banner1322
x

PARAMETRİK PROGRAMLAMA ÜRETİME NELER KAZANDIRIYOR?

RobenteX uzmanları, robot yörünge programlarının yalınlaştırılmasını temel alan parametrik programlamayı ve sağladığı avantajları anlatıyor.

PARAMETRİK PROGRAMLAMA ÜRETİME NELER KAZANDIRIYOR?
Endüstrideara

RobenteX uzmanları, robot yörünge programlarının yalınlaştırılmasını temel alan parametrik programlamayı ve sağladığı avantajları anlatıyor.

Gelişmiş Üretim Teknolojileri, kaynakların doğru planlanması, kalite yönetimi ve üretim alanında bulunan araçların etkin kullanımı, ekipman programlarının yönetimi, üretim anında kesinti ve planlanmamış olaylara hızlı yanıt vermeyi gerektirir.

RobenteX, çalışmakta olduğu firmalar ile üretimin gereksinimleri üzerine yoğunlaşmakta ve daima “En Doğru Mühendislik Çözümlerini” hedeflemektedir. İş ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz yazılımlar ile firmaların üretim kapasitesi, kalite ve proses yeteneklerini iyileştirecek çözümler üretmekteyiz.

 GELECEĞİN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNE DOĞRU...

İlk adım, sistemin süreç akışının düzgün belirlenmesidir. Firmaların öncelikli beklentileri; kalite, üretim hacmini artırma ve iş güvenliği gibi konular olabilir. Yapılacak yatırımın, mevcut durumdaki yerleşim planından, operatörlerin manuel şekilde üretimi icra etme şekline kadar her adım, süreç akışı içinde önemli detaylardır. Alınan veriler, sanal ortamda simülasyon programında kurgulanır.

Yapılan analizler sonucu belirlenen süreç akışı yatırımın öncelikli başlıklarıdır. Bu açıdan RobenteX, firmaların üretim akışları arasında hızlı geçiş imkanı tanıyan, operatörün sürece alışması açısından kolaylık sağlayacak parametrik programlama nicelikleri ile sistemin kontrol şemalarını yalınlaştırma çalışmaları yapmaktadır.

Geleceğin gelişmiş üretim teknolojilerine yönelik yapılan bu çalışmalar, Türkiye sanayisi için katma değerli geri dönüş imkanları sağlamaktadır. IoT teknolojileri ile MES (Manufacturing Execution System/ Üretim Yönetim Sistemi) çalışmaları için bir temel oluşturarak, eş zamanlı veri toplanması, yapılan çalışmadaki girdi ve çıktıların uzaktan kontrolü ve raporlanması için kullanılmaktadır.

Bu nedenle parametrik programlamayı daha derinlemesine incelemek isteriz. 

PARAMETRİK PROGRAMLAMA NEDİR?

Parametrik programlama geleneksel yöntemlerden farklı olarak, el kumandası üzerinden robot yörünge programı oluşturmaya gerek kalmadan; üretim hattına gelen farklı boyutlardaki parçaların robot yörünge programlarının otomatik olarak denkleştirilmesini (offsetlenmesini) temel alan bir programlama yöntemidir.

Operatörün müdahale etmesine gerek olmayan ve erişimi kısıtlanmış olan alanlarda, matematiksel formül hesaplamalarının olduğu, ancak bununla beraber operatörün sadece parça ölçüleri ve varyasyonlarını seçtiği bir kullanıcı ekranı ile robot ya da robotların yörünge programları oluşturulabilir.

Bu ekrana operatör tarafından girilen veriler baz alınarak, robot yörünge programı otomatik olarak oluşturulur. Görseller, gerçekleştirdiğimiz projenin uygulamada ürün farklılıklarına ve parametrik programlamanın kullanım şekillerine örnek teşkil etmektedir. Parametrik programlama yapılan sistemde farklı boyutlardaki iş parçalarının yörünge programı yazılım ile yapılmaktadır.

Operatör; mil çapı, başlangıç noktası, ilerleme miktarı vb. bilgileri ara yüzden girerek sistemin otomatik başlangıcı için programı gerçekleştirmiş olur.

UYGULAMA ALANLARI NELERDİR?

Parametrik programlama, aynı parçadan çok yüksek adetli üretim yapmak yerine, birbirleriyle ölçüsel farklılıkları olan benzer yapıdaki çok çeşitli parçaların müşteri siparişine göre üretiminin yapıldığı esnek bir üretim yöntemidir.

El kumandası ile yapılan robot programlama çalışmalarında, üretilen her bir ürün için robotta yeni programlar oluşturulması gerekmektedir. Yeni bir model üretilmek istendiğinde, robotta yeni bir yörünge programı yazılmakta ve gerekli kontroller sonrası robot kullanıma hazır hale gelmektedir.

Söz konusu programlama ile robotta herhangi bir yeni programa ihtiyaç duyulmamaktadır. Yeni bir model üretilmek istendiğinde, gerekli ölçü ve varyasyon bilgilerinin kullanıcı ekranından girilmesi yeterlidir.

Operatör bu bilgileri ileride kullanılmak üzere isterse kayıt altına da alabilir. Bu sayede, tek bir adet parça üretmek için dahi robot programı kolaylıkla oluşturulabilir.

Ancak robota yeni yörünge yazılarak ve program oluşturularak üretim yapan pek çok işletmede, belli bir adetten az üretim yapılacağı durumlarda yeterli esneklik sağlanamadığı için üretim robotla değil operatörler tarafından yapılmaktadır.

Başlıca kullanım alanları daha önce de belirttiğimiz gibi, ölçüsel benzerlikle beraber birbirinden farklı modellerin üretiminin yapıldığı sektörlerdir. Birkaç örnek vermek gerekirse: 

•    Ağır sanayide kullanılan kaynak ve lazer kaplama uygulamaları,
•    Pano imalatı gibi, en, boy ve yükseklik gibi boyutsal tanımlama yapılabilen robotik kaynak uygulamaları,
•    Çapak alma vb. yüzey işleme uygulamaları,
•    Boya ve spreyleme gibi yüzey koruma uygulamaları.

Tüm bu konuları ele aldığımızda üretim yapan firmaların, günümüz teknolojisine yönelik yatırım planları yapmaları, global anlamda ayakta kalabilmek ve üretim standartlarını yakalamak adına zorunludur.

Firma, bu çalışmaları ve bilgi alışverişini müşterilerine karşılıksız sunar ve önceliğimiz yatırımın, üretim için en doğru çözüm olmasına yönelik çalışmaları yürütmektir.
 

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 12:09
YORUM EKLE

Eriş Makina

Roboride

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını