IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray Türkiye Enerji Outlook raporunun hazırlanma sürecini ve önemli çıktıları paylaştı. Türkiye Energy Outlook (TEO) raporunun daha güçlü bir enerji geleceğini somut önerilerle destekleme amacıyla yola çıktılarını anlatan Güray, raporla ilgili değerlendirmeyi şu sözlerle gerçekleştirdi: “Türkiye Enerji Outlook raporunu hazırlarken dinamik ve belirsizler içeren enerji dünyasında uzun dönemli bir perspektif üzerinden bakmak ve bağımsız, katılımcı ve örnek bir çalışma sunmak istedik. Türkiye Enerji Outlook raporu, enerji politikası hedefleri baz alınarak, IICEC tarafından geliştirilen bütüncül bir enerji modeli ile, 2040 yılına kadar olan dönem için senaryo analizleriyle hazırlandı. Enerji politikası tercihlerinin piyasa gelişiminin ve teknolojik ilerlemelerin farklı sonuçları irdelendi. Aynı zaman bağımsız araştırma, nicel analizler ve bakış açılarıyla desteklendi. Rapor, kamu, sanayi ve akademi başarı üçgeni üzerine inşa edildi.” dedi. 

“İKİ FARKLI SENARYO ÜZERİNE ÇALIŞTIK”

Güray, çalışmaların iki farklı senaryo üzerinden ilerlediğine dikkat çekti ve konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Çalışmalarımızı alternatif ve referans olmak üzere iki farklı senaryo üzerinden ilerleyerek tamamladık. İki TEO Senaryosu, 2040 yılına kadar olan dönem için enerji politikası ve teknolojileri gelişim yolarını irdeliyor. Referans senaryo ile mevcut politikalar sürdürülmekte ancak ulaşılması daha zorlu uzun vadeli hedefler tümüyle karşılanmamaktadır. İkinci alternatif senaryo ile de maliyet etkin olmakla birlikte bazı zorlu engellerin aşılmasını ve ek politika seçeneklerini gerektirmektedir” 

10 TEO ÖNERİSİ SUNULDU 

Enerji geleceğinin daha güvenli, verimli, rekabetçi, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir olması için 10 öneri sunduklarını belirten Güray, maddeleri şu sözlerle sıraladı: “Modern enerji hizmetlerine artan talebin karşılanması ve daha güvenli, verimli sürdürülebilir bir enerji için yatırımların cazibesinin artırılması gerekiyor. Daha rekabetçi elektrik piyasalarına geçişin hızlanması, maliyetlerini yansıtan fiyatlandırma ve sosyal boyut da gözetilerek özel sektör katılımın artması önem arz ediyor. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının artırılması konusunda şebekelerin esnekliğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Tüm sektörlerde enerji ve yakıt verimliliğinin artırılması dikkat çekiyor. Son olarak Enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi, elektrikli araçların ve şarj altyapısının hızlı büyümesi, karayolu ulaşımından raylı sistemlere ve deniz ulaşıma geçişin artırılması, petrol ve doğal gaz keşfinin sağlanması, enerji arz ve talep zincirinde dijitalleşmenin yaygın hale getirilmesi ile ileri enerji teknolojilerinde inovasyon ve üretimin artırılması önerilerimiz arasında yer alıyor” dedi. 

•    Enerji yatırımlarındaki cazibe artırılmalı
•    Özel sektör katılımı hızlanmalı, 
•    Şebeke esnekliği güçlendirilmeli, 
•    Enerji ve yakıt verimliliği artırılmalı, 
•    Enerji verimliliği potansiyeli değerlendirilmeli, 
•    Elektrikli araç ve şarj altyapısı büyümesi hızlandırılmalı, 
•    Ulaşımda raylı sistemler ve deniz ulaşımı artırılmalı, 
•    Petrol ve doğalgaz keşfinin sağlanması, 
•    Dijitalleşme yaygın hale getirilmeli, 
•    İleri enerji teknolojilerinde üretim artırılmalı