banner1322
x

YÜZEY AKTİF MADDELERİN KOİ* PARAMETRESİ İLE ONLİNE TAKİBİ

Endress+Hauser Türkiye Su & Atık Su ve Enerji Endüstri Yöneticisi İpek Temizel, yüzey aktif maddelerin KOİ* parametresi ile online takibinin nasıl yapılığını ve avantajlarının neler olduğunu yazdı.

YÜZEY AKTİF MADDELERİN KOİ* PARAMETRESİ İLE ONLİNE TAKİBİ
Endüstri 40 Zirvesi

Son yıllarda evsel ve endüstriyel atıklarından kaynaklanan kirlilik ve oluşan bu kirliliğin arıtılması büyük önem taşımaktadır. Su kaynaklarını tehdit eden kirleticiler arasında deterjanların önemli bir payı vardır. Genellikle temizlik ürünlerinde bulunan deterjanlar 1900’lü yılların başından bu yana kullanılmaktadır. Deterjanlar yüzey aktif maddeler, ağartıcılar ve bazı yardımcı maddeler içerir. Yüzey aktif maddeler, deterjan olarak temizleme işlemini sağlayan en etkin bileşendir. Bu maddeler suyla bağdaşamayan ve bu yüzden suyla uzaklaştırılıp temizlenemeyen maddelerin, çözünüp suyla uzaklaştırılabilir duruma getirilmesini sağlayan bileşiklerdir. 

YÜZEY AKTİF MADDELERİN ARTIRILMASI İÇİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER UYGULANIYOR 

Yüzey aktif maddelerin kullanımının artması yüzey sularında kirliliğe sebep olmaktadır. Günümüzde, yüzey aktif maddelerin (YAM) arıtılması için çeşitli yöntemler uygulanmakta ve deşarjı sırasında kontrolü yönetmelikler sayesinde sağlanmaktadır. Konvansiyonel arıtma yöntemleri ile kısıtlı oranda arıtılabilen bu maddeler, arıtma çamurunda yer alan bakteriler üzerinde inhibisyon etkisi de göstermektedir (Akın, 2009).
Aktif çamur arıtma sistemlerinde ve deşarj edildikleri alıcı ortam sularında biyolojik olarak kısmen ve/veya yavaş olarak ayrışan YAM, biyolojik arıtma çamurlarında ve/veya alıcı ortam sedimentlerinde de birikmektedirler. (Ahel ve Giger, 1993) Alıcı ortamda biriken YAM, biyotoksik etkilere sebep olmaktadır. Su ve toprağa karışmakta, bitkiler üzerinden yeniden yaşam döngüsüne dahil olmaktadır.  Son yıllarda YAM için yapılan arıtılabilirlik çalışmalarında, ileri oksidasyon prosesi uygulamaları (İOP) sırasında oluşan ara ürünlerin toksik etkileri azalıp, biyolojik ayrışabilirliklerinin artış gösterdiği tespit edilmiştir. (Poole vd., 2004).
YAM’ın İOP ile giderimi sırasında yüzey aktif maddelerin organik içeriklerini KOİ ve TOK**parametrelerinin ölçümü ile takip edilebilir. 

YAM DEĞERİ KOİ PARAMETRESİ ÜZERİNDEN TAKİP EDİLİYOR 

Kimya endüstrisinde yardımcı tesislerde arıtma prosesinin verimliliği için ister hızlı ve anlık (KOİ probu CAS51D, CAS80E), ister laboratuvar hassasiyetinde (CA80COD KOİ analizörü ) ölçüm yapılarak YAM’lerin takibi yapılabilir. Ayrıca arıtma tesisine verilmeden önce, varsa dengeleme havuzlarında yine YAM değeri KOİ parametresi üzerinden takip edilebilir. Böylece ilgili sektör tablosuna bağlı kalınarak anlık ve hassas ölçüm yapmak mümkün hale gelir. Çevrenin korunması, ürün kalitesinin sürekliliği, proses optimizasyonu ve güvenliği gibi konular sıvı analizinin öneminin neden gittikçe arttığını açıklamaktadır.

TEMİZ SU TEMİNİ GÜNDEM MADDEMİZ 

Uygun maliyetli temiz su temini hem bugünün hem de yarının en önemli gündem maddelerinden biridir. Su analizi, gıdadan kimyaya, atık sudan enerjiye tüm endüstrilerde özel olarak ele aldığımız bir konudur. Kapsamlı su kalitesi takibi için ilgili tüm parametreleri içeren bir ürün portföyü gerekir. Endress Hauser olarak bu sorumluluğu üstlenerek tüm ihtiyaçları karşılayan bir portföy sunuyoruz.  YAM’lerin organik içeriklerinin takibi için kullanılabilecek CAS80COD KOİ Analizörü arıtma tesisi giriş ve çıkış hatları ile havalandırma havuzu gibi tüm kritik kontrol noktalarda hassas online ölçüm sağlar. Otomatik kalibrasyon, kendi kendine temizlik, reaktif miktarının optimize edilmesi gibi özellikleri sayesinde bakım maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olur. Ayrıca cihazların kendi kendilerine hata teşhisi ve kontrolü yaparak otomatik olarak sistemde destek kaydı oluşturur, dolayısıyla kullanıcılar cihazda bir arıza olup olmadığını henüz fark etmeden Endress Hauser bu durumu tespit eder. İlave memosens sensor bağlantısı ile tesiste takip etmek istediğiniz örneğin ph gibi farklı parametreleri aynı analizör ekranından takip etmenizi sağlar.  Kolorimetrik ölçüm prensibi ile laboratuvara paralel sonuçlar sağlayabilen CA80COD özellikle tesis çıkışında sorumlu olduğunuz deşarj değerlerini sağlayıp sağlamadığınızı anlamak için en güvenli ölçümü sağlar. 
 

•    0- 20.000 mg/l O2 ye kadar geniş ölçüm aralığı. 
•    Kolorimetrik ölçüm metodu ile lab. ile paralel sonuçlar
•    Ayarlanabilir ölçüm zamanı (30 dak-24sa)
•    Memosens teknolojisi ile pH, iletkenlik ve diğer parametrelere göre numune alabilme özelliği
 

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 13:17
YORUM EKLE

Endress

Enelsan

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını