banner1322
x

Tüm aşamalarda ölçüm sürekliliği olan bir işletme

Erbak Uludağ'da uygulanan kaynak suyu ve hat analiz çözümlerini Hach Kıdemli Su Çözümleri Uzmanı Cihan Teker ile saha ziyaretimizde konuşma fırsatı bulduk.

Tüm aşamalarda ölçüm sürekliliği olan bir işletme
Endüstrideara

HACH Kıdemli Su Çözümleri Uzmanı Cihan Teker Erbak Uludağ’da yapılan uygulamayı şöyle özetliyor: “Erbak Uludağ, kaynağı su olan bir faaliyet alanı olması itibariyle kaynaktan ürüne tüm aşamalarda ölçüm sürekliliği olan bir işletmedir. Burada sunduğumuz çözüm ve çözümler bütünü kalitenin sürdürülebilirliğini, kaynakların doğru kullanımını, kaynak hijyeninin, proses hijyeninin dolayısıyla da Uludağ severlerin hijyeninin sürekliliği sağlanmıştır.”

Erbak Uludağ ve markanızın yolunu hangi gereksinimler bir araya getirdi? Size gelen talepler neler oldu?

İçecek sektörünün öncü kuruluşlarından olan Erbak Uludağ kalite odaklı çalışmaları kapsamında üründe ve bu ürünün ana kaynağı olan sudaki parametre değişimlerini düzenli takip etme istekleri ve elde edilen bu verilerin işlenebilir, yorumlanabilir veriler olma niteliğindeki talepleri doğrultusunda yolumuz kesişmiştir. Özellikle kaynaktaki değişimler tüm kalite sürecini etkileyeceğinden bu değişimlerin takibi hem laboratuvarda hem de proseste online izlenmek istenmektedir. Sülfat, amonyum, bor, siyanür, florür, sertlik, potasyum, nitrit, nitrat, demir, sülfür, TOC, klor manganez gibi kimyasal parametreler izlenmek istenirken, pH, iletkenlik, bulanıklık gibi fiziksel parametrelerin de takibi cihazlarımız ve sunduğumuz çözümlerce yapılmaktır.

Geçmişten günümüze bu çözüm ortaklığını bizim için değerlendirebilir misiniz?

HACH kaliteyi ve sürdürülebilirliği öncü ve ilke edinmiş bir marka olarak, aynı ilkeleri benimsemiş olan Erbak ile birlikteliğimiz her iki işletmesinde de çok uzun yıllardır devam etmektedir. 2006 öncesi bayi ve distribütörler ile 2006 sonrası ise HACH Türkiye olarak ürün ve hizmetlerimizi sağlamaya devam ediyoruz. Kalitenin sürdürülebilirliği adına, hammadde, kaynak, ürün ve atık’a giden tüm aşamalardaki kimyasal ve fiziksel parametrelerin ölçümlerinin bütününde analitik cihazlarımız ile destek sağlıyoruz. Aynı şekilde değişkenliği önem arz eden ph, iletkenlik, bulanıklık ve klor ölçümlerinde online çözümlerimizi sunuyoruz.

Laboratuvarda kullanılan DR serisi spektrofotometrelerimiz, HQ serisi portatif multi ölçüm cihazlarımız, TU ve TL serisi bulanıklık ölçümleri ile hızlı, standart metoda eş, izlenebilirliği ve işlenebilirliği yüksek kalitede veri üretmeyi sağlıyoruz. DR serisi spektrofotometreler, tek cihaz ile önceden tanımlı 400’e yakın parametreyi ölçebilme imkânı veriyoruz. 13 mm kare barkoda ve geniş ölçüm çeşitliliğine sahip, kısa sürede veya derhal teslim kit gruplarımız ile ölçüm sürekliliği sağlanmaktadır.

Proses aşamasında ise kaynakta başlayıp ürüne giden yolculukta hat üzerinde ph, bulanıklık, klor ve iletkenlik ölçümleri yeni nesil cihazlarımız ile sağlanmaktadır. Sensörlerimizin etkinliği; 22 sensöre kadar tak kullan özellikli, mikro işlemcili, Linux işletim sistemine ve PROGNOSYS dediğimiz sensör sağlık durumu ve bakım periyotlarını öngörüleme yeteneğine sahip SC1000 evrensel kontrol ünitesi ile sağlanmaktadır. Türkçe arayüzü ve genişletilebilir veri iletim seçenekleri ile kullanıcı dostudur. Ayrıca sahada, kaynak noktasında GPRS ve GSM opsiyonları ile uzak veriyolu sağlanmaktadır.

Periyodik olarak gerek laboratuvar gerekse de proses ölçümlerinde de uzman teknik servisimizle bakım kalibrasyon işlemlerini yapmaktayız.

Bu hizmet ve ürünler kapsamında Erbak Uludağ her daim yeniliklere açık, yatırım odaklı, sürdürülebilirliğin önde olduğu bir kurumdur. Hizmet ve desteğimiz sadece satış bazında değil, yeni teknolojilerin kendilerine aktarılması ve bu teknolojilerin denenerek tesise entegre edilebilirliğinin değerlendirilmesi anlamında her zaman HACH firmasına destek olmuşlardır ve çalışmalarımızı gerçekleştirme fırsatı yaratmışlardır. Yaptığımız çalışmalar neticesinde kendilerine verilen değerlendirme raporları sonrası yatırım gereklilikleri beraberce değerlendirilmektedir. Ayrıca güncel teknolojilerin takibi ve her türlü yenilik adına satış&proje ekibimiz periyodik ziyaretler ile çalışma ortağımızı güncel tutmaktayız. Beraber yapılan her türlü projemiz ve deneme çalışmamız bizlere teorik bilgilerin sahadaki uygulanabilirlikleri ve geliştirilebilirlikleri anlamında katkı sağlarken, Erbak Uludağ tarafına da kalite süreçlerine destek sağladığını düşünüyoruz. İşte bu sebeplerden biz HACH olarak ürün ve hizmet sağladığımız kişi ve kurumlara müşteri değil, çözüm ortağımız olarak bakıyoruz.

Birlikte yürütülen son projenin sürecini bizimle paylaşır mısınız? 

Tesis işletme kapasitesinin artışı, doğal kaynak su dolumunun sürece dahil edilmesi ve kaynak sayılarının artması ile izlenebilirlik yeteneklerinin arttırılabilmesi adına organik kirlenmelerin tespiti için kendilerine çözümlerimizden bahsettik. Özellikle kaynağın doğa olduğu kaynak ve hammadde içeriklerinde olası organik komponentler istenmeyen grubundadır. Gıda üretimi yapan tüm tesislerde bu durum önem arz etmektedir ve yüksek risk sınıfında değerlendirilir. Organik kirlenmenin sebebi kasıtlı (sabotaj) ve/veya doğal etmenler olabilir. Bu durum gıda hijyeni, işletme hijyeni ve dolayısıyla toplum sağlığı adına izlenmesi ve yürütülmesi gereken mutlak bir süreçtir. Bu gereksinimler kapsamında aynı duyarlılık ve hassasiyetlere sahip olan Erbak ile çalışmamızı başlattık. Satış ekibimiz  öncelikli olarak cihaz hakkında teorik bilgi, uygulama örnekleri, işletme süreçleri bakımından Erbak Uludağ tarafına detaylı bilgi aktarımı yaptı. Akabinde uygulama yeri için saha ziyaretleri ve keşifleri gerçekleştirildi. Belirlenen nokta için doğru temsil adına numune noktaları ve senaryoları ortaya çıkartıldı. Sonrasında  konusunda uzman servis arkadaşlarımız tarafından cihaz montajı ve devreye alma süreçleri gerçekleştirildi. Ölçüm lineerliğinin oluşması adına uzun bir süre ölçüm sonuçlarımızın Erbak Kalite laboratuvarları tarafından paralel kontrolleri yapıldı.

Ürün ve ekipmanların seçiminde belirlenen kriterler nelerdi?

Bu süreçte önce işletmenin gereksinimleri dinlenir. Ölçüm yapılacak numunenin karakteristiği tayin edilir. Daha sonra proje ekibimiz tarafından aşağıdaki verilerin ışığında ürün seçimimizi gerçekleştiriyoruz.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 09:50
YORUM EKLE

Delta Vana

vega

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını