Lojistiğin akıllı robotları geliyor.

Blue Ocean Robotics Türkiye, beyaz eşya sektöründe akıllı lojistik robotlar için koşmaya hazırlanıyor.

Lojistiğin akıllı robotları geliyor.
Endüstrideara

Endüstrinin beyaz eşya aynasında iç lojistik konusu, artan maliyetleri daha da aşağıya çekebilmek adına en hızlı artan parametre. Bu anlamda öncelikli olarak yalın üretime dair analizler yapan üreticiler, iç lojistik konusunun verimlilikte ne kadar esaslı bir durum arz ettiğini artık daha net anlayabiliyorlar. Bu konu ile ilgili olarak da öncelikli olarak projeler geliştirirken de ilk etap da AGV kullanımını tercih ediyorlar. AGV sistemleri de ilerleyen zaman içerisinde endüstride yer alıp ama esnek olmayan ya da çeşitli verimlilik kayıplarına neden olabilme nedenleri ile yerlerini AMR yani Autonomus Mobile Robot'a bırakmaktalar. Verimlilik esası göz eten firmalar haliyle AMR tercihi yapmaktalar. Çünkü aynı zamanda bu bahsedilen teknoloji beyaz eşya üretim sektörünü de doğrudan ilgilendirmekte.  

Bu nedenle bizler de mevcut projelerimizde artık esnek olmayan yapıları sebebi ile AGV sistemlerini kullanmıyoruz. AGV ile AMR arasında ki farklılıkları şu şekilde görebilmek mümkün. 

En önemli etkenlerden birisi olarak AMR’ larının maksimum hızları, işletmelerde kullanılan AGV’ ler ile mukayese edildiklerinde ortalama olarak 3 kata yakın fazla. Bu istisnai durum operasyonun gerçekleştirilme süresi ve verimliliği ile dorudan bağlantılı bir parametre özelliği. Özet olarak, 3 AGV’ nin yaptığı bir işi, basit matematik ile 1 AMR'nin yapabileceğini söylememiz mümkün. Bu şekilde AMR robotları hat düzleminde birden fazla doğrusal ya da doğrusal olmayan rotalarda bırakma, taşıma  işini gerçekleştirebilme özelliğini taşıyor. Haliyle malzemede ki hareketlilik doğrultusunda öngörülen taşıyıcı araç sayısıda azalmakta.

İmalat sanayinde, AMR'ler ve AGV'ler kullanım örneklerini paylaşmakla birlikte, teknolojileri belirgin olarak farklılık göstermektedir. En başta belirtmiş olduğumuz nokta olarak "iç lojistik" otomasyona yönelik bu iki çözüm arasındaki fark değerlendirilmesi yapılırken, eski AGV teknolojisinin temel eksikliklerine dikkat etmek önem arz etmektedir: Yüksek maliyet, verimsizlik ve esnekliğin sınırlı olması.

Esas olarak AMR'lerin özelliklerine baktığımızda, AGV'lerden nasıl avantaj sağladıklarını görebilmemiz daha kolaydır.

KESKİN GÖRÜŞ KALİTESİ

 AMR'ler kamera ve lazer tabanlı seyir sistemleri gibi modern teknolojiyi kullanırken; AGV'ler tipik olarak iz sürmek,bant, teller ve reflektör gibi özel işaretleyicileri konumsal olarak kullanıyor. Örneğin, AMR sistemi ile ilerlerken, forkliftin geçici olarak yol üstüne bıraktığı bir palet malzeme ile karşılaşırsa durmaz, etrafından dolanır.

PLANLANAN YOL

Depolardan taşınacak ürünleri, bırakma noktalarına gönderme noktasında AGV'ler rotalarını genellikle somutlaşır.Böylelikle rota tanımlaması ve sabit kılavuz sistemi ile kullanıcıyı belirli bir yola ve sabit alma ya da bırakma noktalarına sınırlar.

AMR’ler de ise, çok sayıda rota oluşturulabilmek ile birlikte, bir filo yönetim sistemi, bırakma ve alma için en uygun ideal yolu belirleyen haritalama yazılımını kullandıkları için de esas olarak çok daha esnektir. 

KOORDİNASYON

Birçok AGV bağımsız olarak çalışmakta ve altyapısı nedeni ile de birbirlerini önlemek için manual programlanması gereklidir. Oysa bir tesis içerisinde birden fazla AMR trafik içerisinde ki akışı en üst düzeye çıkarabilmek için, oluşabilecek sıkışmaları ve çarpışmaları önlemek adına operasyonel olarak birbirileri ile temas kurabilir. Çok çeviktirler, aynı zamanda dar alanlarda hareket sağlayabilme özelliği bulunmakta ve malzemeyi direkt olarak kullanıcı noktalarına teslim edebilme özellikleri mevcuttur.

GELECEK İÇİN UYUMLU

AMR'ler uzaktan ya da yerinde programlanabilir. İhtiyaç halinde tesise AMR eklenebilir.AGV'ler verimli çalışması için önemli miktarda insan girişi gerektirirken, bu durum AMR'ler için değişen iş yükleri ya da güzergahlara göre kendiliğinden adapte olabilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 12:13
YORUM EKLE

Teknorob

Schmalz

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını