Rapora göre, Sun Tekstil 2023 yılında tüm ürünlerinin %63’ünü sürdürülebilir ham maddeler kullanarak üretirken, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ise; bilime dayalı emisyon azaltım hedeflerini belirleyerek, değerlendirilmesi ve doğrulanması adına Science Based Target (SBTi) platformuna sundu. Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, bütünsel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerini Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıkladı.

ÜRÜNLERDE %63’Ü SÜRDÜRÜLEBİLİR HAMMADDELER KULLANILDI

2023 yılında tüm ürünlerinin %63’ünü sürdürülebilir ham maddeler kullanarak üreten Sun Tekstil, 2021 yılı itibariyle altyapısı uyumlu olan müşterilerine tasarımlarına ait fit numunelerini üç boyutlu kalıp hazırlama yazılımları kullanarak dijital ortamda sunmaya başladı ve 2023 yılında tüm tasarımlarının %38'ini dijital ortamda geliştirerek sundu.

Üretim tesisindeki ISO 14001 Çevre Yönetim sertifikasını denetim sonucunda yenileyen Sun Tekstil, üretim tesislerinde ve idari ofislerinde 2023 yılında da şebekeden gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimini I-REC sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kaynağı ile dengeledi. Sun Tekstil buhar üretimi ve genel ısıtma ihtiyacının yaklaşık %65'ini biyokütle enerji kaynaklarından sağlayarak Sun Tekstil Kapsam 1 emisyonlarını %30 oranında azalttı. Sun Tekstil bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ise; 2022 yılında yatırımını gerçekleştirdiği %95 oranında su geri kazanımı sağlayacak, inovatif teknolojiye sahip ileri arıtma tesisinin kurulumunu tamamladı. 2023 yılında gerçekleştirdiği saha çalışmalarından edindiği tecrübelerini baz alarak 2025 yılında %95 geri kazanım oranına ulaşmayı hedefleyen Ekoten Tekstil, 2012 yılında uluslararası standartlara göre raporlamaya başladığı sera gazı emisyonları yönetimi çalışmaları sayesinde birim ürün başına (kg kumaş) emisyonlarını 2022 yılına göre %11 oranında azalttı.

Karbon Saydamlık Projesi CDP’nin (Carbon Disclosure Project), 2023 yılı İklim Değişikliği Programı'nda "A-/Leadership" skoru ile derecelendirilerek iki yıl üst üste bu önemli başarıya ulaşan Ekoten Tekstil, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi programında ise A skoru alarak üç yıl üst üste Global Liderler Listesi’nde yer aldı. Ayrıca Ekoten Tekstil 2023 yılında bilime dayalı emisyon azaltım hedeflerini belirleyerek, değerlendirilmesi ve doğrulanması adına Science Based Initiative (SBTi) platformuna sundu. 2024 yılı sonuna kadar düşük karbon ekonomisine geçiş yol haritasını açıklamayı ve değer zincirinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini değerlendirmek ve izlemek adına yönetişim mekanizması kurmayı hedefliyor.

YILLIK YAKLAŞIK 690 TON CO2E SERA GAZI EMİSYONU AZALTILDI

 İzmir Torbalı’da kurulan örgü fabrikasının yıllık elektrik ihtiyacının 2023 tüketim miktarına göre yaklaşık %40’ını tesisinde yer alan 1.200 kW gücündeki güneş enerjisi santralinden karşılayan Ekoten Tekstil, 2019 yılından başlayarak yıllık ortalama 1.410.000 kWh elektrik enerjisini GES sistemi ile üretti. Böylece yıllık yaklaşık 690 ton CO2e sera gazı emisyonunu azalttı. Sera gazı emisyonlarını da baz yılı olan 2012’ye göre %55 ve birim ürün başına %54 oranında azaltan Ekoten Tekstil, 2022 yılı itibariyle baz yılına göre toplam su tüketimini %53 ve birim ürün başına (kg kumaş) su tüketimini %68 oranında azalttı. İthal edilen enerjiden kaynaklanan dolaylı sera gazı salınımını yenilenebilir enerji kaynakları ile dengeledi. 2020-2023 yılları arasında şebekeden gerçekleştirdiği tüm elektrik enerjisi tüketimini I- REC sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kaynağı ile dengeleyen Ekoten Tekstil, bu sayede ithal edilen enerjiden kaynaklanan dolaylı sera gazı salınımlarını ISO 14064-2019 Standardı’na göre sıfırlamış oldu. Ekoten, 2030 yılına kadar tüm şebeke elektriği kullanımını I-REC sertifikası ile dengelemeyi taahhüt etti.

Doğaya saygılı, sürdürülebilir moda anlayışına öncülük ettiklerini vurgulayan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Sürdürülebilir geleceği birlikte tasarlamak" hedefiyle çıktığımız yolculukta toplum ve dünya için değer yaratan faaliyetlerimizi sürekli daha iyi uygulamalarla güçlendiriyoruz. Sektörümüzün en önemli problemlerinden biri olan üretimde meydana gelen tekstil atıklarının tekstilden tekstile katma değerli geri dönüşüm oranını artırabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sürdürülebilir dönüşümün dijital dönüşümden ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz ve bu doğrultuda stratejilerimizi önemli yatırımlar ile hayata geçiriyoruz. Ar-Ge Merkezimizin yaptığı çalışmalar ve kullandığımız dijital platformlar sayesinde sürdürülebilir kaynaklarımızı korumak için özenle çalışıyoruz. Küresel markaların çözüm ortağı ve ülkemizin en büyük hazır giyim üreticilerinden biri olarak fark yarattığımıza ve değişime öncü olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Tasarım ve üretimin her açıdan sürdürülebilir hale getirilmesi, moda endüstrisinin sürdürülebilirlik dönüşümünü destekleyecektir. Bu nedenle şirket olarak hedeflerimizi ve değerlerimizi daima ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde belirliyor ve faaliyetlerimizi de bu kapsamda yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizde etik ürün tedarik etmenin yanı sıra, yaşam boyu sürdürülebilirlik için insan kaynaklarına yatırım yapıyor, işimizin her alanında çevre dostu uygulamalar kullanmaya çalışıyoruz.” dedi.

DÜNYA BANKASI VE TÜRKİYE ARASINDA BÜYÜK ANLAŞMA DÜNYA BANKASI VE TÜRKİYE ARASINDA BÜYÜK ANLAŞMA

Ünlütürk sözlerini; “Sun Tekstil olarak, hiç eğitim almamış, eğitimini yarıda bırakmış veya meslek edinme fırsatı bulamamış kadınlara meslek edindirmek, onları çalışma hayatına kazandırarak ekonomik özgürlüklerini desteklemek amacıyla kendi bünyemizde MEGEM’i (Mesleki Eğitim ve Gelişim Merkezi) kurduk. Ayrıca “Gelecek Sun” da, “Sun Design Project” ve “Digitalise the Next” genç yetenek programları kapsamında 35 üniversite öğrencisi, diğer staj destekleri kapsamında ise 37 üniversite ve 81 lise öğrencisi olmak üzere toplam 153 öğrenciyi gelişim yolculuklarında destekledik. Paydaşlarımızla birlikte toplum için değer yaratan, etkileri yüksek kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında yürüttüğümüz, sosyal etkisi yüksek 17 sosyal sorumluluk projesi, 4 burs programı, 16 STK üyeliği ve 8 sponsorluk ile amaçlar için ortaklıklar kurarak fayda yarattık. 2023 yılında 30% Club Halka Yeni Arz Edilen Şirketlerde Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Kategorisinde Olağanüstü Başarı ve Liderlik Seviyesi ödülüne hak kazanmış olmaktan dolayı gururluyuz” şeklinde noktaladı.