TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Tedarik Zincirlerinde İzlenebilirlik” etkinliği 8 Ocak'ta Siemens'in desteğiyle MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Deloitte'un içerik paydaşlığında hazırlanan “Tedarik Zincirlerinde İzlenebilirlik” araştırma raporunun sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışma, iş dünyasının tedarik zincirlerinde izlenebilirlik uygulamalarına yönelik farkındalık durumunu analiz etmeyi, verimli ve sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturulması sürecinde karşılaşılan sorunları ve gelişim alanlarını ortaya koymayı amaçlıyor.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Efe Erdem ile TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı Gülesin Atalay yaptı.

LİTUM “DÜNYANIN EN İNOVATİF ŞİRKETLERİ 2024" LİSTESİNDE LİTUM “DÜNYANIN EN İNOVATİF ŞİRKETLERİ 2024" LİSTESİNDE

KÜRESEL TİCARET DİNAMİKLERİ DEĞİŞİYOR

Gülesin Atalay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Değişen küresel ticaret dinamikleri, izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir tedarik zinciri yönetimi ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ülkemizin yüksek ticaret hacmine sahip olduğu AB'de Yeşil Mutabakat kapsamında meydana gelen gelişmeler sanayicilerimizi yakından ilgilendiriyor. Artık tedarik zincirlerinin her zamankinden daha dirençli ve şeffaf kurgulanmasına ihtiyacımız var. Ülkemizin düşük karbonlu kalkınma modeline geçiş hedefi çerçevesinde tedarik zincirlerinde yeşil dönüşümün ana tetikleyicilerinden birini dijital teknolojiler oluşturuyor. Uçtan uca izlenebilir ve şeffaf tedarik zincirleri öngörülebilirliği artırarak istikrarlı bir üretim operasyonuna imkan tanıyor. Üretim ekosisteminde yer alan şirketlerin yeşil ve dijital dönüşümü eş zamanlı gerçekleştirmesi TÜSİAD olarak öncelik verdiğimiz alanlardan biri. Ülkemizin tedarik zincirinde dönüşüm odaklı faaliyetleri çerçevesinde KOBİ'lerin verimli ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine entegrasyonu yanı sıra AB kurumları ve ilgili paydaşlarla iş birliğinin artırılmasının önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

UÇTAN UCA İZLENEBİLİRLİĞİN KAZANIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Deloitte Danışmanlık Kıdemli Müdürü Berk Kocaman'ın yaptığı rapor sunumunun ardından TÜSİAD Tedarik Zincirlerinde İzlenebilirlik Alt Çalışma Grubu Başkanı Kerim Oal'ın moderatörlüğünde “Tedarik Zincirlerinde İzlenebilirlik Odağında İyi Uygulama Örnekleri Paylaşımı” başlıklı panel oturumu gerçekleşti. Arçelik Tedarik Zinciri Süreç ve Sistem Geliştirme Direktörü Burcu Özgür Ak, Siemens Dijital Endüstriler Fabrika Otomasyonu İş Birimi Grup Yöneticisi Gökalp Akgül, SAP Çözüm Yöneticisi ve İş Mimarı Melih Çamlıoğlu, Solvoyo Kurucu Ortağı ve İnovasyondan Sorumlu Üst Yöneticisi Ömer Bakkalbaşı'nın konuşmacı olduğu panelde uçtan uca izlenebilirliğin sağlanmasıyla elde edilebilecek kazanımlar sanayide iyi uygulama örnekleri ve vaka analizleri odağında değerlendirildi.

Editör: Ayşete Yavaş