Borsan CEO’su Arbek Akay, şirketin Sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında 300 milyon TL yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği yatırımları gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Dünya markası olma yolunda hızlı ancak sağlam adımlarla ilerlerken, yaşanabilir bir gelecek ve daha yüksek yaşam kalitesi için dünyaya katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, müşterilerimiz ve toplum için değer yaratmayı ve mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanımını önceliklendiriyoruz. Sürdürülebilirlik stratejilerimizin temelini, şirketimizin ve faaliyetlerimizin çevreye, ekonomiye ve topluma pozitif etkilerini çoğaltmak oluşturuyor. Enerji maliyetlerimize doğrudan çözüm oluşturmanın da ötesinde, karbon ayak izimizi sıfırlama yolunda, yüzde 100 yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularını önceliklendiriyoruz” şeklinde konuştu

Arbek Atay

2024 HEDEFİ ELEKTRİK TÜKETİMİNDE %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI

Borsan bünyesinde enerji verimliliği odaklı çalışmaların 2021’de başladığını ve 2022 yılında Enerji Komitesi’nin kurulduğunu belirten Arbek Akay, “Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemle, yenilebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda yasal yükümlülüklerimizin çok ötesinde hedeflerle hareket ediyoruz. Enerji Yönetim Sistemimizi kurduk ve 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgemizi aldık. Avrupa Yeşil Enerji Mutabakatı çerçevesinde yenilenebilir enerji kullanımına büyük önem veriyoruz. 3,2 Megavat gücünde fabrika Çatı GES yatırımımız, 2023 yılında tamamlandı ve üretime başladı. Yeşil enerji yatırımlarımıza, Çorum’da 10 Megavat gücünde GES tarlamızın faaliyete geçmesine sayılı günler kaldı. 2024 yılı içerisinde elektrik tüketimimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden karşılar hale geleceğiz ve 13,2 Megavat kurulu kapasiteye ulaşmış olacağız” dedi.

GES yatırımlarının, 300 milyon TL düzeyinde olduğunu vurgulayan Arbek Akay, “GES Yatırımlarımızın yanı sıra, 2023 yılında enerji verimliliği iyileştirme projelerimizle elektrik tüketiminde 815 bin kWh, doğalgaz tüketiminde ise 150 bin kWh eşdeğerinde enerji tasarrufu sağladık. Bir milyon kWh eşdeğerine yaklaşan bu tasarruf değerlerimizle, 2023 yılında enerji tüketimimizde bir önceki yıla oranla yüzde 3 tasarruf elde ettik. Sürdürülebilir bir dünya için enerjinin verimli kullanımı, makine parkı modernizasyonu, enerji verimliliği yüksek ekipman ve makine tedariği ve mevcut ekipmanların bunlarla değişimi konularında çalışmalarımız ve yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Bunların yanı sıra enerji verimliliği, süreç ve ürün tasarımlarımızda da ön planda yer alıyor. Son iki yıllık dönemde yüzde 100 yenilebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği alanlarında gerçekleştirdiğimiz yatırımların toplamı, 300 milyon TL düzeyindedir” şeklinde konuştu. Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğinin yanı sıra, Sıfır Atık belgesine sahip Borsan bünyesinde şirket içi geri dönüşüm, döngüsel ekonomi gibi konulara da öncelik verildiğini söyleyen Arbek Akay, şirketin Karbon Ayak İzi Sıfırlaması konusunda agresif hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Sanayici, Güneş Enerjisi ile Yeşil Dönüşümü Hızlandırıyor Sanayici, Güneş Enerjisi ile Yeşil Dönüşümü Hızlandırıyor

Borsan Haber 2-1

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜRESEL DEĞER VE TİCARET ZİNCİRLERİNİN PARÇASI OLDU

 Borsan CEO’su Arbek Akay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya markası olma hedefimiz yolunda planlı adımlarımızı sağlam ve hızlı atıyoruz. İnsan, çevre, ekonomi için değer üretimi, Borsan’ın kuruluşundan bu yana 40 yıldır önem verdiği bir konudur, bu bizim kurumsal DNA’mızın bir parçası. Bileşenleri insan, çevre, ekonomi olan Sürdürülebilirlik kavramı, günümüzde küresel değer ve ticaret zincirlerinin ayrılmaz bir parçası halini aldı. İş ve sürdürülebilirlik stratejilerimizi entegre bir şekilde yönetiyoruz; çevresel, etik, sosyal ve ekonomik alanlarda yarattığımız pozitif etki ve tüm paydaşlarımız için daha fazla artı değer yaratmaya gayret ediyoruz. Tüm planlarımızı ve yatırımlarımızı, sürdürülebilir ekonomik iş modelleri üzerine kurguluyoruz. AB Yeşil Mutabakatı ve ilgili regülasyonlar kapsamında tüm ürünlerimizin enerji sınıflarını belirliyoruz, son kullanıcıların bilinçlendirilmesi için ürünlerimizin üzerinde enerji sınıflarını beyan ediyoruz ve enerji verimliliği test sonuçlarımızı şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Eğitim katkılarımız ve geliştirdiğimiz eğitim modellerimizle ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu fikri ve zihni hür gençlerle yarınlarımızı daha yaşanabilir kılmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir hammadde kullanımı odaklı Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Şirketimiz bünyesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına doğrudan ve dolaylı katkı sağlayan birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir olumlu değerler üretmek için uzun soluklu, çevreye ve topluma kalıcı yarar sağlayan projeleri önceliklendiriyoruz. Güven, Tutku temel değerlerimizle Sürdürülebilirlik alanında kendimizi ve tüm işlerimizi sürekli geliştirmek, bugüne ve yarına dair temel taahhüdümüzdür.”

Editör: Semra Çakmak