İnşaat alanındaki problemlere bilimsel bir vizyonla yaklaşarak avantajlı çözümler üreten, mühendislik uygulamaları gerçekleştirerek yenilikçi ürünler sunan SAVE, korozyon onarımları, yapısal güçlendirme, zemin güçlendirme, su izolasyonları ve katodik koruma alanlarında hizmet veriyor. Hizmet verdiği alanlarda karşılaştığı problemleri; mühendislik bilgisi, sektör tecrübesi, problem çözme yeteneğinin yanı sıra SAVE’in multidisipliner inovasyon sisteminin çıktısı olarak ortaya koyduğu yenilikçi ürünlerle çözdüklerini belirten SAVE Yönetim Kurulu Başkanı ve İnşaat Mühendisi İsmail Çoksayar, sorularımızı yanıtladı. 
 

SAVE yapısal onarım ve güçlendirme kapsamında ne gibi hizmetler sunuyor?
SAVE, inşaat alanındaki problemlere bilimsel bir vizyonla yaklaşarak avantajlı çözümler üretmekte, mühendislik uygulamaları gerçekleştirmekte ve yenilikçi ürünler sunmaktadır. Korozyon onarımları, yapısal onarım ve güçlendirme, zemin güçlendirme ve katodik koruma alanlarında hizmet veren SAVE, problem çözme yaklaşımını benimsemektedir. Hizmet verdiği alanlarda karşılaştığı problemleri; mühendislik bilgisi, sektör tecrübesi, problem çözme yeteneğinin yanı sıra SAVE’in multidisipliner inovasyon sisteminin çıktısı olarak ortaya koyduğu yenilikçi ürünlerle çözmektedir.

Yapılar hangi durumlarda güçlendirmeye ihtiyaç duyar?
Onarım güçlendirme ihtiyacı betonarme yapılarda deprem hasarları, korozyon hasarları, kullanım amacının değişmesi, kat ilavesi ve yükleri artıran tadilat işlemlerinin ardından ya da patlama, yangın veya araç çarpması sonucu oluşan yapısal kusurlar gibi nedenlerle doğabilmektedir. Eski yönetmeliklere göre inşa edilmiş yapıların da güçlendirme ile yeni yönetmeliklerin gerektirdiği mukavemete erişmeleri sağlanabilmekte. Bunlara ek olarak yeni yapılmakta olan inşaatlarda da çeşitli nedenler ve aksaklıklar sonucu tespit edilen yetersiz mukavemet de güçlendirme sistemleri ile giderilebilmektedir. Betonarmeyi eski geometrisine getirip, betondaki hasarların düzeltilmesi amacıyla gerçekleştirilen işlemler onarım olarak tanımlanırken; güçlendirme yapıyı taşıyan zemin ve yapısal elemanlara uygulanan, yapının mukavemetini ve performansını olduğu kadar konforunu da artıran çeşitli işlem ve aşamalardır.

SAVE güçlendirme uygulamalarına nasıl yaklaşıyor?
Güçlendirme projelerinde maliyet, zaman ve güvenlik yönetimi; yapının durumu, fonksiyonu, sakinlerin veya işletmelerin proje sırasındaki yapı kullanım ihtiyaçları gibi pek çok parametreye göre şekillenmekte. SAVE, güçlendirme alanındaki uzmanlığını projenin kapsamlı ve verimli yönetimine aktarmaktadır. Yapı elemanlarının bir kısmını daha rijit hale getirmek, bazı durumlarda deprem yüklerinin bu elemanlar üzerinde yoğunlaşmasına sebep olacağından daha kolay kırılır ve yıkılır hale getirmek anlamına gelebilmekte. Bu nedenle SAVE, yapının dayanımını; tüm taşıyıcı elemanları, temeli ve zemini ile beraber değerlendirerek incelemektedir. Tüm sistemi bütünsel bir yaklaşımla ele alarak sağlıklı çalışacak şekilde projelendirmektedir. Güçlendirme projelerinde uygun yöntem ve detay seçimi sağlıklı bir çözüm sunmak için oldukça önemlidir. Birçok farklı ve etkili güçlendirme yöntemi vardır. Uygulamada konvansiyonel betonarme kullanılabileceği gibi yenilikçi yöntemler ve ürünler de kullanılabilmektedir. SAVE olarak taşıyıcı sistemlerin güçlendirmesinde, karbon elyaflar, karbon plakalar, çelik çekirdekli karbon kompozitler kullanmaktayız.

ÇELİK ÇEKİRDEKLİ KARBON KOMPOZİT

Çelik çekirdekli karbon kompozitler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Çelik çekirdekli karbon kompozitler, güçlendirme tasarımında özellikle düğüm noktalarında karşımıza çıkan kesme kuvvetlerinin oluştuğu bölgelerde kullanılan özel yapısal güçlendirme elemanlarıdır. Çelik çekirdekli karbon kompozitler veya prelamine karbon kompozitler, Teknopark İstanbul bünyesindeki Ar-Ge yapılanmamız olan SAVE Teknoloji firmamızın geliştirdiği yeni bir sistem yaklaşımıdır. Dünyada pek çok alanda tercih edilen bu çelik-karbon kompozit sistemini SAVE olarak biz yapısal güçlendirme alanında da kullanmaktayız. Güçlendirme sistemlerinde kullanılan karbon elyaflar ve karbon plakalar sadece çekme kuvvetlerini taşıyabilmekte ancak kolon kiriş düğüm noktasındaki kesme kuvvetlerini maalesef taşıyamamaktadırlar. Prelaminated steel composite veya Steel core carbon composite dediğimiz bu yapılar, kesme yüklerini çok daha rahat taşırlar ve çekme mukavemeti de çeliğe göre iki kat yüksektir. Karbonun çekme mukavemeti çeliğe göre daha yüksek olmasına karşın sadece çekme kuvvetlerine karşı çalışabilmekte. Çelik ise hem basınca ve çekmeye hem de kesme kuvvetlerine karşı çalışabilen bir yapıdır. Bu sistemde çelik; karbonun sağladığı çekme kuvveti mukavemetinin yanına, süneklik ve kesme kuvvetlerini taşıma avantajı getirmekte. Böylece güçlendirme projelerinde özellikle katlar arasındaki geçişlerde “süreklilik” sağlayabilmekteyiz.

“İHRACAT VE İTHALATI ÖNEMSİYORUZ” “İHRACAT VE İTHALATI ÖNEMSİYORUZ”

Güçlendirme projelerinin uzman ekipler tarafından yapılması neden hayatidir?
Güçlendirme projelerinde yapının ihtiyacı doğru analiz edilerek malzeme ve yöntemlerin belirlenmesi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Çok avantajlı görünen bir malzemenin yanlış yerde kullanımı projeye zarar verebilmektedir. Onarım güçlendirme projelerinde, biz inşaat mühendisleri, yapıyı sıfırdan inşa etmekten farklı olarak doktor gibi çalışmaktayız. Önce teşhisi doğru ve hassas bir biçimde koymamız, bu teşhise uygun malzemelerle, uygun ilaçlarla tedaviyi uygulamamız gerekmektedir. Bu nedenle teşhis aşamasında dahi uzman ekiplerin görev alması gerekliliği atlanmamalıdır. Maalesef iyi niyetle de olsa yapılan yetkinlik dışı uygulamalar yapıyı mevcut halinden daha negatif noktalara çekilebilmektedir.