Robotik uygulamalar ile gıda ve içecek sektöründe verimli üretim

Gıda ve içecek ürünlerinde ki tüm ambalaj tipleriyle sürekli çalışmalar yapan ABB Türkiye robot grubu, bu çalışmalar sayesinde ise hem yüksek verimli anahtar teslim projeler sağlıyor hem de entegratör projelerinde etkin destekte bulunuyor.

Robotik uygulamalar ile gıda ve içecek sektöründe verimli üretim
Endüstrideara

Gıda ve içecek sektörü için robotik uygulamaları geliştirmeye devam eden ABB Türkiye, bu sa-yede üreticilerin yüksek verim elde etmesini sağlıyor. Gıda sektöründe hijyen konusunun önem teşkil ettiğini söyleyen ABB Robotik Türkiye Paketleme İş Kolu Yöneticisi Bahadır Alper Erol, “Ro-botik olarak yaptığımız uygulamalarda ürünün birincil ambalajına girmeden önce yapılan proje-lerde el değmeden üretimi sağlamanız en önemli hijyenik iyileştirme oluyor. İnsanın ürüne te-ması her zaman bir risk faktörü oluşturuyor.” sözleriyle konunun önemine değiniyor. 

Gıda ve içecek sektöründe ABB markasını farklı kılan bir özellik var mı?
Her sektörde otomasyon uygulamaları yapılırken en çok dikkat edilen nokta ürün davranışıdır. Uygulamada ne kadar tecrübe edinirseniz edinin yeni bir ürünle çalışırken öngörülmeyen du-rumlar oluşabiliyor. ABB Türkiye robot grubu gıda ve içecek ürünlerinde ki tüm ambalaj tipleriy-le sürekli çalışmalar yapmakta olduğu için hem yüksek verimli anahtar teslim projeler sağla-makta hem de entegratör projelerinde etkin destekte bulunmaktadır. Bu muhtemelen en önemli farkımızdır ancak ürün tarafında da en geniş ürün yelpazesinin ABB de bulunmasını da yine be-lirtmek lazım.

Gıda ve İçecek sektöründe yapılan başlıca robotik uygulamalar nelerdir?
Gıda alanında yapılan başlıca uygulamaları ürün dizme, kutulama, blister dolum, flowpack ma-kine besleme, gruplama, hotmelt ile ürün birleştirme, ürün üzeri dekorasyon, ürün dilimleme, paletleme, makineye ambalaj besleme, içecek alanında yapılan başlıca uygulamaları ise ağırlık-lı olarak kolileme, kasalama, paletleme, ambalaj için palet bozma, promosyon aktiviteleri şek-linde sırala

Bu uygulamaları siz mi belirliyorsunuz yoksa son kullanıcılar mı?
Aslına bakarsanız ikiside. Bazen son kullanıcı bir uygulamayla ilgili talepte bulunuyor ve biz bu-raya çözüm geliştiriyoruz, bazen de bizler üretimleri incelerken yeni bir fikir üreterek müşterile-rin aklına üretim iyileştirme potansiyelini yaratıyoruz. Son kullanıcının talepte bulunduğu bölüm-ler genelde üretimde kördüğüm olan bölgeler odaklı ancak bizler sahayı incelerken tüm endüst-rideki bilgi birikimini harmanlayarak değerlendirdiğimiz için orijinal çözümler türetebiliyoruz.

Uygulamalarda yurt dışı - yurt içi firmalarla rekabet durumu nasıl?
Türkiye bu alanda oldukça bakir bir pazar olduğu için yurtdışından ve içinden tüm firmaların yoğun çalışması var ve rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Bu alanlarda gelenekselleşmiş çözümleri sağlayan tedarikçi sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu da doğal olarak sizi farklı alanlara yönelmeye itiyor. Biz standartlaşmış işlerdeki tecrübemizi arttırırken dünya da hiç yapılmamış çözümler geliştirmeyi de oldukça seviyoruz. Mühendislikten keyif almamızı sağlayan püf nokta bu diyebili-riz. Sunduğumuz çözümlerde teknik esneklik ve sahip olma maliyetine odaklanarak hareket edi-yoruz, gördüğümüz kadarıyla bu yöntem müşteri tarafında da karşılık buluyor.

Paketleme paletleme uygulamalarında makine çözümleri de oldukça yaygın, onlarla rekabe-tiniz ne durumda, robot tercih ediliyor mu?
Bu konuştuğumuz uygulamaların çoğunda makine firmalarının standart makine çözümleri bulu-nuyor. Genelde robotu avantajlı kılan özellikler çözüm kurgusunda ki esneklik, yapısal değişiklik kolaylığı, modüler çözüm sayesinde kapasite artışı veya parça parça yatırım yapma imkanı, yük-sek teknik verimliliktir. Bunun yanında firma da birçok uygulamayı aynı dilde programlanan ro-botla yaptığınızda bakım ve kullanımda da büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Çözüm kurgusunda ki esneklik dediğimiz, robot 360 derece çevresini kullanabilen belli boyuttaki modellere kadar tavana duvara monte edilebilen bir ürün. O yüzden hayal gücünüzü konuştur-duğunuzda orijinal ve avantajlı çözümler oluşturabiliyorsunuz. 

Yapısal değişiklik kolaylığı firmaların üretim kurgusu değişikliklerinde çok işimize yarıyor. Stan-dart makine çözümlerinde yeni üretim kurgularında genelde yeni makine yapılması gerekir. Ro-bot tekrar programlanabilen ve esnek yapısıyla az maliyetle yeni uygulamaya hızlıca adapte edilir.

Üretimlerin hijyen koşullarına etkiniz nedir?
Robotik olarak yaptığımız uygulamalarda ürünün birincil ambalajına girmeden önce yapılan projelerde el değmeden üretimi sağlamanız en önemli hijyenik iyileştirme oluyor. İnsanın ürüne teması her zaman bir risk faktörü oluşturuyor. Ürünlerin birincil ambalaja girdikten sonra kalite kontrolden geçiyor ve yine kontrol sonrası hiçbir dış faktörle karşılaşmadan otomatik olarak koli-leniyor ve paletleniyor. Bu işlemler otomatik olmadığı zaman birincil ambalaj zarar görüp ürün-de sağlık açısından riskli durumlar oluşabiliyor. Otomasyonda doğru tasarım ve test evresinden sonra değişiklik yapılmadığı sürece doğru ürün müşteriye ulaşıyor.  

Son kullanıcılar uygulama ve teknolojilerinizi nerelerden öğrenebilirler?
ABB’nin bu alandaki faaliyetlerini dergi yazıları, yerel - küresel gıda fuarları ve internet sitesin-den takip edebilirler ancak rekabet nedeniyle çözümlerin çoğu bu mecralarda paylaşılmaz. O yüzden en sağlıklısı bizlere ulaşıp görüşme talep etmeleridir. Bize ulaşan müşterilerin genelde fabrikalarını ziyaret edip hem bu alandaki uygulamalarımızı tanıtıyoruz hem de üretimlerini inceleyip potansiyel noktalarla ilgili rapor sunuyoruz. Bize ABB genel iletişim bilgilerinden ula-şabilirler.  

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2019, 16:52
YORUM EKLE

Omron 1

Roboride

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını