Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre, Avrupa ülkelerinin, Paris Anlaşması’nın 1,5 santigrat hedefine ulaşabilmek sağlamak için 2035 yılına kadar elektrik sektörlerini karbonsuzlaştırması gerekiyor.

Sivil toplum kuruluşu Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), 2035 senesine kadar çevreye zararlı fosil yakıtların Avrupa elektrik sektöründen aşama aşama çıkarılarak sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik Hükümetlerin 2035 Taahhüt İzleme Sayacı hizmetini devreye aldı. 2035’e kadar elektrik sisteminden fosil yakıtları çıkarmak için taahhüt sunan ülkeler şöyle: Avusturya, Danimarka, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda, Litvanya, Lüksemburg.

Sulu radyant paneller ile yüzde 30 enerji tasarrufu Sulu radyant paneller ile yüzde 30 enerji tasarrufu

Avusturya, Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg, Avrupa Birliği elektrik sektörünün %4,6’sını; Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda %57,4’ünü oluşturuyor. Portekiz, Romanya ve İsveç ise %9,1’lik paya sahip.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fosil Yakıtların Ötesi kampanyacısı Tara Connolly, “Ancak 2035 tarihini belirlemek işin sadece bir parçası. Hükümetlerin kömür ve gazı tamamen ortadan kaldırma ve bunların yerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarını ikame etme taahhütlerini açıkça ortaya koymaları gerekiyor” dedi.

Connolly, hükümetlerin elektrik sektörüne yönelik taahhütlerinin, bir ülkenin iklim eyleminin yönü hakkında endüstriye ve yatırımcılara net bir sinyal gönderdiği için çok önemli olduğunu vurguladı ve şunları ifade etti: “Öngörülemez küresel fosil yakıt piyasalarının pençesinden kurtulmak ve elektrik sistemlerimizi insanlara vegezegene hizmet edecek şekilde  şekillendirmek için sürdürülebilir bir elektrik sistemi kurma niyetimizi açıkça ortaya koymamız gerekiyor.”

Editör: Semra Çakmak