banner1013
x

2020 yılında fabrikalarda 553 bin yeni robot çalışmaya başlayacak

2021 yılında satılacak toplam robot sayısı 630 bin ünite olarak gerçekleşecek. Bu durumda 2018-2021 yılları arasında dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarda yaklaşık 2 milyon 100 bin yeni endüstriyel robotun kurulacağı tahmin ediliyor.

2020 yılında fabrikalarda 553 bin yeni robot çalışmaya başlayacak
EndüstrideAra2

Üretimde kullanılan robot sayıları sürekli bir artış eğilimi göstermeye devam ediyor. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından hazırlanan en son rapora göre 2017 yılında satılan robot sayısı 2016 yılına göre yüzde 30’luk bir artış göstererek 381 bin üniteye ulaştı. Yani, 2017 yılında endüstride iş başında bulunan robot sayısı 2 milyon 98 bin ünite oldu. Bu artışlar dikkate alındığında 2021 yılında satın alınacak robot sayısının 630 bin üniteye, kurulu robot sayısının ise 3 milyon 788 bin üniteye ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Bu sayısal analize göre bütün bölgelerde robot satışları önemli miktarda artış gösteriyor. 2010 yılı ile 2017 yılları arasındaki endüstriyel robot satış miktarları Şekil 1.’de gösterilmiştir. Şekil 1.’de görüldüğü gibi Asya yine bu sektörde dünyanın en büyük pazarı. 2010 yılında Asya’da satılan robot sayısı 70 bin ünite iken bu sayı sırasıyla 2011 yılında 89 bine, 2012 yılında 85 bine, 2013 yılında 99 bine, 2014 yılında 134 bine, 2015 yılında 161 bine, 2016 yılında 191 bine ve 2017 yılında ise 262 bine ulaştı. Son yıl yapılan satış miktarı son beş yılda kaydedilen en yüksek satış olarak dikkati çekmektedir.   

Endüstriyel robot sektöründeki ikinci büyük pazarı Avrupa teşkil ediyor. 2017 yılında Avrupa’da gerçekleştirilen robot satış miktarı 2016 yılına göre yüzde 18’lik bir artış oranıyla 66 bin 300 üniteye yükseldi. 2010 yılında 31 bin ünite satılan robot sayısı 2011 yılında 44 bin üniteye ulaştı. 2012 yılında Avrupa’da satılan robot sayısı 41 bin üniteye gerilemesine rağmen 2013 yılında 43 bine yeniden yükselmiştir. Sonra sırasıyla 2014 yılında 46 bin, 2015 yılında 50 bin ve 2016 yılında 56 bin ünite olarak satışlar gerçekleşmiştir. Bu verilere göre 2012 yılı ile 2017 yılları arasındaki ortalama yıllık artış oranı yüzde 10 olmuştur. 


 
Şekil 1. Yıllara Göre Bölgesel Satılan Robot Sayıları 

Robot satışları açısından en düşük seviye Amerika’da gerçekleşmiştir. Amerika’da bir önceki yıla robot satışları yüzde 12’lik bir artış oranı ile 46 bin üniteye ulaştı. 2010 yılında sadece 17 bin ünite robot satışı gerçekleşen bu kıtada, sırasıyla 2011 yılında 26 bin, 2012 yılında 28 bin, 2013 yılında 30 bin, 2014 yılında 33 bin, 2015 yılında 38 bin, 2016 yılında ise 41 bin ünite robot satışı olmuştur.   

Şekil 2.’de yıllara göre bölgesel olarak gelecek yıllarda satılması muhtemel robot sayıları gösterilmiştir. Geçmiş yıllarda fabrikalarda iş başına geçen robot sayıları ve diğer etken parametreler dikkate alınarak gelecekte muhtemel satılacak robot sayıları öngörülmüştür. Bu öngörülere göre 2021 yılında küresel bazda satılacak toplam robot sayısı 630 bin ünite olarak tahmin ediliyor. Sayısal değerlere göre 2018-2021 yılları arasında dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarda yaklaşık 2 milyon 100 bin yeni endüstriyel robotun kurulacağı öngörülüyor.

 
Şekil 2. Yıllara Göre Bölgesel Tahmini Satılacak Robot Sayıları 

Asya’da üretimde kullanılacak robot sayısı 2018 yılında 298 bin, 2019 yılında 351 bin, 2020 yılında 405 bin ve 2021 yılında ise 463 bin üniteye ulaşacağı tahmin ediliyor. Avrupa’da gelecek yıllara yönelik tahmini değerlere göre 2018 yılında 71 bin ünite robot satışı gerçekleşecektir. Bu sayı 2019 yılında 75 bin üniteye, 2020 yılında 83 bin üniteye ve 2021 yılında ise 94 bin üniteye ulaşacak.    

Robot satışlarının 2018 yılında yüzde 10 artarak yaklaşık 415 bin 700 adede yükselmesi bekleniyor. Avrupa’da satışlar 2018’de yüzde 7, Asya’da yüzde 14 oranında artacak ve Amerika’da yüzde 4 oranında azalacak. Büyüme oranları 2019 ile 2021 yılları arasında, yılda ortalama yüzde 10, Avrupa’da yüzde 10, Amerika’da yüzde 13 ve Asya’da yüzde 16 oranında artacaktır. 

Görüldüğü gibi her geçen gün üretimde kullanılan robot sayıları artmaya devam ediyor. Önümüzdeki sayıda robot göstergeleri analizine devam edeceğiz.

Hazırlayan: Turan ŞİŞMAN
 

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2019, 11:37
YORUM EKLE

Omron 3

Schunk

Dergiler