YANMALI VARLIKLARIN GÜVENLİĞİ, KONTROLÜ VE OPTİMİZASYONU

Yokogawa, CombustionONE'ın öne çıkan özelliklerini ve yanmalı varlıkların güvenliği, kontrolü ile optimizasyon konusunu ele aldı.

YANMALI VARLIKLARIN GÜVENLİĞİ, KONTROLÜ VE OPTİMİZASYONU
Enerji Zirvesi

Yanma proseslerine yönelik varlıkları bulunan sistemlerde; önerilen yeni en iyi uygulamalar, standartlar ve yönergeler de dâhil olmak üzere sayısız zorlukla karşı karşıya kalınmaktadır. Tüm tesis operatörleri güvenlik seviyesini iyileştirme, emisyon oranını düşürme, yakıt verimliliğini arttırma, üretim optimizasyonu, ekipmanlar için ömür optimizasyonu ile çıtayı sürekli yükseltmeye çalışmaktadır. Ancak yanma kontrollerinin büyük çoğunluğu ve yakma yönetim sistemleri 30 yıl önce olduğu gibi tasarlanmakta ve işletilmektedir.

CombustionONE, donanım, yazılım ve eksiksiz proje hizmetlerini içeren, yanma sistemlerinin varlık yönetimine yönelik kapsamlı bir yaklaşımdır. CombustionONE'ın güvenliği arttırdığı, yakıt verimliliğini arttırdığı, üretkenliği arttırdığı, hataları en aza indirdiği, kirlenmeyi ve koklaşmayı azalttığı, NOx ve CO2 emisyonlarını azalttığı, SCR amonyak enjeksiyonunu azalttığı, varlık ve katalizör ömrünü uzattığı kanıtlanmıştır. CombustionONE paketi, ısıtıcılar, fırınlar, buhar metan dönüştürücüleri, parçalayıcılar ve kazanlar -- esasen alevli her türlü ekipman için uygulanabilir.
Günlük akış içerisinde, operatörler yanma işlemi boyunca bir dizi sorunla karşı karşıyadır:

•    ÖN YANMA

Çoğu sistemde yakıtın ısıtma değerinin gerçek zamanlı olarak ölçülme özelliği yoktur. Yakıt harmanlanmış bileşenlerden oluşuyorsa, ısıtma değeri hızla değişebilir ve bobin çıkış sıcaklığındaki geniş dalgalanmalar ve baca gazındaki O2 içeriği gibi sorunlara neden olabilir. Bu tür dalgalanmalar sürekli dikkat gerektirir. Kirlenme ve koklaşma seviyelerini artırırlar ve sonuç olarak hatalara neden olabilirler.

•    YANMA

Hava / yakıt oranı kontrol döngülerini kullanan çoğu sistem manuel veya otomatik O2 trim döngüsüne sahiptir. O2 trim ayar noktası, güvenliği ve verimliliği dengeler. Güvenlik her zaman önceliklidir; hava fazlalığı tüm yanıcı maddelerin tükenmesini sağlar. Genellikle, fazla hava gereksiz yere yüksek bir seviyede tutulur, bu da aşırı yakıt tüketimi, aşırı CO2 ve NOx emisyonları ve düşük üretim verimliliği ile sonuçlanır.

Optimal O2 seviyesi ancak CO dönüm noktası biliniyorsa belirlenebilir. Çapraz sınırlı O2 ve CO trime sahip bir hava / yakıt karışımında dönüm noktası, O2, CO 'in üst düzeye çıktığı noktaya indirgendiği zaman gerçekleşir. Bu dönüm noktası, ateşlenen her varlık için benzersizdir ve yakıcılara, yakıt bileşimine ve fırın basıncına bağlıdır.    

•    YANMA SONRASI

API 556 gibi endüstri grupları, zirkonyum oksit probları kullanarak yanma gazlarındaki O2 içeriğini ölçmek için geleneksel yaklaşımın, CH4 ateşleme sıcaklığının üzerinde çalıştıkları için bir güvenlik tehlikesi oluşturduğunu kabul etmişlerdir. 

Yüksek sıcaklıkta radyant bölümlere yerleştirilemedikleri için, homojen olmayan yanma gazlarında uygun ölçümler sağlamazlar. Konveksiyon bölümünden sonra veya bacaya yerleştirildiğinde, genellikle kirletici hava tarafından rastgele çarpıtılabilen uzun ölçüm gecikmelerine sebep olurlar. Zirkonyum oksit teknolojisi sadece potansiyel bir güvenlik riski sunmakla kalmaz, aynı zamanda aşırı yakıt tüketimine, aşırı emisyonlara ve üretim düşüşüne de sebep olur.

Ayrıca, çoğu sistem mevcut enstrümantasyon ve hava beslemesinin manuel kontrolü ile NFPA 87 gibi yeni endüstri standartlarını karşılamamaktadır. Yeni endüstri yönergelerine uymayan tesisler, yanma sistemlerinde bir sorun meydana gelmesi durumunda risk altındadır.


CombustionONE CO dönüm noktasını belirleyerek, yakıt verimliliğini geliştirebilir, üretim kapasitesini artırabilir, emisyonları azaltabilir ve yanmalı varlık ömrünü artırabilir. Bu grafik, %1.6 O2'de güvenli bir şekilde çalışan bir yağ yakma ısıtıcısını göstermektedir. API 556'da belirtildiği gibi, gazın %1 veya daha düşük bir O2 'de güvenli bir şekilde yanması mümkündür.

CombusionONE, aşağıdakileri hedefleyerek yanma sistemlerindeki sorunlarınızı fırsatlara dönüştürür:

  • O2 CO ve CH4'ün hızlı ve doğru ölçümleri güvenliği artırır. Zirkonyum oksit probları patlamalara neden olabilir ve tehlikeli bir şekilde yanlış O2 okumaları sağlayabilir; buna karşılık, radyant bölüme monte edilen bir TDLS, kirletici havanın değer değişikliği yaratmadığı gerçek zamanlı O2 ve CO ölçümlerine yakındır. 
  • Doğru gerçekleştirilen ölçümler yakıt tasarrufu sağlayarak proses verimliliğini artırır. Hava/yakıt oranını hataya yatkın O2 okumasına dayalı rastgele bir O2 ayar noktasına ayarlamaktan ziyade, CombustionONE 'da ki hızlı hava/yakıt oranı ölçümü ve kontrol döngüsü sistemin CO dönüm noktasına çok daha yakın yerde, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
  • Borularda katalizör kullanan buhar metan dönüştürücüleri gibi yanmalı varlıklarda hataların önlenmesi, katalizörün ömrünü uzatmak ve son derece pahalı bir katalizör değişimini geciktirmek açısından önemli olabilir.       
  • Gerçek zamanlı bir ısıtma değeri tahmini, borulara gönderilen yanma ve ısı transferini stabilize etmek için hava/yakıt oranının eşit olmamasını sağlar. Bu, geniş talep veya yakıt ısı değeri dalgalanmaları gibi koşullar altında bile, borulardaki termal gerilmeleri en aza indirirken, sistemin çalışmasını önemli ölçüde kolaylaştırır.
  • İyi dengelenmiş yakıcılar, bakım maliyetlerini düşürür ve dönüş noktaları arasında daha uzun çalışma sürelerine olanak tanır. Yakıcıların dengelenmesi ve bobin çıkış sıcaklığının stabilize edilmesi, tüm radyant bileşenlerin yaşlanmasını azaltır, yükü eşitler.
  • Koklaşmadaki düşüş yakıt tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini düşürür. Stabilize edilmiş yanma, yüksek sıcaklıklarda hızlanan boru birikmelerini azaltır. Sistem operatörleri, sıcaklık piklerini yumuşatarak gerekli olan koklaşma giderme miktarını ve bakım süresini azaltır.
  • Önemli emisyon düşüşleri elde edilir. Azaltılmış NOx emisyonları yükü azaltacak veya hatta bir SCR ve buna karşılık gelen amonyak enjeksiyonlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır. Sonuçta, azaltılmış CO2 emisyonları daha az karbon kredisi ve daha temiz bir dünya anlamına gelir. 

CombustionONE Paketi

Ölçüme yönelik CombustionONE 

ARC Insights'a göre, enerji, üreticileri etkileyen başlıca maliyetlerden biri olarak hammaddelerden hemen sonraki sırada yer alıyor. Ayarlanabilir Diyot Lazer Spektroskopi (TDLS) gibi yeni analiz teknikleri; verimliliği geliştirebilir, üretimi en üst düzeye çıkarabilir, emisyonları azaltabilir, güvenliği geliştirebilir ve yanma proseslerinde enerjiyi azaltabilir. CombustionONE, hızlı ve doğru yanma sonrası gaz analizi için TDLS 'yi özellikle vurgulayarak kapsamlı ölçüm enstrümantasyonuna ve analitiğine odaklanır.

Kontrole yönelik CombustionONE

CombustionONE, mevcut yanma kontrolleri ve yakıcı yönetimi uygulamalarıyla birlikte çalışabilir veya gerektiğinde eski ekipmanı değiştirebilir. 

CombustionONE kontrol kapasiteleri şunları içerir:
•    Gelişmiş yanma kontrolleri
•    Gelişmiş yakıcı yönetimi
•    Güncellenmiş grafikler ve geçmiş
•    Performans raporları
•    Mühendislik hizmetleri

Optimizasyona yönelik CombustionONE

CombustionONE, tesis performansını iyiden çok iyiye ve büyükten tekrarlanabilir hale getiren tamamlayıcı optimizasyon kapasiteleri sunar:

•    Besleme suyu pH optimizasyonu
•    Amonyak slip optimizasyonu
•    Yanma optiği
•    Turbo makine kontrolleri
•    Tesis geliştirilmesi ve enerji optimizasyonu
•    İşlemleri basitleştirmek için başlatma/kapatma prosedürel otomasyonu
•    Dijital ikizler ve tam tesis performansı iyileştirme analitiği
•    Operatör eğitim simülatörleri
•    Güvenli bulut üzerinden uzaktan teşhis
•    Tam tesis performans iyileştirme analitiği, uygulama öncesi ve sonrası
 

YORUM EKLE

Endress

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını