Endüstri 4.0’ın depolama sistemlerine etkisi

Depolama sistemlerinin Endüstri 4.0 ile uyumlu hale getirilmesi ile beraber depolama sistemlerinin daha sağlıklı ve anlık veri yönetimi, daha yüksek depolama verimliliği, sevkiyatlardaki hızlılık ve doğruluk oranlarını artırma noktalarında avantajlar sağlamaktadır.

Endüstri 4.0’ın depolama sistemlerine etkisi
Endüstrideara

Akıllı depolarda anlık izlenebilirlik, çalışma süresi ve kaliteyi artırırken çalışma maliyetlerini ve toplam sahip olma maliyetini azaltır. Avantajların büyük bölümü, cihazlar ile kontrol sistemi arasında sorunsuz veri alışverişi sağlayan entegre komponent ve yazılım platformundan ileri gelir. Komponent seviyesindeki bu verilere erişme imkanı, Endüstri 4.0 sisteminin avantajlarının hayata taşınmasında temel faktörlerden biridir.

KAPASİTELERİNİN EFEKTİF KULLANIMI
Akıllı depolarda, anlık olarak depo doluluk oranlarını takip etmek, ürün satın alma, ve ürün satış ve sevkiyat stratejileri üzerinde oldukça önemli etkileri gözükmektedir. Akıllı depolar yazılım platform ile entegre olarak ürün hareketlerinin takip edilebilmesi ve yazılım destekli depo optimizasyonun kişilerden bağımsız şekilde yapılabilmesi depo kapasitelerinin daha efektif kullanılması konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu durum aynı zamanda satın alma bölümlerinin satın alma stratejilerini oluştururken anlık ve doğru bilgiler ile çalışmalarında kolaylık sağlar. Depo optimizasyonunun yazılım destekli otomatik olarak yapılması iş gücü açısından avantaj sağlamakla beraber dönemsel olarak en çok giden ürünlerin en yakın noktalara taşınması ile ürün sevkiyat sürelerindeki kısalmalar ile hem iş gücü kaybı önlenmiş olur hem de sevkiyatlardaki hızlı ve doğru sevkiyat oranları artmış olur.

DAHA DOĞRU, DAHA HIZLI İŞLEYİŞ
Akıllı depolarda Endüstri 4.0 ekipmanlarının bir çoğu beraber kullanılabildiği için ürünle ile ilgili farklı işlemleri yapmak ve bilgileri ayrı ayrı elde etmek yerine, combine olmuş bir sistemde ürün ile ilgili birçok bilgiyi tek merkezli analitik biz yazılım aracılığı ile elde etmek ve merkezi bilgi sisteminde saklamak, farklı lokasyonlardaki birimlerin akıllı depodaki ürünlerin  bilgilerini anlık görebilmeleri sayesinde iş gücü artışı, doğruluk ve hız konularında firmalara avantajlar sağlamaktadır. Bu depolardaki ekipmanlardan aynı zamanda cihazın ekipmanları ile ilgili teknik bilgide alınabildiği için firmaların teknik ekipleri arıza anında merkezi sistemin vereceğiz ikaz arızanın hangi noktada olduğu konusunda kesin bilgilere erişebilmeleri sayesinde, doğru hızlı müdahale edebilir olmaktadırlar. Aynı zamanda cihaz bakım periyotlarının planlanması ve değişme zamanı gelen parçalar için önceden bilgilendirme yapılabilmesi bakım zamanının en efektif şekilde planlanabilmesine imkan vermektedir. Sonuç olarak depolama sistemlerinde Endüstri 4.0 kullanılması firmaya katkısı iş gücünün efektif kullanımı, hızlı aksiyon alabilme kabiliyeti kazanılması ve işin doğruluk oranının artması ve maliyetlerin azalması yönünde olumlu etkileri olmaktadır.
 

YORUM EKLE

Proses Zirvesi

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını