Uzmanların deprem uyarılarının ardından Marmara Bölgesi’ndeki sanayi tesislerinin daha güvenilir olan Orta Anadolu’ya taşınması için kapsamlı bir rapor hazırlandı. Konya Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na sunuldu ve TOBB’un 80. genel kurulunda paylaşıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN BÜYÜK FAYDALAR

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, raporun ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük faydalar sağlayacağını vurguladı. Öztürk, raporun İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerini içeren Marmara Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi tesislerinin önemli bir kısmının Aksaray, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerine taşınmasını önerdiğini belirtti.

Kto Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk

ADALETLİ GELİR DAĞILIMI VE BÖLGESEL KALKINMA

Öztürk, Marmara Sanayi Bölgesi’nin Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturduğunu ve bölgenin doğal afetler ile diğer risklere karşı kırılganlığının ülkenin ekonomik güvenliğini de etkilediğini ifade etti. Ayrıca, bölgenin taşıma kapasitesini zorlayan nüfus yoğunluğu, sanayileşme, çevresel kirlilik ve trafik sorunlarının altını çizdi. Sanayi tesislerinin Orta Anadolu’ya taşınmasının, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltarak adaletli gelir dağılımına katkı sağlayacağını belirtti.

Petrol Ofisi  Türkiye'nin En Değerli Akaryakıt Markası Seçildi Petrol Ofisi Türkiye'nin En Değerli Akaryakıt Markası Seçildi

UZUN VADELİ EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAYDALAR

Sanayi tesislerinin Orta Anadolu’ya taşınmasının uzun vadede ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacağını ve ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacağını söyleyen Öztürk, Orta Anadolu’nun mevcut altyapısı ve sanayicilerin deneyimleriyle sanayinin yeniden yapılandırılması için ideal bir bölge olduğunu vurguladı. Bu taşınmanın yerel ekonominin canlanmasına, işsizlik oranlarının düşmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına imkan tanıyacağını belirtti.

Thumbs B C Eb3F1C8946469Ea3Ea1A8660Be14868A

YENİ BİR SANAYİ HAVZASI KURULMALI

Raporda, ülkenin ekonomik ve demografik yoğunluğunun tek bir bölgede konumlandırılmasının getirdiği risklerin detaylı analiz edildiğini belirten Öztürk, altyapının geliştirilmesi, lojistik bağlantıların sağlanması ve sanayinin taşınması gibi kritik adımların yer aldığını ifade etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun raporun önemini vurguladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konunun önemini aktardığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Orta Anadolu hattında yeni bir sanayi havzası kurmalıyız. Bu dönüşümün Türkiye’yi geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olacağına inanıyoruz” diyerek raporun önemini vurguladı.

Editör: Mustafa Kılıç