Foto : Vincent Chang (sağ)

Foto: Philip Chen (sol) 

Röportaj: Semra Çakmak

Advantech Asya ve Kıtalar arası (AIntercon) Bölge Yöneticisi ve Advantech Türkiye Genel Müdürü olarak, AIntercon ve Türkiye’de büyümeyi sağlamak için hangi ana stratejileri uyguluyorsunuz? Vincent Chang

Advantech Asya ve Kıtalararası (AIntercon) Bölge Yöneticisi ve Advantech Türkiye Genel Müdürü olarak, bölgedeki büyümeyi sağlama ve çeşitli pazarların sunduğu fırsatları değerlendirme adına ana stratejimizi detaylı bir şekilde anlatmam gerekirse şunları söyleyebilirim;

Sektör Odaklı Yaklaşım: Güçlü uzmanlığa sahip olduğumuz ve önemli büyüme potansiyeli olan sektörlere odaklanıyoruz. Örneğin, Türkiye'de Endüstriyel Otomasyon (IA), Enerji Kamu Hizmetleri (E&U) ve Akıllı Ekipman Üretimi (IEM) sektörlerine odaklanıyoruz. Bu sektörlere odaklanarak müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını karşılayan uzmanlaşmış çözümler sunabiliyoruz.

Yerelleştirme ve Yerli Yetenek: Yerel pazarları anlamak başarı için hayati önem taşır. Yerel yetenekleri işe alarak ve onları yetiştirerek, kendi bölgelerinin kültürel ve iş uygulamalarına değerli iç görüler katan yeteneklere yatırım yapıyoruz. Bu yaklaşım, sadece teknolojik olarak ileri düzeyde değil, aynı zamanda kültürel ve bağlamsal olarak da alakalı hizmetler ve çözümler sunmamızı sağlıyor.

Sürdürülebilirliğin Merkezinde Yenilenebilir Enerjiye 300 Milyon TL Yatırım Sürdürülebilirliğin Merkezinde Yenilenebilir Enerjiye 300 Milyon TL Yatırım

Ortak Hizmetler ve Uygulama Mühendisi Geliştirme Kampı: Müşterilerimiz için operasyonları düzene sokmak ve maliyetleri azaltmak için ortak hizmetler uyguladık. Bu ekip, proje uygulamasında ve derinlemesine geliştirmede endüstriyel kullanıcılara destek olmak için iyi donanımlıdır. Uygulama Mühendisi Geliştirme Kampı girişimi, iş gücümüzün müşterilerimize etkili bir şekilde hizmet verebilmeleri için en son beceri ve bilgilerle donatılmasını hızlandırmak için tasarlanmıştır.

Ortaklıklar: Stratejik ortaklıklar, büyüme stratejimizin temel taşıdır. Kanal Ortakları (CP), Bölge Odaklı Sistem Entegratörü (DFSI) ve Ana Hesaplar (KA) ile iş birliği yaparak erişimimizi genişletiyor ve bu sayede tekliflerimizi geliştiriyoruz. Bu ortaklıklar, Intel ve NVIDIA gibi diğer endüstri liderlerinin güçlerinden yararlanmamıza ve keskin kenarlı çözümler sunmamıza olanak tanır.

Jggsjxb

2. Genişleme için ortaklıklar anahtardır. Advantech, Türkiye/Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarındaki varlığını müşterileri için faydalı iş birlikleri geliştirmek adına nasıl kullanıyor ve bu bölge AIoT (yapay zeka ve IoT’nin birleşimi) entegrasyonu için ne tür fırsatlar ve zorluklar sunuyor? – Vincent Chang

Advantech, Türkiye/Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında, güçlü ortaklıklar kurarak ve yerel IIoT ekosistemini geliştirerek aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bölgenin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve karşılamak için yerel sistem entegratörleri ve alan odaklı ortaklarla iş birliği yapıyoruz. Müşteri etkileşimine ve yerel temsile odaklanmamız, bu pazarların benzersiz gereksinimlerini anlamak için hayati önem taşıyor. Bu bölgedeki benzersiz fırsatlar, dijital dönüşüm ve enerji trendi için yüksek talebi içerir. Bu fırsatlar, özellikle yenilenebilir enerji ve elektrikli araç (EV) pazarının gelişimi gibi stratejik alanlarda belirgindir. Ancak, bölge aynı zamanda pazar karmaşıklığı, güçlü rekabet ve teknolojik adaptasyon oranlarının değişkenliği gibi zorluklar da sunmaktadır. Bu zorluklar, her pazarın ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmemiz ve yanıt verebilmemiz gerektiğini göstermektedir.

3. Yapay Zekâ, Advantech'in sektör özelindeki stratejisini, özellikle Türkiye'deki iFactory, Akıllı Ekipman Üretimi (IEM) ve enerji alanlarında nasıl yönlendiriyor? Advantech, bu sektörlerde lider olarak kendini nasıl konumlandırıyor? – Philip Chen

iFactory alanında, yapay zekâyı gerçek zamanlı izleme ve kontrol ayrıca öngörücü bakım ve veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Çözümlerimiz, üretim süreçlerini optimize etmek, arıza sürelerini azaltmak ve verimliliği artırmak için tasarlanıyor. Örneğin, iEMS ve EdgeSync 360 platformlarımız bu yetenekleri sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Akıllı Ekipman Üretimi (IEM) sektöründe, yapay zekâ, üretim ekipmanlarının verimliliğini artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Yapay zekâyı donanım çözümlerimizle entegre ederek üreticilere daha yüksek üretkenlik ve yenilik sağlama gücü veriyoruz. Enerji sektöründe ise yapay zekâ, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan artan vurgu ile modern enerji sistemlerinin karmaşıklığını yönetmek için kritik öneme sahiptir. Yapay zekâ çözümlerimiz, enerji dağıtımını analiz etmekte, talebi öngörmekte ve enerji şebekelerinin istikrarını sağlamada yardımcı olmaktadır.

Dfbc

4. Advantech'in AIoT + Edge Computing (Yapay Zeka ve Uç Bilgi İşlem) teknolojisi yenilenebilir enerji sektöründe ve akıllı üretimde nasıl bir dönüşüm yaratıyor ve bu müşterileriniz için hangi dönüştürücü fırsatları sunuyor? - Philip Chen

AIoT + Edge Computing (Yapay Zeka ve Uç Bilgi İşlem) teknolojilerimiz, yenilenebilir enerji sektörünü ve akıllı üretimde dönüşümün öncüsüdür. Bu teknolojiler, müşterilerimiz için birkaç yönden dönüştürücü fırsatlar yaratmaktadır:

Operasyonel Verimlilik: Edge Computing (Uç Bilgi İşlem) çözümlerimiz, verileri kaynağında işlemek için tasarlanmıştır, bu da gecikmeyi düşürür ve gerçek zamanlı karar verme yeteneği sağlar. Bu hızlılık, üretim katında veya enerji üretim ve dağıtımında değişen koşullara daha hızlı yanıt vermek için operasyonel verimlilik için hayati önem taşır.

Düşürülmüş Arıza Süresi: Herhangi bir sektörde arıza süresi maliyetli olabilir, ancak üretim ve enerji sektörlerinde özellikle kesintiye uğratıcı olabilir. AIoT çözümlerimiz, olası sorunların belirlenip ele alınmasını sağlayan ön görücü bakım yetenekleri sunar.

Proaktif Bakım Stratejileri: Arıza süresini azaltmanın ötesinde, AIoT çözümlerimiz proaktif bakım stratejilerini sağlar. Zaman içinde veri eğilimlerini analiz ederek, sistemlerimiz, ekipmanın doğru zamanda ve doğru şekilde hizmet almasını sağlayarak en uygun bakım programlarını ve prosedürlerini önerir.

Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları: Sürdürülebilirlik, tüm sektörler için artan bir endişe sebebidir ve teknolojilerimiz, daha verimli operasyonlar yoluyla enerji kullanımını optimize ederek ve atıkları azaltarak sürdürülebilir üretim uygulamalarını destekler. Müşterilerimiz, maliyet tasarruflarının yanı sıra sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilirler.

5. Teknolojik altyapı ve kurumsal kültür açısından, şirketlerin AIoT + Edge Computing (Yapay Zekâ ve Uç Bilgi İşlem) tarafından getirilen değişiklikleri benimsemeye ne kadar hazır olduğunu düşünüyorsunuz ve Advantech'in müşterileri üretim tesislerinde hangi önemli faydaları ve dönüşümleri beklemeli? – Philip Chen

Advantech olarak, ürün geliştirme, pazarlama ve tedarik zinciri yönetiminde yaratıcı yapay zekânın uygulanmasına odaklanan bir "AI Oryantasyon Merkezi" kurarak hazırlık yaptık. Bu sadece teknolojik altyapıya sahip olduğumuzu değil, aynı zamanda AIoT ve kenar bilgisayarı benimsemek için stratejik öngörüye de sahip olduğumuzun göstergesi.

Kurumsal kültür açısından, Advantech; yenilikçiliğe, uyum ve yeteneğe değer veren bir kültürü önerir. Şirketin yaratıcı yapay zekâ teknolojisine ve çeşitli alanlarda uygulanmasına verdiği önem, yeni teknolojilere yatırım yapma isteğini ve sürekli öğrenme ve iyileştirme taahhüdünü yansıtır. Bu kültürel yön, AIoT + Edge Computing’i (Yapay Zekâ ve Uç Bilgi İşlem) başarıyla benimsemek  şirketler için hayati önem taşır, bu önemin sebebi ise şudur; zihniyet değişikliği yeni çalışma şekillerine hızla uyum sağlama yeteneği gerektirir. Advantech'in müşterileri, üretim tesislerinde önemli faydalar ve dönüşümler bekleyebilir, bunlar arasında:

Artan Üretkenlik ve Yaratıcılık: Yaratıcı yapay zekâyı kullanarak, ekipler rutin görevleri otomatikleştirebilir, böylece daha yaratıcı ve stratejik işler için daha fazla zaman ayırabilir. Bu, yenilikçi ürünlerin ve çözümlerin geliştirilmesine yol açabilir.

Gelişmiş Operasyonel Verimlilik: AIoT + Edge Computing (Yapay Zeka ve Uç Bilgi İşlem) ile müşteriler, ağın kenarında gerçek zamanlı veri işleme ve analizi ile çalışabilir ve bu da daha hızlı karar verme ve düşürülmüş gecikme anlamına gelir.

Tedarik Zinciri Optimizasyonu: Yaratıcı Yapay Zekâ, olası tedarik zinciri kesintilerini ön görebilir ve tanımlayabilir, bu da proaktif önlemlerin alınmasına olanak tanır. Bu, tedarik zinciri şeffaflığının, esnekliğinin ve optimize edilmiş envanter seviyelerinin iyileştirilmesi anlamına gelebilir.

• IoT Endüstrisi Büyümesi: Advantech, Edge AI'in sınırlarını zorlamaya devam ettikçe, IoT endüstrisi muhtemelen hızlı bir büyüme yaşayacak, daha fazla bağlantılı cihaz ve uygulama geliştirilecektir.

6. Uygulama Mühendisi Geliştirme Kampı: Türkiye'de Advantech için önemli bir girişimdir. Bu etkinliğin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki müşterilerinize sunulan hizmetleri nasıl geliştireceğini ve Advantech'in stratejik hedefleriyle nasıl uyum içinde olduğunu anlatabilir misiniz? – Vincent Chang

Bu etkinlik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki müşterilerimize sunulan hizmetleri geliştirmek için atılmış önemli bir adımdır ve Advantech'in stratejik hedefleriyle mükemmel bir uyum içindedir.

Teknik Bilgiyi İlerletme: Uygulama Mühendisi Geliştirme Kampı ekibimizin teknik uzmanlığını geliştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bunu yaparak, müşterilerimizin güncel bilgi desteği ve tavsiye almasını sağlıyoruz, bu da AIoT çözümlerinin başarılı bir şekilde uygulanması için hayati önem taşır. Advantech ailesi içinde, her bölge yerel pazarlardan türetilmiş uzmanlık ve deneyime sahiptir. Bu etkinlik aracılığıyla, hizmet kalitemizi yerel olarak iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu yerel bilginin orta vadede küresel çözüm paketlerine dönüşeceğine güveniyoruz.

Sektör Gelişimi Planlarına Odaklanma: Uygulama Mühendisi Geliştirme Kampı, sektör özelinde geliştirme planlarına odaklanma fırsatı yaratıyor. Her sektörün ihtiyaçlarına odaklanarak, müşterilerimizin hedeflerini daha iyi desteklemek için hizmetlerimizi özelleştirebiliriz. Yenilenebilir enerji işimizi iEMS ile mümkün kılarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki enerji sektörünü dönüştürmeye yardımcı oluyoruz.

• Bölgesel Pazarlara Derinlemesine Yayılma: Uygulama Mühendisi Geliştirme Kampı bölgesel pazarlara derinlemesine yayılmaya bağlılığımızın bir kanıtıdır. Yerel bağlamı anlayarak ve güçlü ilişkiler kurarak, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilir ve stratejik hedeflerimize ulaşabiliriz. Uygulama Mühendisi Geliştirme Kampı, Advantech'in müşteri hizmetlerine, teknik mükemmelliğe ve stratejik büyümeye olan bağlılığının bir yansımasıdır. Sadece Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki müşterilerimizin beklentilerini karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda onları aşma taahhüdümüzün de bir ifadesidir. Bu girişim aracılığıyla, AIoT + Edge Computing (Yapay Zeka ve Uç Bilgi İşlem) bölgedeki işletmelerin başarısı için ayrılmaz bir parçası olduğu geleceğin zeminini hazırlıyoruz.

7. Çevresel, Sosyal, Yönetişim'in (ESG) artan önemi göz önünde bulundurulduğunda, Advantech bu unsurları operasyonlarına nasıl entegre ediyor? (yerli yetenek geliştirmek, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmekle sınırlı kalmayıp personelinizin refahını artırmak ve Türkiye'deki müşterilerinizin çalışmalarına değer katmak için neler yapıyorsunuz) - Vincent Chang

Yapay Zekâ ve Çevresel, Sosyal, Yönetişim'in (ESG), sürdürülebilir çözümler sağlayarak, büyüme için stratejik kilitlenme sunarak, yazılım çözümleri üzerine eğitimler vererek bunlara ek Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ESG) ile ilgili içerikleri teşvik ederek entegre ediyoruz.

Yerli Yetenek Geliştirme: Alanında başarılı olmak için gerekli beceri ve bilgilere sahip olmaları için yerel yeteneklerin geliştirilmesine yatırım yapıyoruz ve yenilikçilik ve teknik mükemmellik kültürünü teşvik ediyoruz.

Personel Konforunu Artırma: Personelimizin konforu en önemli önceliğimizdir. Sağlıklı iş-yaşam dengesini teşvik eden ve operasyonlarımızın sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olan küresel girişimlere aktif olarak katılıyoruz. Bu yaklaşım sadece çalışanlarımıza fayda sağlamakla kalmamakla birlikte, aynı zamanda ekibimizin genel üretkenliğini ve motivasyonunu da artırmaktadır.

Müşteriler için Katma Değer: Çevresel, Sosyal, Yönetişim'in (ESG) ilkelerini operasyonlarımıza entegre ederek, müşterilerimize sadece teknolojik olarak ileri düzeyde değil, aynı zamanda sosyal, sorumlu ve çevresel olarak sürdürülebilir çözümler sunabiliyoruz. Bu durum, müşterilerimiz adına bir katma değer olmasının yanı sıra, ek olarak globale olumlu bir yatırım yapma güveni aşılamaktadır.

Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ESG) ile ilgili İçerikleri Teşvik Etme: Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bu konuların önemi ve Advantech'in bu konuları ele almak için attığı adımlar hakkında iyi bilgilendirilmesini sağlamak ve Çevresel, Sosyal, Yönetişim'in (ESG) ile ilgili içerikleri teşvik etmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.

Sonuç olarak, Advantech'in Yapay Zekâ ve Çevresel, Sosyal, Yönetişim'in (ESG) entegrasyonu, tüm ilgili taraflar için faydalı kapsamlı bir yaklaşımdır.  Yerel yetenek geliştirmemize, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmemize ve personelimizin refahını artırmamıza yardımcı oluyor, sonuçta Türkiye'deki müşterilerimize ayrıca tüm bölgeye önemli bir değer katmaktadır.

Editör: Semra Çakmak