Vanalar için atık su arıtma uygulamalarındaki trendler

Su; enerji üretimi ve yaşamın korunması bakımından vazgeçilmez bir doğal kaynaktır. Dünya nüfusunun artması ve kuraklık sorununun ortaya çıkması ile birlikte, temiz su ihtiyacındaki artış devam etmektedir. Bu süreç sadece su üretim endüstrisini değil, aynı zamanda atık su arıtma altyapısı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir.

Vanalar için atık su arıtma uygulamalarındaki trendler
EndüstrideAra - Haber Detay

Suyun arıtılması, önümüzdeki yıllarda küresel sorunların ön saflarında yer alan konulardan biri olmak üzere. Su sınırlı bir doğal kaynak olduğundan, suyun arıtılıp yeniden kullanılması üzerine tartışmalar yoğunlaşmakta. Buna bağlı olarak, mevcut su arıtma yöntemleri ve buna bağlı vana ve ekipman üzerindeki önem artmaktadır.

Talepteki artış

Nüfus artışı ve kentleşme, su endüstrisi için büyük bir endişe kaynağıdır. Önümüzdeki on yılda, güçlü nüfus artışı ve hızlı endüstriyel gelişme nedeniyle su yönetimi açısından büyük zorluklar yaşanacağı düşünülüyor. 

Su sınırlı bir doğal kaynak olduğundan, atık suyun arıtılması ve geri dönüştürülmesi zorunlu bir hal almaktadır. Bu durumun, arıtma sektörünü önümüzdeki yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline getireceği de kaçınılmaz.

Basit bir işlem değil

Su arıtması; kirli suyun bir dizi hassas kontrol işleminden geçmesini gerektirdiğinden basit bir işlem değildir. Akışın doğrudan kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi için prosesin farklı yerlerinde farklı tipte vanalar kullanılır. Büyük hacimli suyu işlemek için yaygın olarak sürgülü vana kullanılır. Bar ekranları, kum hazneleri, sınıflandırıcılar, dezenfeksiyon işlem istasyonları vb. gibi prosesin diğer bölümlerinde, sürgülü vanalar, bıçaklı sürgülü vanalar, plug vanalar, kelebek vanalar, küresel vanalar, çek valfler ve kontrol valfleri (glob ve kelebek) vb. gibi çeşitli vanalar kullanılır.

Güvenilir çözüm

Kelebek vana atık su arıtma sektöründe vana açma kapama ve debi ayarında kullanılan çok yönlü bir vana türüdür. Boru hattında az yer kaplaması, mükemmel sızdırmazlık özelliği, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düşük basınç kayıpları ve her iki yönde sızdırmazlık sağlama ile ekonomik olma gibi özelliklerinden dolayı ilk tasarlandıkları 1960’lı yıllardan itibaren kısa sürede çok geniş bir kullanım oranına ulaşmışlardır.

Kelebek vanalar redüktörlü dediğimiz manuel kontrol ünitesi ile, rotary tip 90derece dönüşlü pnömatik aktüatörlerle ve rotary tip elektrikli aktüatörlerle kumanda edilebilirler. Kelebek vana boyutuna ve klape dönme momenti tork değerine (Nm) göre aktüatör tipi seçilir. Aktüatör tork değeri vananın tork değerinden %25 fazla olması sağlıklı çalışmayı sağlar. Ayrıca pnömatik aktüatörlerin üzerine akuple ettiğimiz mekanik limit switch kutuları yardımı ile vananın açık mı kapalı mı bilgisini panodan ve manuel olarak gözle kontrol edebiliriz. 

Kelebek Vanalar kullanıldıkları yerlere göre pnömatik ya da elektrikli kontrol edilebilir. Kullanılan ortamda kompresör mevcut ise Pnömatik Aktüatörlü, yoksa Elektrik Aktüatörlü tercih edilir. Tabi bu kullanıcının isteği doğrultusunda da değişim gösterebilir.

SMS TORK olarak tork değeri 9Nm ile 5162Nm arası Çift Etkili Pnömatik Aktüatörleri ve 10Nm ile 3121Nm arasında Tek Etkili Pnömatik Aktüatörleri Dilovası İmes Sanayi Sitesindeki fabrikamızda üretiyoruz.  Ayrıca Elektrik Aktüatörlerimiz de 40Nm ile 3000 Nm arası olup 24VDC ve 220VAC çeşitlerimiz mevcuttur. 

Kelebek vanalarımızı 4-20mA giriş sinyali ile oransal olarak da kontrol etmemiz mümkündür. Pnömatik olanları TORK-EPR Elektro-Pnömatik Pozisyoner ile, Elektrikli olanları PCU Oransal Kontrol Ünitesi ile Oransal olarak kontrolünü sağlayabiliyoruz. 

https://www.smstork.com/
 

YORUM EKLE

Radyo

Enelsan

Dergiler