Endüstri 4.0 için bilgi omurgası, PLM ve dijital ikizler

İşletmelerin karar verme aşamalarında yol gösteren PLM sistemleri için bilginin mühendislik verileri kadar tüm bölümlerin ürettiği verileriyle de desteklenmesi gerekir. 

Endüstri 4.0 için bilgi omurgası, PLM ve dijital ikizler
EndüstrideAra - Haber Detay

Aritmetrik PLM, PLM Sistem Mimarı ve Kurucusu Efe Gürman, Türkiye temsilciliğini üstlendikleri Contact Software firmasının kendi PLM sistemlerine entegre olarak çalışan ve dijital ikizlerin, dolayısıyla IoT sisteminin yönetimini üstlenen 'Elements for IoT' platformunun Postdam Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama Merkezi tarafından 2018 yılının en iyi IoT fabrika yazılımı seçildiğini söyledi.  

Efe Gürman, Endüstri 4.0 için bilgi omurgası PLM ve dijital ikizlerin gelecek üretim dünyasındaki yerini anlattı.

PLM’İN DİĞER TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİNDEN FARKI

PLM genel olarak ürün ile ilgili verilerin yönetimine odaklı bir işletme yönetim ortamı yaratmak için kullanılan bir iş stratejisidir. Otomotiv ve havacılık sanayilerinin karmaşık ürün yapılarını yönetme gereksinimlerini karşılamak için ortaya çıkmış olan PLM, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve ürün veri yönetimi (PDM) sistemlerinden oluşmuş ve zamanla proje yönetimi, süreç yönetimi, kaynak yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi disiplinlerden gelen beklentileri de karşılayacak yetenekler geliştirerek bugünkü haline gelmiştir. PLM işletme genelinde ve tedarikçilerde bulunan iş paydaşlarını, tasarım aşamasının başından satış sonrası hizmet aşamasının sonuna kadar ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bir teknoloji çözümü olarak, ürün paydaşları arasında iş birliği için bir veri platformu oluşturan ve ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında bilgi akışını düzene sokan bir takım araç ve teknolojilere dayalıdır. PLM’in diğer teknoloji çözümünden farkı en son teknoloji araçları değil, sürdürülebilir bir işletme stratejisi oluşturma yeteneğidir.

PLM’İN İŞLETMELERE ETKİSİ

Karar alma süreçlerinin daha da karmaşıklaşması nedeniyle işletmeler bilgiye daha fazla ihtiyaç duyuyor ve bu ihtiyaç, işletmede oluşturulan raporların derlenerek işletme yönetimine sunulması ile karar mekanizmasına dahil ediliyor. Bu nedenle 'objektif bilgi' ihtiyacı işletmenin şeffaflığı açısından hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Bilginin temeli olan veriler, işletmelerden bağımsız ve işlenmemiş gerçekleri temsil etmektedir. Bilgi ise bu verilerin karar mekanizmalarında kullanılacak şekilde derlenmesi olarak düşünülebilmektedir. Gartner ve IDC’nin yaptığı bir araştırmaya göre dünya üzerinde bulunan verinin yüzde 80’i yapılandırılmamıştır. Bu yapılandırılmamış verilerin bilgi olarak kullanılması ve değer yaratması mümkün olamamaktadır. 
Tüm işletme paydaşlarını kapsaması, manipülasyona kapalı olması ve yapılandırılmış bilgi kaynağı olması nedeniyle PLM sistemleri işletmelerin karar verme aşamalarında yöneticilere yol gösterici nitelikte olmaktadır. Bu görevin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için bilginin sadece mühendislik verilerinden değil, işletmenin tüm bölümlerinin ürettiği veriler ile de desteklenmesi gerekmektedir. 

İŞLETME ENTEGRASYON MÜHENDİSLİĞİ İÇİN PLM

İşletme Entegrasyon Mühendisliği, farklı kurumsal yaşam döngüsü varlıklarının (ör. Projeler, ürünler, süreçler, iş akışları, belgeler) entegrasyonunu sağlayan modelleme ilkeleri, yöntemleri ve araçları bütünüdür. İşletme içindeki farklı öğelerin bir işletme modeli oluşturmasına dayanmaktadır. İşletme entegrasyon mühendisliği, işletme misyon ve vizyonuna dayalı stratejilerin kilit performans göstergeleri, süreçler ve ürünler üzerine yayınımını sağlamaktadır. İşletme ve dolayısıyla Endüstri 4.0’ın da amacını oluşturan üretim entegrasyonunun yerine getirilebilmesi için işletme içinde hem kişilerin hem de sistemlerin kopuk olmaması gerekmektedir. Dağınık bilgi sistemleri ve dağınık işletme metrikleri ve tekil sorunlar için tekil çözümler geliştiren işletmelerin oluşturacakları karmaşık veri yumaklarından arınmaları gerekmektedir. Bu sorun tekil veri tabanı kullanımı ve bir bilgi omurgasının oluşturulması ile mümkün olabilmektedir.

ÜRÜN ODAKLI BÜTÜNSEL ŞİRKET YÖNETİMİ

İşletme süreçleri, ürünler ve üretim sahası ile ilişkili olmalı ve ürünlerin ihtiyaçlarından bilgi almalıdır. Bu ihtiyaçların müşteri isteklerinden beslenmesi durumunda müşterilerden, en detaylı süreç adımına kadar değer zinciri sürdürülmüş olmaktadır. İşletme entegrasyon mühendisliği de bu zincirin bütünlüğünü sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Endüstri 4.0 sayesinde yalınlaştırılmış değer sistemleri de sürekli iyileştirme mantığı ile süreç israflarını azaltma üzerine odaklanmaktadır. PLM sistemleri, ilk ortaya çıkış amaçları olan ürün geliştirme süreçlerini yönetme ve pazara hızlı çıkış gibi amaçlarını uzun senelerdir yerine getirmektedir. Öte yandan PLM, işletme ve üretim entegrasyon mühendisliğinin ihtiyacı olan entegre işletme varlıklarını, yalın değer sistemlerinin ihtiyacı olan süreç iyileştirme ve bu iyileştirmelerin kurumsal hafızaya alınması imkanını da işletmelere veren bir sistemler bütünüdür. Objektif bilgiye dayalı karar verme mekanizmalarını işletmeye kazandırarak, proaktif önlem mekanizmalarının işlemesini mümkün kılmaktadır. 

PLM VE ENDÜSTRİ 4.0

PLM’in bir şirket entegrasyon aracı olmasına paralel olarak Endüstri 4.0 da bir üretim entegrasyon aracı olarak görülebilir. Özellikle Endüstriyel IoT uygulamalarının mümkün olabilmesi için ürün odaklı bir veri tabanına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu gereksinim genellikle dijital ikiz olarak nitelendirilmektedir. Akıllı fabrikaların dijital ortamının kendini hizalayabilmesi için ürünü yüksek hassasiyet ile bu ortama ilişkilendirmek kritik rol oynamaktadır. Gartner firması tarafından yapılan araştırma, 2021 yılına kadar sanayi işletmelerinin yüzde 50’sinin dijital ikiz uygulamalarını başlatacağını belirtmektedir.
Dijital ikizler, fiziksel ürünleri, mevcut PLM, ERP, MES ve diğer yazılım sistemlerine bağlamak için arabirim olarak faaliyet göstererek gerçek bir fiziksel varlığın dijital bir temsilini oluşturur ve IoT gibi operasyonel teknolojiyi, bilgi teknolojilerine entegre etmenin temelini oluştururlar. Gelişmiş bir dijital ikiz, bir varlığın IoT verilerini, mühendislik belgelerini, donanım ve yazılımın konfigürasyon ve bakım geçmişini, müşteri bilgilerini ve daha fazlasını birleştirir. Bu tür güçlü dijital ikizlerden yararlanan kuruluşlar güvenilir IoT çözümlerini daha hızlı oluşturacak ve daha iyi bir yatırımın geri dönüşü deneyimi yaşayacaktır. 


2018 YILININ EN İYİ IOT FABRİKA YAZILIMI

Aritmetrik PLM olarak Türkiye temsilciliğini üstlenmiş olduğumuz, Contact Software firmasının kendi PLM sistemlerine entegre olarak çalışmakta olan ve dijital ikizlerin, dolayısıyla IoT sisteminin yönetimini üstlenen “Elements for IoT” platformu, Postdam Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama Merkezi tarafından 2018 yılının en iyi IoT fabrika yazılımı seçilmiştir. 
Sonuç olarak, ürüne hakimiyet odaklı stratejinin önemi, sanayinin önündeki önemli dönüm noktalarından biri olan dijital dönüşüm aşamasında bir kat daha artacak. PLM sistemlerinin ürün yönetimi odaklı bilgi omurgası ve dijital ikizler, Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştirmekte olan işletmelerin sıklıkla faydalandığı sistemler oluyor. Bu ortamda Türk işletmelerinin entegrasyonlarını PLM uygulamaları yönünde gerçekleştirmeleri, gelecek on yılda sıklıkla karşılaşılacak bir durum şeklinde karşımıza çıkması bekleniyor.
 

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 09:54
YORUM EKLE

Radyo

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler