Robot Yatırımları Sürüyor

Hammadde girişinden nihai ürünün sevkine kadar geçen tüm süreçlerin kontrol altında tutulduğu Kayalar Kimya Genç Boya & Vernik, DÜFA Boya üretim tesislerinde tüm üretim süreci proses otomasyonu ile yönetiliyor.

Robot Yatırımları Sürüyor
Endüstrideara

Genç Mobilya Gurubu Tesislerinde gerçekleştirilen yatırımlar için Üretim Müdürü Mehtap Çapan Dikel şu açıklamayı yapıyor; İleri teknoloji yatırımı, geniş ürün yelpazesi ve modern üretim teknikleri ile rakiplerine üstünlük sağlayan Kayalar Kimya, her yıl artan büyüme grafiğiyle başarısını ispatlamıştır. Tesislerimizin %100 ünde proses otomasyon sistemlerinden yararlanılmaktadır. Tüm süreçler otomatik olarak yürütülmektedir. Hammadde transferleri, proses kontrolleri ve dolum otomatik sistem ile takip edilmektedir. Sistemden veri toplama ve verileri değerlendirerek verimliliği artırma ve ürünü izlemek çok kolaylaşmıştır. 

İleri teknoloji yatırımları, geniş ürün yelpazesi ve modern üretim teknikleri ile büyümeyi sürdürüyor. Kayalar Kimya için Ar-Ge çalışmalarıyla dünyayı sürekli izleyen, başarı ve planlama odaklı, sosyal sorumluluğun bilinciyle teknolojiye yatırımlarını sürdüren bir marka tanımını yapan Mehtap Çapan Dikel eşliğinde Genç ve Düfa markalarının üretim tesislerini Boya Üretimi kapak konumuz kapsamında ziyaret ettik. 

Markanızı, tesislerinizi ve ekibinizi kısaca tanıyabilir miyiz? Sektöründeki ilkleriniz nelerdir?

Kayalar Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1976 yılında üretim hayatına başlamıştır. Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra geliştirdiği GENÇ markası ile mobilya boya ve vernikleri üretmektedir. 1995 yılında, Türkiye’deki üretim sektöründeki hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayalar Kimya Hammadde’yi kurmuştur. 2005 yılında Avrupa’nın en büyük firmalarından biri olan Alman Meffert AG ile yaptığı ortaklık ile Düfa markasını Türkiye’ye getirerek inşaat boyaları sektörüne girmiştir. 2009 yılında ortaklığın tüm haklarını satın alarak Türkiye ve 18 ülkede üretim ve satış haklarının sahibi olmuştur. İspanya’da 2007 yılında açılan ofisin ardından 2012 yılında, mobilya boya ve vernikleri alanında faaliyet Gralsa markası ve üretim tesislerini satın almıştır. Güney Kore’nin en büyük markalarından biri olan Noroo Paint ile yaptığı stratejik ortaklık ile sanayi boyaları alanına yatırımlar yapmış ve 2012 yılında GençNoroo markası ile sanayi boyaları üretimine başlamıştır. 2017 yılında dış mekan ahşap boya ve vernikleri alanında Woodsol ile yeni markasını sektöre kazandırmıştır.

Altı markayı aynı çatı altında toplamayı başaran Kayalar Kimya, yıllar içinde pazar payını ve rekabet gücünü arttırmayı başarmış ve sektörde lider kuruluşlar arasında yerini almıştır.

O günlerde insan gücüyle yapılan üretim günümüzde yerini bilgisayar kontrolü ile yapılan modern üretim teknolojilerine bırakmıştır. Söz konusu gelişim, Kayalar Kimya’nın 40 yılı aşkın bilgi birikiminin ve teknolojiye yapmış olduğu yatırımın bir göstergesidir. Sürekli ve sistematik Ar-Ge çalışmaları ile özgün boya-vernik formülasyonları geliştirilmiş, ileri teknoloji sayesinde de hızlı ve verimli üretim sağlanmıştır. Bu şekilde 40 yılı aşkın bir sürede, Kayalar Kimya sektöründe yükselen bir kuruluş olmayı başarmıştır.

Türkiye mobilya boya ve vernik pazarında yaklaşık yüzde 23’lük pazar payı ile lider olan Kayalar Kimya, ilk günden itibaren vazgeçmediği dürüstlük, kararlılık ve yenilikçilik ilkeleri, genç ve dinamik ekibiyle sektörüne en yeni teknolojileri ve ürünleri sunmaktadır. İleri teknoloji yatırımı, geniş ürün yelpazesi ve modern üretim teknikleri ile rakiplerine üstünlük sağlayan Kayalar Kimya, her yıl artan büyüme grafiğiyle başarısını ispatlamıştır. Kayalar Kimya, ayrıca yapmakta olduğu Ar-Ge ve yenilik çalışmaları ile dünyayı sürekli izleyen, yeniliklere açık, kurumsal yönetime inanan, başarı ve planlama odaklı, yenilikçi ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan ve teknolojiye yatırım yapan bir firmadır. Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra müşteri ve sektörün trendlerine göre üretim geliştirme çalışmalarını da başarıyla gerçekleştirerek sektörü takip etmektedir.

Üretim teknolojilerinizde kuruluştan günümüze nasıl bir gelişim yaşadınız? Gerçekleştirilen yatırımlar nelerdir? 

Tesislerimizin %100 ünde proses otomasyon sistemlerinden yararlanılmaktadır. Tüm süreçler otomatik olarak yürütülmektedir. Hammadde transferleri, proses kontrolleri ve dolum otomatik sistem ile takip edilmektedir. 2013 yılından itibaren de dolum ünitemizde robot teknolojisi kullanılmaktadır. Dolum, etiketleme, paketleme ve paletleme robotlar ile yapılmakta ürün el değmeden taşıyıcı konveyörlerle ürün deposuna gönderilmektedir. Malzeme ihtiyaç planlamasında son sistem bilgisayar programları kullanılmakta bilgi alışverişi otomasyon ve kablosuz el terminalleri ile online olarak yapılmaktadır. Bu sayede sistemden veri toplama ve verileri değerlendirerek verimliliği artırma ve ürünü izlemek çok kolaylaşmıştır.

Ürettiğiniz ürün gruplarını tanıyabilir miyiz?

İç pazarda ahşap koruma sistemleri sektörünün lider markası olan GENÇ, üretim yapmaya başladığı günden bu yana yenilikçi, kaliteye ve yeni teknolojilere önem veren vizyonuyla hızla büyümeye devam etmektedir. UV, su bazlı, poliüretan, selülozik, akrilik, sentetik ve poliester olmak üzere birçok kategoride vernik ve boya üretimi gerçekleştirebilen Kayalar Kimya, bunların yanı sıra tiner ve alkid üretimi de yapmaktadır. Ayrıca birbirinden farklı binlerce yeni formülle müşterilerine hizmet verebilmektedir. 

Çevre ve insan sağlığına duyarlı, kokusuz ve nefes alma özelliklerine sahip su bazlı mobilya boya / vernik ürünleri ile doğanın tüm renklerini üretebilen renklendirme sistemi; Tinting teknolojisi de Kayalar Kimyanın bünyesine kattığı önemli proje çıktılarından biridir. 

Fabrikanızdaki robot uygulamaları hakkında bilgi verir misiniz? Üretimin hangi hattında robot kullanıyorsunuz?

Üretimimizde dolum hatlarında, etiketleme,  kolileme, paletleme ve depoya transferlerde robotlar kullanılmaktadır.

Ne zaman robotlu üretime geçtiniz ve robot yatırımı ihtiyacı nasıl doğdu?

2013 senesinde robot kullanımına başladık. Üretimde verimi artırmak, işçi sağlına ve iş güvenliğine önem vermek,  kalifiye iş gücü gereksinimini azaltmak, veri toplamayı otomatikleştirmek, elleçlemeyi azaltmak ve standartizasyon konularındaki ihtiyaçlar değerlendirerek robot yatırımı yapılmıştır.    

Üretim sonuçları ve avantajları neler oldu? Robot yatırımları size ne gibi bir katkı sağladı?

Üretimde verim arttı. Elleçleme azaldığı için iş güvenliği arttı, işçi sağlığı ile ilgili sıkıntılar azaldı. Kalifiye iş gücü gereksinimi azaldı. Etiketleme, kolileme, paletleme ve transfer konularında standartizasyon sağlandı. Sahadan veri toplama, verilerin ERP sistemine inline aktarılması ve hataların azalması gibi konularda katkılar sağlamıştır.

Hammadde ve kaynakların doğru kullanımı için Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarınız nelerdir? 

Genç grubu mobilya boya ve vernik üretimini ve DÜFA markalı inşaat boyalarını geliştirmek amacıyla, son teknolojik ekipmanlarla donatılan ve Ar-Ge merkezi içinde yer alan 1000 m²’alanda kurulu Ar-Ge laboratuvarları, yetkin ve deneyimli Ar-Ge çalışanları ile mevcut ürünleri yeni formüllerle destekleyerek, ürün kalitesini sürekli artırmakta ve yeni ürünler geliştirmektedir.

DÜFA grubunda ise su bazlı inşaat boyaları üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Sürekli gelişen ve Ar-Ge faaliyetlerini en üst düzeyde sürdüren Kayalar Kimya, özellikle Ar-Ge merkezinin olmasıyla birlikte, ülkemiz için önemli bir teknolojik atılım olarak değerlendirilebilecek UV teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yaygın çarpan etkilere sahip bu çalışmalarla, çevre dostu bu teknolojinin, mobilya üreticileri arasında kullanımını artırmak üzere eğitimler düzenlemekte, Türkiye mobilya sektörünün teknolojik gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Mobilya boyaları sektöründe öncü bir rol üstlenen firmamız Avrupa’nın en büyük mobilya boyaları üreticileri arasında yer almaktadır. UV ışınlarıyla sertleşebilen vernik ve boyalar düşük VOC değerlerine sahip, temiz ve çevre dostu teknoloji ürünü olarak üretimi ve tüketimi artan ürün gruplarıdır. AB üyesi ülkelerde uygulanan ve küresel pazarda tüm tedarikçileri ve üreticileri yüksek katılı, su bazlı veya UV ürünlere yönelten yasal düzenlemeler, pazarı etkilemektedir. Firmamız; REACH, VOC, CLP vb. düzenlemelere duyarlılık göstermekte ve gelecek yıllarda kullanımı artacak UV ışınlarıyla sertleşen ürünlere yönelmektedir. Ülkemizde, UV teknolojisinin öncülerinden olan Kayalar Kimya, Ar-Ge merkezi bünyesinde devam eden Ar- Ge çalışmaları ile yeni formülasyonlar, yeni teknolojilerle dünyadaki trendi yakından takip etmektedir.

Kayalar Kimya, ürettiği ürünlerini 60 ülkeye ihraç etmektedir. 

Kalitenin sürdürülebilirliği ve reçete otomasyonunun güvenliği için Kalite Kontrol ve Kalite Güvence birimi çalışmalarınız nelerdir?

Kalite kontrol süreçlerimiz genelde manuel şekilde takip edilmektedir. Her ürüne ve giren hammadde ve malzemelere ait özel üretim ve kontrol dokümanları mevcuttur. Kimlerin hangi işi nasıl yapacağı, hangi ekipmanı nasıl kullanacağı, iş sağlığı ve güvenliği için nelere dikkat edeceği, kalite kontrolde hangi testlerin hangi cihazlar ile yapılacağı, in proses kontrollerinin ne zaman ve hangi adımda yapılacağı, doğrulama, onaylama şartları, ürünün onayı veya reddi uygun olmayan ürün kontrolleri bu dokümanlar ile kayıt ve güvence altına alınmıştır. ERP sisteminde de bu ürünlerin ve tüm girdilerin izlenebilirliği sağlanmıştır. İlk giren ilk çıkar takibi, ürünlere ait spesifik kayıtlar ve stok bilgileri ERP üzerinden takip edilmektedir. Özellikle inproses teki kontrolleri inline izleme ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 
Kayalar Kimya tesisinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir.

Üretimin hangi alanlarında, otomasyonun hangi avantajlarından faydalanıyorsunuz?
•    Parametrelerin online izlenmesi
•    Ürün ve hammadde transferlerinin otomasyon ile kontrolü
•    Kalite spesifikasyonlarının inline takip edilmesi
•    Dolum, paketleme ve transferlerin otomasyon ile yapılması
•    Bilgilerin online takip edilmesi
•    ERP -otomasyon entegrasyonu ile stok işlemlerinin online kontrolü
•    Alarm ve erken uyarı sistemleri
•    Yangın söndürme sistemleri

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 18:04
YORUM EKLE

Omron 3

Fanuc

Dergiler