banner1339
x

Endüstriyel Robot Piyasası 13 Milyar Dolar

Küresel endüstriyel robot pazarı 2015 yılına göre %16’lık bir büyüme ile 2016 yılında 13 milyar 100 milyon Dolar oldu

Endüstriyel Robot Piyasası 13 Milyar Dolar
Enerji Zirvesi

Robotlar, artık endüstriyel alandaki büyük resmi tamamlayan unsurlar haline geldi. İstatistikler incelendiğinde, endüstride kullanılan robotların neden vazgeçilmez hale geldiğine dair net fikirler bulmak mümkün. Küresel endüstriyel robot pazar değeri 2015 yılına göre %16’lık bir büyüme ile 2016 yılında 13 milyar 100 milyon Dolar oldu.

Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) 2016 yılı raporuna göre yaklaşık 300 bin ünite robot üretimde etkin hale getirildi. Dünya genelinde üretimde kullanılan robotlarının sayısı 2 milyonu geçti. Bu sayının 2020 yılında 3 milyon üniteye ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Grafik 1.’de büyük sektörlerde 2016 yılı küresel satış değerleri verilmiştir. Endüstriyel robotların büyük sektörlerdeki satış değerleri şöyle; 4 milyar 600 milyon Dolar elektronik sektöründe, 4 milyar Dolar otomotiv sektöründe ve 4 milyar 500 milyon Dolar ile diğer sektörlerde.

 

Grafik 1.

Grafik 2.’de büyük sektörlerde 2016 yılı küresel satış değerlerindeki büyüme yüzdeleri görülmektedir. Büyüme yüzdelerine bakıldığında; elektronik sektöründeki büyüme miktarı %41, otomotivdeki bu oran %6 ve diğer sektörlerdeki büyüme oranı ise %53 mertebesinde gerçekleşti. 

 

Grafik 2.

Grafik 3.

Grafik 3.’de sektörler bölgesel bazlı sektörel satış değerindeki büyüme oranları görülmektedir. 2016 yılında Amerika’da satış değerindeki büyüme %20, Avrupa’da %49 ve Asya/Avustralya’da ise %31 oranında gerçekleşmiştir. 

Grafik 4.’de durgunluk sonrası 2011-2016 yılları arasındaki sektörel bazlı büyüme oranları görülmektedir. Buna göre 2011-2016 yılları arasında elektronik sektöründe kullanılan robot sayısı %19, metal ve makine sektöründe, yiyecek ve içecek sektöründe ve otomotiv sektöründe kullanılan robot sayısı %12, lastik ve plastik sektöründe kullanılan robot sayısı %9 seviyesinde artış göstermiştir. 

 

Grafik 4.

Dünyada 2007 ve 2008 yıllarında tarım ürünleri üreten ülkelerdeki kuraklıklar ve petrol fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan gıda fiyatlarındaki anormal değişiklikler belli bir süre sonra küresel bir krize dönüşmüş ve bu dönemden her sektör olduğu gibi endüstriyel robot sektörü de negatif etkilenmiştir. Bu dönemde yılda satılan robotlar 115 bin ünite iken durgunluk dönemi sonrası 2011-2016 yılları arasında satılan robot sayısı ortalama 212 bin ünite olarak gerçekleşmiştir.

Durgunluk sonrası dönem, durgunluk öncesi döneme göre %84'lük bir robot sayısı büyümesi kaydedilmiştir. 2017 yılında endüstriyel robot satış sayılarındaki artışın ortalama %18’lik bir büyüme göstermesi tahmin ediliyor. 2018 yılından 2020 yılına kadarki dönemde ise bu artış oranının %15 olması bekleniliyor. 

Hazırlayan: Dr. Turan ŞİŞMAN

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 16:25
YORUM EKLE

Aha Geva-bot

Schmalz

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını