banner1049
x

TEKNOLOJİ ODAKLI DÜŞÜNCE MERKEZİNDEN ROBOTİK RAPORU

STM ThinkTech, “Günümüzde ve Yakın Gelecekte Robotlar” başlıklı raporunda hızla ilerleyen robotik çalışmaların geleceğine ışık tutuyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI DÜŞÜNCE MERKEZİNDEN ROBOTİK RAPORU
EndüstrideAra5

Günümüzde ve Yakın Gelecekte Robotlar” başlıklı bir rapor yayımlayan teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, hızla ilerleyen robotik çalışmaların geleceğine ışık tutuyor.

9 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Söz konusu alandaki Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri, akademisyen, yazar ve uzmanların görüşleri çerçevesinde yer veren rapor, dokuz bölümden oluşuyor.

Endüstriyel robotlardan hizmet robotlarına, insansı robotlardan insansız hava araçlarına kadar farklı türlerin incelendiği "Robotlar ve Endüstriler" başlığını taşıyan ilk bölümde, bilhassa son dönemde çalışmaları ivmeleyen önde gelen gelişmeler işleniyor.

Kolaboratif robotlar (cobotlar) ve uzaktan kumanda edilen robotlar gibi farklı robot çeşitlerinin dünyayı nasıl dönüştürdükleri irdelenirken, aynı zamanda söz konusu değişimlerin sosyal ve ekonomik yönleri de mercek altına alınıyor.

KULLANIM ALANLARI İNCELENİYOR, ÖRNEKLER VERİLİYOR

İkinci bölümde Uluslararası Robotik Federasyonu'nun (IFR) Dünya Robotik Raporu 2020 doğrultusunda, 2014 yılından beri yıllık yüzde 13 büyüme oranına ulaşan pazarın genel durumu bölgesel bazda ele alınıyor.

“Günümüz Dünyasında Robotlar” ismini taşıyan bölümde; endüstriyel ve hizmet robotları olmak üzere iki başlıkta pazardaki mevcut görünüm, büyüme oranları, pazarın geleceğine ilişkin projeksiyonlar ülke ve sektör bazında değerlendirmeye tabi tutulurken, robot yoğunluğu, Covid-19'un sektöre getirdikleri ve insan-robot iş birliğine dair dünyadaki trendlere de yer veriliyor.

“Günümüzde Robotların Kullanım Alanları ve Şekilleri” başlıklı üçüncü bölümde örnekler veriliyor, çeşitli sektörlerdeki kullanım alanları ayrıntılarıyla inceleniyor ve sağlık sektöründe yarattığı devrim gözler önüne seriliyor. 

İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALIYORLAR YA DA ALACAKLAR MI?

"Covid-19 Pandemisine Karşı Mücadelede Robot Kullanımı" başlıklı dördüncü bölümde 2020 yılında başlayıp hala Türkiye'de ve dünyada etkisini devam ettiren salgınla mücadelede robotların kullanımı, üstlendiği roller detaylı bir şekilde irdeleniyor ve çarpıcı örnekler sunuluyor.

Robotların sıklıkla tercih edildiği savunma sanayi ve güvenlik alanlarında yapılan Ar-Ge çalışmalarının özetlendiği "Savunma ve Güvenlik Alanında Robotlar" başlıklı beşinci bölümde, askeri robotlar, kara savaşlarında robotların rolü ve sürü drone’lar konularındaki gelişmeler değerlendiriliyor.

"Robotlar ve Çalışma Hayatı" başlıklı altıncı bölümde, verimlilik, istihdam ve meslekler üzerindeki etkisinin yanında gelecek işgücü ihtiyacı olan beceri açığının kapatılmasına yönelik öneriler işlenirken, ayrıca son dönemin gündemden düşmeyen "Robotlar, işlerimizi elimizden alacak mı?" sorusunun cevabı aranıyor.

YASALAR VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLİYOR

Söz konusu teknolojinin önemli trendlerinin ele alındığı yedinci bölümde, insanların dünyayla etkileşimini nasıl etkilediği konusuna yer veriliyor ve insansı robotların (humanoid)  kullanım alanlarının çeşitlendirilme olanakları ile en iyi insansı robotların bir derlemesi bulunuyor.

Sekizinci bölümde Türkiye’de robot pazarının mevcut durumu ve robotların yerli endüstride kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiler irdelenirken, dokuzuncu ve son bölümde ise robotik sistemlerin gelişimiyle birlikte hukuk sistemlerinde yaşanması muhtemel değişiklikler ile bu kapsamda etik açıdan değerlendirilmesi yapılıyor.


 

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 09:52
YORUM EKLE

Robentex

Schunk

Dergiler