“Başarı, yatırımların efektif hale getirilmesiyle sağlanır”

Dijital dönüşümün bir süreç olduğunu dile getiren Egebimtes Bilgi Teknolojileri İş Geliştirme Yöneticisi Alp Atay, yatırımların kullanımının daha efektif kılınmasıyla başarının artırılacağını söyledi.

“Başarı, yatırımların efektif hale getirilmesiyle sağlanır”
Endüstri 40 Zirvesi

Dijital dönüşümün bir süreç olduğunu dile getiren Egebimtes Bilgi Teknolojileri İş Geliştirme Yöneticisi Alp Atay, yatırımların kullanımının daha efektif kılınmasıyla başarının artırılacağını söyledi.

Dijitalizasyonun, hayatımızın her alanında her geçen gün etkinliğini artırmasına paralel benzer ihtiyaçların ve taleplerin sanayiden de geldiğini söyleyebiliriz. Ne var ki, burada unutulmaması gereken, dijital dönüşümün bir süreç olduğu gerçeğidir. Firmaların dijital dönüşüm alanında yapmayı planladıkları ya da yaptıkları yatırımlardan bekledikleri faydayı sağlayabilmeleri, süreç içerisinde stratejileri doğrultusunda hedefledikleri olgunluk seviyesine ulaşmış olmalarına bağlıdır. Zira yapılan yatırımların başarısı proje bazlı değil, paralelinde yatay ve dikey entegrasyonlar ile yapılan veya yapılması planlanan yatırımların kullanımının daha efektif kılınmasıyla artırılacağı düşünülerek değerlendirilmelidir.

“TEMEL AMAÇ, VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK”

Projelerin temeldeki amacı verimliliği artırmaktır. Süreçlerin uçtan uca dijital olarak takibi ve yönetimi sağlanır. Doğru bilgiye, anlık olarak erişim sağlanır, darboğazlar belirlenir, müdahale süreleri kısaltılır, kayıplar azaltılır veya oluşmadan önlenebilir. Oluşturulan altyapı ile verimliliğin artırılması, artan rekabet koşulları, azalan kar marjları ve zorlu pazar koşulları içerisinde firmaların kurulu kapasiteleri ile ekstra bir yatırım yapmaksızın, kayıpların önüne geçerek kapasitenin artırılması hedeflenir. Kurum içerisinde doğru bilginin paylaşımı sağlanır, kurumsal bilgi birikimi, hafıza ve olgunluk oluşur. Bu sayede firma içerisindeki karar destek mekanizmalarına katkı sağlanır, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmenin önü açılır.

“ENDÜSTRİ 4.0'IN BİRÇOK ALANINDA PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”

Egebimtes olarak, Türkiye pazarındaki talebi karşılamak amacıya 2006 yılında geliştirmiş olduğumuz üretimden veri toplama ve  görsel fabrika çözümümüz olan MAS Plus, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreciyle birlikte başlayan dönüşüme öncülük etme vizyonu ile teknoloji, altyapı ve işlevsellik anlamında modernize edilmiştir. Aktif olarak +100 firmada ve +12 bin makinada çalışmaktadır. Öncelikli hedefimiz, sektör bağımsız olarak üretim sahasından anlık olarak veri toplayarak üretimi canlı olarak izleyebilmek, verilerin dijital ortamda toplanmasını sağlamak, üretimdeki darboğazları tespit etmek, oluşabilecek sorunlar karşısında alarm üreterek proaktif aksiyon alabilmek, bu sayede izlenebilir bir fabrika oluşturarak gelişime açık alanları belirlemek, sahadaki verimliliğin yanı sıra, yatay ve dikey entegrasyonlar ile yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarında kullanılabilirliğini arttırmaktır. Yanı sıra, teknolojinin geldiği nokta itibarıyla değişen taleplere oluşturduğumuz hızlı ve esnek altyapı sayesinde yanıt vermekteyiz. Bu kapsamda, dijital dönüşüm trendlerinin hayatımıza soktuğu makina öğrenmesi ve kestirimsel veri analizi, enerji ölçümü, anlık ekipman/personel konum takibi, dijital fabrika ikizi, arttırılmış/sanal gerçeklik gibi birçok alanada projeler geliştirmeye devam ediyoruz.


 

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 10:59
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını