Çolak sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle firmanızın 2022 yılı iş gündemini öğrenebilir miyiz? Yeni yılda odaklanmayı planladığınız konular nelerdir? 

Bilindiği üzere akıllı üretim ve akıllı fabrikalar, tüm üretim sürecini optimize etmek için ortaya çıkmış, çok fazla alt başlığı olan geniş bir üretim konsepti olarak özetlenmekte. Hayata geçen model uygulamalar analiz edildiğinde, üretim verimliliğini artırmak için mevcut otomasyon yapısının, üretimde kullanılan makinaların performans verilerinin, kalite kontrol süreçlerinin, büyük verilerin ve bu verilerin analiz sonuçlarının fabrikalarda kullanılan yönetim sistemlerine entegre edilip tüm bu karmaşık sürecin tek noktadan yönetildiğini gözlemliyoruz. Tam da bu noktada MECHANICA, 2022 yılı itibariyle bu güne kadar geliştirdiği IoT, Üretim Optimizasyonu, Kestirimci Bakım ve Endüstriyel Görüntü İşleme çözümlerini tek çatı altında toplama kararı aldı. AR-GE çalışmaları 2021 yılının 4. ayında başlayan bu platformu, endüstri ile 2022’nin 2. çeyreğinde buluşturmayı hedefliyoruz.

Firmanızın Endüstri 4.0 vizyonu nedir? Bu bağlamda müşterilerinize sunduğunuz ürün ve çözümleriniz nelerdir? Mecha Analytics ve Mecha Vision çözümleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 

MECHANICA’nın kuruluşunda yatan gerçekliği “Sistematik olmayan süreçleri en aza indirmek, maliyetleri düşürmek ve üretimi optimize etmek” olarak özetleyebiliriz. Merkezine endüstriyel IoT’yi alan bu bakış açısı, iş süreçlerinin veriye dayalı bilimsel metotlarla yönetildiği çözümler geliştirmemize olanak sağladı. Pandemi sonrası bugünün fabrikaları, dijital dönüşüme ve buna paralel dinamik üretim süreçlerine ayak uydurmak zorunda. Bu nedenle, üretimin her aşaması her türlü değişikliğe karşı esnek olmalı, olası darboğazları önceden tahminlersek  hızlı aksiyon alabilmelidir. Bu noktada dünyanın en yetenekli iki IoT geliştiricisi ile ortak projeler yürütüyoruz. ThingWorx ve ThingsBoard IoT platformları içerisinde gömülü olarak çalışan Mecha Analytics, üretim sahasının dijital ikizini oluşturabilme iddiasıyla stok maliyetlerini düşürürken, Yapay Zeka’nın eşsiz yeteneği ile mükemmel ve hızlı planlama yapabilmemizi sağlamakta. Ayrıca Mecha Analytics, halihazırda toplanan anlık verilerden anomali analizi modelini kendi oluşturup, modelleme sürecini dinamik olarak yönetebilmektedir. Bu veriye, geçmişe bağlı diğer veriler ve bağlandığı ekipmanlarla ilgili veriler de eklendiğinde, ekipman üzerinde oluşan arıza patternlerini ve verinin karakteristiğini otomatik olarak tespit ederek ilerde oluşabilecek bir arızayı, bu arızanın kök nedenleri ile birlikte analiz edebilmektedir. Böylelikle tek noktadan hem üretim planlaması yapabilmekte hem de üretim sahasında yaşanacak olası anomalileri önceden öngörebilmekteyiz.

Bir diğer çözümümüz Mecha Vision, üretim süreçlerinin sürekli izlenmesi ve kalite kontrolü için makina öğrenimi ve derin öğrenme algoritmalarıyla donatılmış dijital görüntü işleme sistemidir. Üretimde ürün takibi, ürün kalite tespiti, hata sınıflandırma ve kök neden analizi, güçlü 2D ve 3D görüntü analiz araçları, ölçü kontrol, eşsiz raporlama yeteneği ile IoT, MES ve ERP sistemleri ile entegre çalışabilmektedir. Endüstriyel kabin ve robot kol entegrasyonu ile Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarında kritik görevler üstlenmektedir.

Gerçekleştirdiğiniz uygulamalardan verimlilik tarafındaki kazanımlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Sektörel bazlı elde edilen sonuçları belirtebilirsiniz. 

Bu soruyu Ülkemiz ve Dünya Otomotiv Endüstrisinde daha önce denenmemiş ve ilkler arasında gösterilen “TOFAŞ MIX Optimizasyon” sistemi projemiz üzerinden cevaplamak daha açıklayıcı olacaktır. Mecha Analytics ekibi tarafından geliştirilen bu optimizasyon sistemi ile dijital ikiz uygulaması üretim sıralamasını optimize etmektedir. Boya ve montaj arasındaki rezerv bölgesindeki tüm kararlar akıllı algoritmalara devredilmiştir. Böylelikle montaj hat kısıtlarına göre optimum sıralamayla araçların montaj hatlarına girişi sağlanmıştır. Karmaşık veri analitiği algoritması ile rezerv alanda 40 saniyede yaklaşık 500.000 olasılık hesabı yapılmaktadır. Yüksek seviyede değişkenliğin, karmaşıklığın ve çeşitliliğin bulunduğu üretim ortamında, akıllı algoritmalar kullanılarak yapılan ilk “dinamik araç sıralama ve dijital ikiz projesi” adıyla tarihe geçmiş oldu. Fabrikada fiziksel her hangi bir objenin yerini değiştirmeden, kararları yapay zeka’ya devrederek hayata geçirdiğimiz bu projenin sonunda yüzde 20’nin üzerinde üretim verimliliği sağlanmıştır. Bu projede gösterilen üstün başarı sonrası MECHANICA bünyesinde TOFAŞ FIAT FCA departmanını kurarak, bu gruba özel “modernizasyon ve optimizasyon” projeleri geliştirmeye devam etmekteyiz.

Bu gün benzer projeleri Ülkemizin en önemli Kimya, Makine Üretimi ve Otomotiv Yan Sanayi kuruluşları için geliştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerden de anlaşılacağı üzere MECHANICA’yı rakiplerinden ayıran en temel fark esneklik. Multidisipliner yapısı sayesinde MECHANICA, zorlu üretim koşullarının ortaya çıkardığı tüm problemler için çözüm üretebilmekte. Bu bazen üretim planlama ve optimizasyon için devreye alınacak Mecha Analytics çözümünün, özgün bir algoritma ile süreçlerinin kurgulanması olarak karşımıza çıkarken, bazen de kalite süreçleri için geliştirilen Mecha Vision ürününü, anahtar teslim robotik otomasyon çözümüyle birlikte devreye alabilmekte. Sanırım zor işleri seviyoruz.

2022 yılı hedef ve beklentileriniz nelerdir? Ar-Ge’nizin bir ayağını Almanya’da kurma kararı aldığınızı biliyoruz. Bu kapsamda yürüttüğünüz çalışmalardan ve yeni yatırım planlarınızdan bahseder misiniz?

MECHANICA 2021 yılını yüzde 57’lik bir büyüme oranı ile tamamladı. Bu bağlamda 2022 yılını yüzde 57’nin üstünde bir yerde tamamlayabilmek adına önümüze bazı hedefler koyduk. Bu hedeflerden ilki, yılın ilk çeyreği itibariyle mekatronik ve yazılım analizlerimizin gerçekleştirileceği MECHANICA GARAGE analiz laboratuvarını açmak olacak. Bu da mevcut personel sayımızı 3 te 1 oranında arttıracağımız anlamı taşıyor.  Bir diğer hedef ise 2021 yılında Türkiye’de projesini geliştirdiğimiz fabrikaların Avrupa’daki merkezlerinde, geliştirdiğimiz projelerin yaygınlaştırılması ile ilgili geri bildirimler almaya başladık. Süreci Avrupa’dan yönetebilmek adına ikinci yazılım ofisimizi Almanya’da açma kararı aldık. Bu alanda çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Türkiye’de gösterilen başarılı performansı Avrupa’da da göstererek, önümüzdeki senelerde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Ar-Ge merkezleri kurmayı bugünden hedefliyoruz.

2021 yılında ilk kez katıldığınız Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Zirve, beklentilerinizi karşıladı mı? 

Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi’nde MECHANICA, yapay zeka destekli endüstriyel uygulamaları ve bu noktada geliştirdiği çözümleri endüstrinin diğer bileşenleri ile paylaşabilme şansı yakaladı. Aynı zamanda farklı sektörlerdeki birçok müşterinin özgün problemlerini ilk ağızdan dinleyerek, kronikleşen bu problemlerin nasıl çözüme kavuşacağı konusunda teknik toplantılar gerçekleştirildi. Fuarda kurulan bu ilişkiler, sonrasında hızlıca ticarileşti. Bu sebeple MECHANICA adına fuarın beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. 

Son olarak 2022 Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi’nin sektörümüz ve üretim endüstrisi için verimli geçmesi diliyorum.


 

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 11:50
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını