banner1322
x

2022 yılında robot sayısı 4 milyon olacak

2017 yılında satılan robot sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30’luk bir artış oranıyla 381 bin üniteye ulaştı. 2021 yılında kurulu robot sayısının ise 3 milyon 788 bin üniteye ulaşacağı öngörülüyor.

2022 yılında robot sayısı 4 milyon olacak
Robot Zirvesi

Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından yayınlanan 2018 Robot Raporuna göre 2010 yılın dan beri endüstriyel robotlara olan talep önemli ölçüde artmaya devam ediyor. Bu durum Endüstri 4.0 yaklaşımı kapsamında üretimin otomasyonlu hale dönüştürülmesi ve üretimde robotların kullanımı süreçlerinin hızla devam ettiği anlamına gelmektedir.

2016 yılına göre 2017 yılında küresel bazda satılan robot sayısı yüzde 30’luk bir artışla 381 bin üniteye ulaşmıştır. Böylece 2017 yılında fabrikalarda iş başında bulunan robot sayısı 2 milyon 98 bin ünite olarak hesaplandı. 2010 yılında küresel bazda 121 bin ünite robot satışı yapılırken 2017 yılında bu sayı 381 bin üniteye ulaştı.

Satış miktarları analiz edildiğinde, Asya’nın hala dünyanın en güçlü büyü- me pazarı olduğu görülüyor. 2017 yılında toplam 261 bin 800 adet satılan bu bölgede 2015 yılında küresel satış hacminden yüzde 37 daha fazla (253 bin 300) bir artış gerçekleşti. Bu satış miktarı beş yıl boyunca kaydedilen en yüksek satış seviyesindeydi. Robot satışındaki ikinci büyük pazarın Avrupa olduğu görülüyor. 2017 yılında Avrupa’da gerçekleştirilen robot satış miktarı bir önceki yıla göre yüzde 18’lik bir artış oranıyla 66 bin 300 adede yükselmiştir. Avrupa’da 2012 ile 2017 yılları arasındaki yıllık ortalama artış oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Amerika’da ise endüstriyel robot satışları bir önceki yıla göre yüzde 12’lik bir artış oranı ile 46 bin üniteye ulaşmıştır.

Şekil 1.’de yıllara göre küresel bazlı robot satış miktarları gösterilmiştir. Yapılan tahminlere göre 2018 yılında 421 bin, 2019 yılında 484 bin, 2020 yılında 553 bin ve 2021 yılında ise 630 bin ünite robot üretim hatlarında yerini alacak.

Şekil 2.’de küresel bazlı yıllara göre kurulu olan robot sayıları görülmektedir. 2017 yılında fabrikalarda iş başında bulunan robot sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir artış oranıyla 2 milyon 98 bin üniteye ulaştı. Bunun anlamı 2010 yılından 2017 yılına kadar küresel bazda 1 milyon robot ünitesinin kurularak üretimde yerini almasıdır.

2018 yılında kurulacak robot sayısının bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir artış oranıyla 2 milyon 408 bin olacağı tahmin ediliyor. Rapora göre 2019 yılında 2 milyon 778 bin, 2020 yılında 3 milyon 218 bin ve 2021 yılında ise 3 milyon 788 bin ünite robotun fabrikalarda çalışacağı öngörülüyor.

Küresel bazda 2022’li yıllarda üretimde kullanılacak robot sayısının 4 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor. 2018-2021 yılları arasında dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarda yaklaşık 2 milyon 100 bin yeni endüstriyel robotun kurulacağı öngörülüyor.

2017 yılında kurulu endüstriyel robotların sayısı yüzde 15 oranında büyüdü. Tahminlere göre gelecek yıllarda bu oranın artacağı ve 2021 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 16 civarında bir orana ulaşacağı bekleniyor. 2017 yılında operasyonel stok 2020 yılında 3 milyon ünite seviyesine ulaşacak ve 2021 yılında 3 milyon 800 bine yaklaşacak. Bu genel eğilimin başlıca nedeni, operasyonel stoğun 2018 yılında yıllık olarak yüzde 19 oranında artması beklentisinden kaynaklanmaktadır. 2021 yılına kadar ortalama artış oranının yüzde 20 olarak gerçekleşeceği bekleniliyor.

Hazırlayan: Dr. Turan Şişman
 

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 16:14
YORUM EKLE

Omron 3

Roboride

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını