“Dönüşüm sürecine topyekûn katılım sağlanmalı”

Sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin konuşan Özge Makina Kurucu Ortağı Özge Kartal Çetin, firmaların üst yönetimden en alt kademeye tüm çalışanlarıyla sürece katılmalarının önemini vurguladı.

“Dönüşüm sürecine topyekûn katılım sağlanmalı”
EndüstriForum

Dijital dönüşüm için firmaların teknoloji merkezli yatırımlarla dönüşüm sürecine başlamaları gerektiğini belirten Özge Makina Kurucu Ortağı Özge Kartal Çetin, firmaların üst yönetimden en alt kademeye tüm çalışanlarıyla sürece katılmalarının önemini vurguladı.

Kartal Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayide küresel rekabette bir adım önde olmak isteyen işletmeler, dijital dönüşüm yatırım yapmaya başladı. Her yatırımda olduğu gibi dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarını da doğru zamanda yapmak önem taşıyor. Planlamaların doğru yapılması ve nakit akış dengesine dikkat ederek dönüşüme adım atmak gerekiyor. Dijital dönüşüm kapsamında akıllı üretim ekonomisi ortaya çıktı. Üretim ve dağıtım süreçlerinden Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim sürecine kadar her aşamada fark katan bir ekiple çalışmaya başlandığını gözlemliyorum. Ülkemiz sanayisinde, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 ile dijital dönüşüm hızla yaygınlaşmaya ve uygulamalarının şirketlerde mecburi dönüşüm haline gelmesini sağladı. Çünkü dijital dönüşüm rekabette avantaj sağlarken, sürdürülebilir karlılık için firmalara farkındalık ve çeviklik kazandırıyor. Doğru hedef kitlesine hızlı ve efektif erişim sağlanmasında, daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmelerinde, başarı ve kar payının arttırılmasında önemli rol oynuyor. Müşteri memnuniyeti ve buna bağlı olarak müşteri sadakati için sanayide firmalar dijital dönüşüme önem veriyor."

"TEKNOLOJİ MERKEZLİ YATIRIM YAPILMASI GEREKİYOR"

"Bir yandan da dijital dönüşümle çalışanlar daha verimli ve hızlı çalışabiliyor. Dijital dönüşüm için firmaların, teknoloji merkezli yatırım planları yapması ve dönüşüm sürecini başlatarak başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlarıyla birlikte sürece dahil olması son derece önemlidir. Şirketlerin karşılaşabileceği problemlerin önceden saptanması ve gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi de gerekmektedir. Bu hususta, nitelikli iş gücünün oluşturulması, veri güvenliği, gerekli bağlantı standartlarının tanımlanması, teknolojik altyapının kurulması ve sanayide dijital dönüşüm ekosisteminin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Dijital dönüşümü gerçekleştirecek olan sistemlerin etkin biçimde yönetilebilmesi için şirketlerin daha yetkin bir işgücüne sahip olması gerekmektedir."
 

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 16:32
YORUM EKLE

Radyo

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler