banner1322
x

BİRLİKTELİĞİN GÜCÜ ROBODER

ROBODER Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Özarslan'ın ST Endüstri Medya Robot Yatırımları için özel olarak kaleme aldığı yazısını sunuyoruz.

BİRLİKTELİĞİN GÜCÜ ROBODER
Endüstrideara

ROBODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Komitesi Başkan Yardımcısı Çağrı Özarslan, ST Endüstri Medya'ya özel ROBODER'in vizyonunu, misyonunu, faaliyetlerini, hedeflerini değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Özarslan'ın yazısını aşağıda sunuyoruz.

***

Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği (ROBODER) 2018 yılında ülkemizde yerli üretimi desteklemek, yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesine öncülük etmek ve bu kültürü genç nesillere aktarmak için robotik sektörünün ileri gelenleri ile Bursa’da kuruldu. 25 üye ile faaliyetlerine başlayan derneğimiz 2020 yılında Global Robot Cruster üyeliği gerçekleştirerek ülkemiz dışında iş birliklerini başlattı. 2022 yılının ilk çeyreğine gelindiğinde 65 üye sayısına çıkarak Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya, Çorum, Sakarya gibi Türkiye’nin Farklı illerinden üyeler ile Robotik sektörünün öncü derneği olmuştur.

Üyelerimizin dahil olduğu ve ROBODER olarak temsil ettiğimiz bazı sektörler:

 • Dijital dönüşüm teknoloji üreticileri, 
 • Robotik ve mekatronik sistem üreticileri ve entegratörleri, 
 • İleri imalat teknolojileri üreticileri ve entegratörleri, 
 • Mekanize ve robotik sistemlere monte proses ekipman ve sistem üreticileri, 
 • Elektromekanik ve dinamik sistem üreticileri, 
 • Fabrikalar için üretim yönetimi, veri toplama, andon yazılım ve sistem üreticileri
 • Otonom sistem geliştiricileri ve üreticileri
 • Özel makina ve karmaşık sistem üreticileri  

ROBODER’in 25 Kasım 2021 tarihinde Olağan Genel Kurulu toplantısı, ROBODER Yönetim Binası’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısı ile ROBODER’de yeni bir dönemin başladı.

Derneğimizin yeni yönetimi 2022 yılı başında göreve başladı. Tüzüğümüz gereği 2024 yılına kadar görevde kalacak ROBODER Yönetim Kurulumuz 9 üye ile temsil edilmektedir. 

 • Başkan Murat YARIŞ             (Güneş Dinamik)
 • Başkan Yrd. A.Ali ŞEN           (Intecro Robotik A.Ş)
 • Başkan Yrd. Aydın ŞİMŞİRLİ (Afşa Robotik A.Ş)
 • Üye Ertuğrul ÇELİK                (Befaş Elektrik A.Ş)
 • Üye Eren GÖNENLİ                (Anot Robotik A.Ş)
 • Üye Mutlu BALKAN               (Balkan Robotik Ltd. Şti.)
 • Üye Özgür YILDIZ                   (SİFF A.Ş)
 • Üye Yavuz Çağrı ÖZARSLAN (Innacro Makina Ltd. Şti)
 • Üye Ünal ALTINTAŞ               (Altesa Robotik A.Ş)

ROBODER 6 Komite ile faaliyetlerini sürdürmektedir:

 • Kurumsal İletişim Komitesi      
 • Sektör Komitesi                       
 • Akademi Komitesi                    
 • Üye İlişkileri Komitesi                
 • Genişleme Komitesi                 
 • Küresel Faaliyetler Komitesi    

Tam adı “Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği” olan kuruluşumuz; Adından anlaşılacağı üzere, üretim teknoloji ve sistemlerini kapsayan yeni nesil iş alanlarını ve sektörlerini temsil eden, mesafelerden arınmış yani küresel manada faaliyet gösteren, dünyada ki ilgili alanları ile entegre, iletişime önem veren, genç, güçlü ve özgün bir sivil toplum örgütüdür. Eskinin endüstriyel birikimlerini temel alarak, yeni nesil teknolojiler, yeni nesil fikirler ve faaliyetlerin endüstriyel zeminde hayat bulmasını hedefliyor. Ülkemizin ve toplumumuzun gelişmişlik düzeyini önceleyerek, sektörel ekosistemimiz, doğamız ve gezegenimiz için değer üretmeyi amaçlıyor. Otomotiv, raylı sistemler, savunma, elektronik, uzay ve havacılık, makina, metal işleme, çeşitli amaçlar için üretilmiş araçlar, gıda, perakende gibi sektörlerde, üretim teknolojisi temelli makina, sistem, robotik hat ve hücreler, mekatronik ürünler üreten üyelerimiz ve temsil ettiğimiz sektör odakları için yapıcı, paylaşımcı, ön açıcı, kapsayıcı politikalar geliştiriyoruz. Sektörümüzün ivmesini arttıracak ve gelişimini destekleyecek faaliyetler gerçekleştirip girişimlerde bulunuyoruz.

ROBODER öncelikle yerli üretimin teşvik edilmesi, üretilmesi ve kullanılması ile ilgili bir misyon yüklenmiştir. Bu kapsamda sektörel olarak bu bilinçle ortaya koyacağı tüm kazanımlar sektör için katkı sağlayacaktır. Robotik sistem üreticilerin ihtiyacı olduğu ve kullandığı birçok ürün yerlileştirilmeli ve bu ürünler kullanılarak birer marka haline getirilmelidir. Özellikle şartnameli işlerde bu üretilen bileşenler şartnamelerde yerini almalıdır.

Bu anlayışla yüksek teknolojiye sahip veya robotik sistem içerisindeki her türlü bileşeni üreten firmaları üye olarak kazanmak istiyoruz. ROBODER, öncelikle robotlu üretim sistemleri ve yüksek otomasyonlu üretim hatları ile özel makinalar üreten firmalarla belirli bir sayıya ulaşıp, ardından sektöre otomasyon yazılımları ve otomasyon bileşenlerinin üretimi anlamında hizmet eden firmaları da bünyesine katarak hem büyüyecek hem de sektöre ciddi katkı sağlayacaktır. 

ROBODER sektörün tüm problemlerinin çözümü noktasında gerek bakanlık gerekse ilgili federasyon ve dernekler düzeyinde sektörü temsil etmektedir. Bunun dışında sektörün problemlerinden olan insan kaynağı konusunda ROBODER akademi komitesi içerisinde üniversiteler ve ilgili derneklerle çözüm olabilecek iş birlikleri yapmaktadır.

ROBODER sektör temsilcilerinin kendi aralarında ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, ithalat ve imalatla ilgili ortak sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunulmasını, dayanışma tesis etmeyi, bilgi alışverişini sağlamayı, ortak satın alma faaliyetleri ile rekabetçilik elde etmeyi, devletin ilgili birimlerinin sektör ve müşterileri için uyguladığı teşvik içeriklerine katkı sağlamayı, kalifiye ara eleman ve mühendisler yetişmesi için işbirlikleri oluşturulmasını, ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek partnerlik ilişkileri tesis edilmesini ve ileri mühendislik süreçlerine ortak çözümler sağlayacak insan kaynakları havuzu oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu yılki ilk etkinliğimiz olan Türkiye Robotik ve Otomasyon Zirvesi, 4 Haziran 2022 tarihinde Green park otelde yapılan Türkiye Robotik ve Otomasyon zirvesinde Robot ve otomasyon sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek bir zirve gerçekleştirdik. Sabah ve öğleden sonra 2 oturum şeklinde yapılan zirvenin Sabah ki kapalı oturumda; “Üyeler Dayanışma ve İstişare Toplantısı" gerçekleştirilerek üyelerimizin oluşturduğu genel kurul ile 2022 yılı faaliyet planlarımızı ve istişare toplantımızı gerçekleştirirdik.

Öğleden sonraki oturumda; "Robot Endüstrisi Sektör Toplantısı" adıyla; küresel manada ki tüm robot üreticilerini, robotik sistemlerde teknolojik ürün üreten markaları, MAKFED, MAİB, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK gibi sivil toplum kurum ve kuruluşlarını, MAKFED üyesi 23 ana makina derneğimizi, alternatif grubunun dahil olduğu mesleki basın yayın organlarını ve fuar organizasyon şirketlerini, potansiyel üye adaylarımızı ağırladık. ROBODER Partner Programı kapsamında 4 farklı panel gerçekleştirdik. Uluslararası düzeyde sektörün önde gelen isimleri, önemli meselelerde diyalog geliştirerek Türkiye'nin sanayi dönüşümü yol haritasını oluştururken, sorunların vurgulanması için fırsat, çözüm yolları için ışık oldular. Ev sahipliğini yaptığımız "Türkiye Robotik ve Otomasyon Zirvesini" pek çok ilkleri birlikte gerçekleştirdik.

Üretim teknolojileri, robotik ve otomasyon alanında faaliyet gösteren sektörler için önemli bir mesafe taşı olan zirvede;

 • Samimi bir diyalog ortamı geliştirildi.
 • Genel geçer konuşmalardan ziyade eylemsel bir olguda sektörün meseleleri tartışıldı.
 • Harekete geçmeye yönelik tutum belirlendi.
 • "Birlikteliğin Gücü" yaklaşımına destek yağdı.
 • Sorunlar için çözüm önerileri ve yol haritaları belirlendi.
 • Çok sayıda kuruluş, ROBODER'e üye olma kararı aldı.
 • Zirve Sonuç Raporunun hazırlanmasına karar verildi.

8-11 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen WIN EURASIA 2022 Fuarı'nda ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği) ile birlikte ortak bir panel düzenleyerek dernekler arası iş birliği ve ortak çalışma örneğini ortaya koymuş olduk. Tüm fuar boyunca aktif olan standımızda misafirlerimizi ağırladık. ROBODER’i daha yakından tanımak isteyen ve üye olmak isteyen sektör paydaşlarımızla tanışma fırsatlarımız oldu. 

4-6 Ekim 2022 tarihine yapılacak olan Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne de Derneğimiz katılacak ve  tüm fuar boyunca aktif standımız olacaktır. ROBODER’e özel bir panel programında yine Robotik sektörünün durumu ile ilgili fikir alışverişleri ve diyaloglar gerçekleştirilecektir. 

MEKMUHDER (Mekatronik Mühendisleri Derneği) ile yine 2022 yılının sonuna doğru Türkiye Robot Konferansı düzenlemeyi amaçlıyoruz. Son kullanıcılarında olacağı bu konferansta akademik çalışmalar, özel sektör Ar-Ge çalışmaları ve saha çalışmalarına ilişkin konular ele alınacaktır. 

Yurt dışındaki bazı mesleki sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vakıflar ile iş birlikleri geliştiriyoruz.

Kore merkezli yönetilen “Global Robot Cluster" ile iş birliği protokolümüzü imzaladık. Resmi olarak onların partneri konumundayız. Global Robot Cluster, 21 ülkeden 25 üyenin yer aldığı bir kümelenmedir. Dünyadaki robotik çalışmalar özelinde politikaların belirlenmesi, Dördüncü Sanayi Devrimi ile ilişkili robotik konular için literatür çalışmalarının yapılması ve robotik endüstri için liderlik etmeyi amaçlayan bir organizasyondur. 

Ayrıca;

 • IFR, International Federation of Robotics
 • RIA , Robotic Industries Association
 • JARA, Japan Robot Association 
 • KAR, Korea Association of Robot Industry
 • VDMA (Robotik + Automation Division)
 • EUnited - European Engineering Industries Association (Robotic Division) Avrupa Mühendislik Endüstrileri Birliği ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Bu yıl sonuna kadar yapacağımız etkinlikler, iş birlikleri ve görüşmelerimiz ile üye sayımızı 2 kat artırmayı planlıyoruz. Her etkinlik sonrası ROBODERe üye olmak isteyen firmalar ile tanışıyor, “Birlikteliğin gücü” sloganıyla çıktığımız yolda bu güce güç katacak firmaları derneğimize katıyoruz. Bu birliktelikten aldığımız güç ile yerli sanayinin gelişmesi, uluslararası markaların oluşması ve yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 
Makine sektörünün tartışmasız en büyük birlikteliği olan Makfed için gözlemci üyelikten asil üyeliğe geçiş süreci için genel kurul kararlarımız alındı. Makfed'in ilk yönetim kurulu toplantısı ile birlikte resmiyet kazanmasını bekliyoruz.

Bu yıl yeni yönetim ile hayata geçen en heyecan verici işimiz ROBODER Gençlik Konseyinin kurulması oldu. Faaliyetlerine 28.04.2022 tarihinde kurulan ilk yönetim kurulu ile resmi olarak başlamıştır.
“Gençlerimizin kendilerini ifade edebilmelerini ve ROBODER’i temsil etmelerini önemsiyoruz!”

Gençlerin bu alanda fikirlerinin ve isteklerinin ne kadar değerli olduğunu görmekle beraber bu fikirlerin öncelikle ülkemiz adına teknolojik gelişime ve katma değere dönüştürülmesidir.

ROBODER çatısı altında kurulmuş, çoğunluğu üniversiteli olmak üzere 25 yaş altı gençlerimizden oluşan, ROBODER’de söz ve temsil hakkına sahip olan, dernek ve sektör faaliyetlerinde rol alan gençlik konseyidir. Genç derneğimizin, genç temsilcileri olmasını önemsiyoruz, gençlerimizin kendilerini yeni dünyanın endüstri temelli meslek alanlarında en kuvvetli şekilde ifade edebilmelerini önemsiyoruz.

İşte bu ifade gücünün vücut bulduğu platform ROBODER GENÇLİK KONSEYİ’dir diğer bir ifade ile biz onlara “Robot Terbiyecileri” diyoruz.

İlgili gençlere bu alanda yol göstermek ve inovatif düşüncelerle değer ve kazanımlar katmaktır. Yapılması planlanan eğitimler, seminerler ve programlar ile genç beyinlerin gelişimine katkı sağlamak ve sosyal medya kanallarını aktif bir şekilde kullanarak gündem hakkında bilgilendirmeler yapmaktır. Bu amaçları 3 hedef kıstasında kategorize edebiliriz;

1. Sektör: Ülkemizdeki tüm üniversitelerin ve akademinin, ROBODER ve ROBODER’in temsil ettiği sektörler ile entegrasyonuna katkı sağlamak, bu bağlamda işleri kolaylaştırmak,

2. İş Alanları: Gençlerimizin sanayi dönüşümü temelli endüstriyel iş alanlarına kolay ulaşımını desteklemek,

3. Kariyer Planlama: Gençlerimizi mezuniyet sonrası kariyer planlamaları için sektör odaklarına yönlendirmek.

Sektörümüz adına elbette yapılması gereken birçok faaliyet vardır. Bu ihtiyaçları ve faaliyet planlarımızı başlıklar halinde sıralayacak olursak;

SEKTÖR VE MESLEK STANDARTLARI
Sektörel ve mesleki anlamda ihtiyaç duyulan standartların belirlenmesi için çalışacağız.

SEKTÖR TARAMASI
Eksikliğini hissettiğimiz ulusal sektör taramasını gerçekleştirerek üye ve partnerlerimize sunacağız.

PAZAR ANALİZLERİ
Ulusal pazar analizini 3 yılda bir kez, global Pazar analizini yılda bir kez hazırlayacağız.

İNSAN KAYNAĞI POLİTİKALARI
Sektörlerimiz özelinde insan kaynağı için strateji ve politikalar geliştireceğiz, IK portalı kuracağız.

SEKTÖREL EĞİTİM POLİTİKALARI
Meslek lisesi ve üniversitelerin eğitim niteliğine katkı sağlayacak etkin faaliyetler gerçekleştireceğiz.

REKABET UYUM FAALİYETLERİ
Rekabet Kurumu yasalarından doğan haklar ile ilgili farkındalığın artması için çalışacağız.

AKREDİTASYON FAALİYETLERİ
Sektörel akreditasyon süreçleri için TÜRKAK ve ilgili kurumlarla iş birlikleri yapılacaktır.

MESLEKİ YETERLİLİK HİZMETLERİ
MYK ile iş birliği yapılarak sektörlerimizin mesleki yeterlilik ihtiyaçları giderilecektir.

AKADEMİK FAALİYETLER
Üniversite ve akademik kurumlarımız ile ulusal / uluslararası etkinlikler ve iş birlikleri sağlanacaktır.

ULUSLARARASI UYUM VE İŞ BİRLİKLERİ
Sektörümüzün gelişimi için uluslararası ülkelerin sanayi temsilcileri ve dernekleri ile iş birlikleri geliştireceğiz.

DEVLET KURUMLARINDA TEMSİL
Devlet kademesindeki tüm kurumlarımızla etkin iletişim kurarak sektörümüzün temsil yüzü olacağız.

YURT İÇİ PAZARIN GELİŞTİRİLMESİ
Temsil ettiğimiz tüm sektörlerin yurt içi pazarda gelişmeleri için politikalar üreteceğiz.

HIZLANDIRMA PROGRAMLARI
GOOINN benzeri kurumsal hızlandırma programları düzenleyerek sektörümüzü güçlendireceğiz.

YURT DIŞI TİCARET AĞLARI
Yurt dışı fuar ve organizasyonlar ile iş birlikleri sağlayarak sektörümüzün faydasına dönüştüreceğiz.

ÇATI KURULUŞ ve GİRİŞİM PROGRAMI
Çatı kuruluş ve girişim programı ile küresel ölçekte markalar yaratma hedefi için çalışacağız.

Daha fazlasını hak ediyoruz…

YARARLANICI DÖKÜMANLARI
Üye ve partnerlerimizin yararlanması için faaliyetlerimiz kapsamında dökümanlar oluşturacağız.

ULUSAL VERİ TABANI
Sektörel birikimi desteklemek adına kurum ve kuruluşlarımızın erişimi için veri tabanı oluşturacağız.

YAYINLAR
Uluslararası gelişmeleri, teknolojik yenilikleri, sektörel haberleri bültenler halinde yayınlayacağız.

AR-GE ve ÜR-GE PROGRAMLARI
Ortak arge ve Ürge projeleri gerçekleştirilmesi için politikalar üreteceğiz.

TEŞVİK MEKANİZMALARI
Sektörümüzün yararlanması için AB ve kurumlarımız nezdinde teşvik girişimlerinde bulunacağız.

KÜRESEL PAZARLAMA DESTEKLERİ
Üye ve partnerlerimizin yararı için küresel pazarlama odaklı faaliyetler gerçekleştireceğiz.

SEKTÖREL İLETİŞİM
Sektörel iletişimi güçlendirecek araçlar, yöntemler ve etkinlikler geliştireceğiz.

DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Kurum ve kuruluşlara yönelik olarak objektif ve bilimsel temelde danışmanlık sağlayacağız.

HUKUKSAL ALANA KATKILAR
Bilirkişi tayinlerini liyakat ve yüksek standartlara taşıyacak girişimlerde bulunacağız.

SEKTÖREL KORUMA PROGRAMI
Stratejik önemdeki sektörlerimiz için bilgi dokümanı hazırlayarak, kurumlarımızla işbirliği geliştireceğiz.

SANAYİ DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI
Sanayi devrimi ve dijital dönüşüm kapsamında sektörümüzü temsil edecek politikalar geliştireceğiz.

SANAYİ SEFERBERLİK STRATEJİSİ
Ülkemizin sanayi seferberlik strateji veri tabanının oluşturulması için girişimde bulunacağız.

MÜKEMMELLİYET MERKEZLERİ
Mükemmeliyet merkezleri ile iş birlikleri tertip ederek sektör odaklarının hizmetine sunacağız.

SEKTÖREL ENSTİTÜLER
Temsil ettiğimiz sektörlerin yüksek teknoloji ve niteliksel gelişimi için enstitü hedefleri oluşturacağız.

GENÇLİK ve GELECEK POLİTİKALARI
Gençlerimizi derneğimizde söz sahibi yapacağız, onlara yönderlik edip sektörümüze kazandıracağız.

YORUM EKLE

Eriş Makina

Secomea-pc

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını