Topsit A.Ş. Satış ve Operasyon Müdürü Esen Turan 

"Binaların dayanıklılığı deyince ilk akla gelen beton dayanımı ve korozyon oluyor. Korozyon betonun içine girmesini istemediğimiz su ve kimyasalların demir donatıyı paslandırması, çürütmesi olarak özetlenebilir. Beton dayanıklılığı, hava koşullarından (donma-çözülme etkisi), sülfatlı asitli sulardan etkilenme ile azaldığından beton üretilirken mutlaka su geçirgenliğini önleyici kalıcı tedbirler alınmalıdır. Xypex ürünleri su geçirgenliğini engellediğinden beton durabilitesine pozitif etki yapar. Betonun hizmet ömrü süresince işlevini sürdürecek ürünlerin kullanımı çok önemlidir.
Yeni bina tasarımında ve mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, binanın özelliklerine göre doğru malzeme kullanılarak doğru uygulama yapılırsa, enerji tasarrufuna da katkı sağlanmış olacaktır.
Enerjiyi israf etmemek için yalıtımlı, sürdürülebilir, çevre dostu binaların yaygınlaşmasına önem vermeliyiz.
Kaplama ve yalıtım örtülerini Xypex Admix ile değiştirmeniz, satın alma maliyetlerinizi azaltarak zamandan ve paradan tasarruf etmenize sebep olacaktır.
“Kalite ucuz değildir ama her zaman alternatiflerden daha ucuzdur!”.


Xypex ürünleri, su yalıtımı ve dayanıklılık özelliğine sahiptir. Katkı veya sürme olarak kullanıldığında betonun bir parçası halini alır ve iğne uçlu kristaller oluşturarak betonu suya karşı geçirimsiz yapar. Beton ayakta durduğu sürece malzeme işlevini devam ettirerek reaksiyon gösterir. Xypex, kristal üreten su geçirimsizlik malzemesi olarak, uluslararası akredite kuruluş tarafından verilmiş teknik onay belgesine sahip tek üründür. Xypex ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermediği, bağımsız laboratuvarlar ile teknik üniversitelerde yapılan test ve deneylerle rapor edilmiş olup, almaya hak kazandığımız sertifikalarla da ispat edilmiştir.
Çoğu diğer sistemin aksine Xypex işlemi beton matrisinin ayrılmaz parçası halini alır. Özgün ağaca benzer kristalimsi yapı normal şartlar altında bozulmaz ve kristalimsi yapı oluşum süreci suyun bulunduğu her durumda yeniden aktif hale geçer.
Piyasada malum çok çeşitli ürünler mevcut, ancak Xypex’i bunlardan ayıran özellikleri vurgulayarak aynı kategoride değerlendirilmemek önemli görevimizdir. Xypex’in tüm dünyada kullanılan “eşi yoktur” kampanyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Bir yapıda gerçekleşecek olan yalıtım için öncelikli olarak doğru ürünün belirlenmesi gerekmektedir.
Doğru malzeme kullanımı ve uygulamaların doğru şekilde yapılması için malzeme temini öncesinde, süpervizör tarafından saha keşfi yapılarak doğru ürün hakkında müşterimizi bilgilendirmekteyiz. Profesyonel uygulama ekibimizle mevcut yönetmeliklerde ve şartnamelerde belirtilen şekilde yalıtımla ilgili her türlü soruna çözüm sunmaktayız.
Biz şirket prensibi olarak verdiğimiz hizmetlerde kaliteden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz.


Xypex, beton kütlesinin ayrılmaz parçası haline gelir. Geleneksel engelleyici ürünler ise beton yüzeyindeki performanslarına bağlıdır ve dolayısıyla maruz kaldıkları çevre, hidrostatik basınç, delinme, katmanlara ayrılma, kimyasal erozyon koşulları ve doldurma sırasında oluşan hasar nedeniyle bozulmaya tabidirler. Xypex bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Xypex’in formülü betonun doğal özellikleri-yapı itibarıyla gözenekli ve kimyasal olması-baz alınarak hazırlanmıştır. Nemin katalizör görevi üstlenmesiyle Xypex’in özgün kimyasalları çimento hidratasyonu sonucu oluşan yan ürünlere tepki göstererek beton kütlesi içindeki gözeneklerde, boşluklarda ve kılcal damarlarda çözünmez bir bütün oluşturur. Xypex, betonun içindeki konumundan suyun ve diğer sıvıların hiçbir yönden sızmasına izin vermez, geleneksel engelleyici ürünlerle ilişkili sorunları ortadan kaldırır ve bu süreç içerisinde beton yapının kalitesini ve dayanıklılığını artırır.
Xypex su, tuzlu su, atık su ve çoğu kimyasalın sızmasını engelleyerek donatı çeliğini oksitlenmeye ve bozulmaya karşı korunmasında da yardımcı olur.
Xypex, suyun betonun içerisine sızmasını durdurarak tekrar eden donma/çözülme döngüsünün hasar verici etkisinden betonu korumaya yardımcıdır.
Xypex kristalimsi oluşum beton matrisinin kendi yapısının bir parçası haline gelir ve beton üzerinde zararlı bir etkiye sahip değildir. Aksine, bağımsız laboratuvar testleri çoğu koşul altında Xypex’in yapının gücünü ve dayanıklılığını artırdığını göstermektedir.


Xypex, hiçbir uçucu organik bileşik (VOC) içermez ve kapalı ortamlarda güvenle uygulanabilir. Dünya genelinde sayısız sağlık vesu konusunda yetkili makam, içme suyu ve gıda bulunan binalarda Xypex kullanımını onaylamıştır.
Tipik Xypex uygulamaları şunları kapsar: Su depoları, kanalizasyon ve su arıtma tesisleri, su tutan tali yapılar, tüneller, yer altı depoları, iniş delikleri, beton borular, temeller, yüzme havuzları, otoparklar ve zemin altı yapılar.
Xypex çatlaklarda, kusurlu inşaat derzlerinde ve diğer kusurlarda su akıntısını durduran kendisine özgü kristal üreten su yalıtımı teknolojisini kullanan özel bir tamir sistemine sahiptir. Genleşme derzleri ve kronik hareketli çatlaklarda esnek tıkaç tavsiye edilir.
Xypex ürünleri üç ana grupta toplanıyor: Sürme, katkı ve tamir tıkama. Sürme malzemeler Xypex Concentrate ve Xypex Modified mevcut, bitmiş, eski yapılarda tercih ediliyor. Yoğun olarak tercih edilen ürünümüz katkı tipidir. Katkı Xypex Admix C-1000 ve Admix C-1000 NF olarak adlandırılmaktadır. Beton üretilirken karışıma eklenen katkı ürünler betonun direkt olarak su geçirimsiz vasfına sahip olmasını sağlar. Betonun tüm kapiler boşluklarında kristal üretimini sağlar. Bu vesileyle dolaylı olarak betonun dayanımı da arttırır. Ancak yanlış anlaşılmasın betonun sınıfını değiştirmez. Düşük kaliteli bir betonu iyileştirmek amaçlı kullanılmaz. Bir de çok bilinen, tanınan büzülme yapmayan ve çabuk priz alan tamir tıkama ürünümüz olan Xypex Patch’n Plug var. Betonda yerleştirmeye bağlı meydana gelebilecek segregasyon, soğuk derz, peteklenme gibi kusurları tamir etmekte, kılcal çatlakları tie-rod deliklerini tıkamakta kullanılır. Bu ürünümiz ile ilgili çok üzüldüğümüz bir konu, piyasada bulunan düşük maliyetli ve zayıf malzemelerin kullanımı sonucu ortaya cıkan hataların ve başarısızlıkların Xypex Patch’n Plug ürünümüz ile giderilmeye çalışılmasıdır. Halbuki biz Xypex’in inşaatlarda tüm dünyada olduğu gibi bir sistem olarak yer almasını arzu etmekteyiz. Xypex’in başarısı sadece Xypex ürün sistemine mal edilmelidir diye düşünüyoruz.

SPK'DAN DÖNÜŞÜM İZNİ ALDI: SAVUR GAYRİMENKUL "GYO" OLUYOR SPK'DAN DÖNÜŞÜM İZNİ ALDI: SAVUR GAYRİMENKUL "GYO" OLUYOR


Su yalıtım ve beton koruması konusunda öncü bir firma olarak bu yıl da müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi ve inşaat sektöründeki satın alma konusunda çalışan mühendislerimizi ürün tipleri, ürünlerin fonksiyonları, uygulamaları ve başarı kriterleri konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Piyasada malum çok çeşitli ürünler mevcut ancak Xypex’i bunlardan ayıran özellikleri vurgulayarak aynı kategoride değerlendirilmemek için “Reklamın en iyisi ürünün kendisidir” diyerek yürekten inandığımız bu işi daha da hızlandıracağız".