Avrupa ve Türkiye de bu dönüşümün önemli aktörleri arasında yer alıyor.

AVRUPA'DA TEMİZ ENERJİ

Avrupa, temiz enerji kaynaklarının kullanımında dünya liderlerinden biri olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) 2030 hedefleri doğrultusunda, üye ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük yatırımlar yapıyor. 2023 itibarıyla Avrupa'da enerji tüketiminin %40'ı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Bu oran, 2010 yılında %15 civarındaydı.

Özellikle Almanya, Danimarka ve İsveç gibi ülkeler, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarını artırarak enerji bağımsızlığına önemli katkılarda bulunuyor. AB, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda fosil yakıtların kullanımını minimize edecek politikalar uyguluyor.

TÜRKİYE'DE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ

Türkiye, temiz enerji kaynaklarının kullanımını artırma konusunda son yıllarda önemli adımlar attı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi 2023 yılı itibarıyla yaklaşık %54’e ulaştı. Ülkenin enerji üretiminde hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisinin payı her geçen gün artıyor.

Türkiye’nin coğrafi konumu, güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli açısından büyük avantaj sağlıyor. Türkiye'nin şubat ayı sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 56,21'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. 2023 sonunda 11 bin 316 MW olan güneş enerjisi kurulu gücü, şubat sonunda ilk kez 12 bin MW bandını aşarak 12 bin 425 MW oldu. Ayrıca, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlar, enerji bağımlılığını azaltma ve enerji güvenliğini artırma hedefleri doğrultusunda hızla devam ediyor.

TEMİZ ENERJİNİN GELECEĞİ

Avrupa ve Türkiye, temiz enerji kullanımını artırarak hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor hem de enerji güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Bu süreçte, yenilenebilir enerji teknolojilerine yapılan yatırımlar ve bu alanda sağlanan teşvikler büyük önem taşıyor.

Avrupa’nın önümüzdeki yıllarda enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payını daha da artırması beklenirken, Türkiye’nin de bu alandaki kapasitesini genişletmesi ve enerji üretiminde daha sürdürülebilir çözümler benimsemesi öngörülüyor. Bu durum, hem ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak hem de çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olacak. Avrupa ve Türkiye'nin temiz enerjiye geçiş yolculuğu, dünya genelinde de örnek teşkil ediyor ve bu alandaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

RÜZGÂR TÜRBİNLERİNE TEKNOLOJİK DESTEK RÜZGÂR TÜRBİNLERİNE TEKNOLOJİK DESTEK

Editör: Semra Çakmak