Dijitalleşmede Cesur Adımlar Atan Sanayiciler Yükselecek

Dijitalleşmede Cesur Adımlar Atan Sanayiciler Yükselecek

Dijitalleşmede Cesur Adımlar Atan Sanayiciler Yükselecek
Endüstrideara

Endüstri 4.0 projelerinde stratejik boyut yoksa, birçok şirket ne mikro ne de makroekonomik düzeyde herhangi bir yenilikçi katma değer yaratamaz. Geleneksel sanayi şirketleri özellikle dijitalleşmeyle yeni bir yol çizmede başarısız olurlarsa, uzun vadede daha çevik rakiplerin, liderliği bu geleneksel şirketlerin elinden alma ihtimali çok yüksek. Amazon.com CTO’su Werner Vogels’e göre, bulut teknolojilerini benimseyerek, yeni yaklaşımları ve çözümleri uygulamak adına cesur adımlar atan sanayi şirketleri yükselebilecek. 

Almanya'nın aile şirketleri ve mühendislik şirketleri dünyada çok başarılı firmalardır. Üretimde kaliteyi, güvenilirliği ve yüksek düzeyde bilgi birikimini temsil ederler. Alman ekonomisinde önemli bir rol oynar; bunun sonucu olarak Almanya, GSYİH'nın %20'sinden fazlasını üretimin oluşturduğu az sayıdaki Batı Avrupa ülkelerinden biri haline gelmiş durumda. Buna karşılık, komşu ülkeler üretim tabanlarında sürekli düşüş görüyorlar. Dahası, Endüstri 4.0a yani üretimin dijitalleşmesine atıfta bulunmak için Almanya'da icat edilen terime odaklanan dijital teknolojiler ve iş modelleri, Almanya'nın önderliğini daha da pekiştirme potansiyeline sahip. Alman IT Endüstridi Derneği Bitkom ve Fraunhofer Endüstri Mühendisliği Enstitüsü IAO'nun tahminlerine göre Almanya'daki aile şirketleri ve mühendislik şirketleri, 2025 yılına kadar ülkenin ekonomik büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunacak ve yeni istihdam yaratacak. Aynı zamanda pek çok uzman, Endüstri 4.0'ın temel potansiyelinin henüz tam anlamıyla kullanılmadığına inanıyor. 

Haberin Tamamı ST Endüstri 4.0 Uygulamaları Dergisi'nin Nisan 2018 Sayısında

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2018, 12:16
YORUM EKLE

Hach

Halıcı

Dergiler