Temel Hedef Bağımsız, yenilikçi ve Lider Firma Olmak

Endüstride marka bilinirliği ve güvenilirliğini en üst seviyede tutmanın temel marka amacı olduğunu ifade eden Özlem Yavuz Aydınlık, bağımsız, yenilikçi ve lider firma olma hedefi taşıdıklarını sözlerine ekliyor. SEÖS çözümleri için bir söyleşi gerçekleştirme imkanı bulduğumuz Aydınlık, SICK’ın yalnızca ürün değil hizmet tedarik eden bir marka olduğunu hatırlatıyor.

Temel Hedef Bağımsız, yenilikçi ve Lider Firma Olmak
Endüstrideara

SICK Türkiye Proses Otomasyonu Analizörler Ürün Yöneticisi Özlem Yavuz Aydınlık: “Türkiye organizasyonu olarak her geçen gün büyüyoruz ve nitelikli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimize sadece ürün değil, aynı zamanda kaliteli de bir hizmet tedarik ediyoruz ve müşteri eğitimi her zaman aktivite ve planlarımız arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra endüstri ve uygulama odaklı seminerler ile bilgi ve tecrübelerimizi kullanıcılara aktarmayı planlıyoruz” diyor.

Analiz ve ölçüm ürünleriniz ve hizmetleriniz nelerdir? Bu konuda hangi parametreler, alanlar için ne tür çözümler sunuyorsunuz? Ürünlerinizi tanıyabilir miyiz?

SICK olarak hem proses ölçümleri hem de yasal zorunluluklar gereği yapılan emisyon ölçümleri yapan gaz analiz çözümleri (ekstraktif , in-situ teknoloji ile ölçüm yapabilen), toz analiz cihazları ve ultrasonik debimetreleri üretip satışını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca satış öncesi ve sonrası servis desteği, eğitim gibi hizmetlerimiz mevcuttur. Bu konuda özellikle Enerji, Çimento, Petrokimya&Rafineri, Demir-Çelik, Atık gibi sektörlere özel çözümlerimizi proses koşullarını ve yasal parametreleri göz önüne alarak bir danışman yaklaşımı ile müşterilerimize sunmaktayız. Ayrıca tünellerde havalandırma kontrolü amacıyla egszos gazlarının ve hava akışının ölçümünü yapan analiz cihazlarımız ile doğalgaz boru hatlarında doğalgazın debisini ölçen ultrasonik debimetrelerimiz de bu özel çözümlerimizin arasında yer almaktadır.

Emisyon ölçüm konusunda ürün ve çözümleriniz nelerdir? 

Emisyon ölçümü hem yönetmelikler hem de uygulamanın özellikleri itibariyle özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Özellikle Türkiye’de Avrupa’daki yönetmeliklerin çok benzeri uygulanmakta olduğundan SICK bu konuda yüksek bir bilgi birikimine sahiptir. Temel nokta yönetmeliğe yüzde yüz uyumlu ve aynı zamanda proses koşullarına uygun emisyon ölçüm sisteminin seçilmesidir, bu SICK olarak en çok dikkat edip uzmanlığımızı uyguladığımız konudur.  In-situ’den, soğuk ve sıcak ekstraktif teknolojiye; IR’den FTIR’a lazere kadar tüm teknolojileri üreten firma olarak müşterilerimize en uygun emisyon ölçüm sistemini seçme konusunda oldukça hassas davranmaktayız. Örneğin atık yakan tesislerde ( atıktan enerji üreten tesisler, çimento fabrikaları) MCS100FT analizörü ile HF,HCl, TOK gibi gazlar klasik yanma gazları ile birlikle kombine olarak ölçülebilmektedir. Rafinerilerde baca gazı uygulaması olarak in-situ (yerinde ölçüm) sistemleri ile ex ortam gereksinimi olan analizör kabini olmadan bacada emisyon ölçümü güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.SICK’in yaklaşımı, uygulamaya özel ve tüm proses özelliklerini dikkate alarak analiz sisteminin seçilmesidir. Bu anlamda tecrübeli ve araştırmacı ekibiyle SICK müşterilerin en optimal seçimi ve yatırımı yapmalarına yardımcı olmaktadır.

Örnek projelerinizi tanıyabilir miyiz, SEÖS kapsamında ve yanma verimliliği gibi ölçümler için gerçekleştirdiğiniz?

Yakın dönemde hem enerji hem de çimento sektörüne önemli projeler gerçekleştirdik. Enerji sektörüne yönelik projede hem bacada hem de baca gazı temizleme ünitesi girişinde kirletici gaz kompozisyonunu ölçüyoruz. Bacada ve desülfürizasyon girişinde SO2 parametresini in-situ analizörle (GM32) yerinde direkt ölçerek desülfürizasyon verimliliğini ölçüyoruz.Bu sayede işletmedekiler SO2 giderimi için gerekli kimyasal dozajını gerektiği gibi gerçekleştirebiliyorlar ve hem kullanılan hammadde hem de zamandan tasarruf sağlanıyor. Ayrıca çimentoda da döner fırın girişindeki gazı analiz ederek yanma olayının optimizasyonu sağlanıyor. Bizim temel işimiz işletmeye prosesine dair bilgileri en doğru ve sorunsuz şekilde tedarik etmek. Daha sonra işletme örneğin CO/O2 verisini kullanarak yakıt/hava oranını ayarlıyor ya da SO2 verisini kullanaral kireç/alkali oranını ayarlıyor ve verimli bir proses sağlıyor. Dolayısıyla verimliliğin ölçümü işletme tarafından DCS ya da skada sistemlerinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye’deki analiz ürünleri konusunda ne tür hizmetler geliştirdiniz? Hangi ürünler ve hangi markalarla çalışıyorsunuz? Çözüm ortaklarınızı nasıl belirliyorsunuz?

Gaz ve toz analizi , debi ölçümü gibi konularda tüm ürünleri Almanya’da SICK firması kendi üretmektedir. SICK Türkiye olarak komple kendi ürünlerimizden oluşan sistemleri müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.Bu da kullanıcılar açısından hem komple firmamızın garanti ettiği ürünleri kullanma hem de tek bir muhattap üretici firma ile iletişimde olma dolayısıyla öneri ve çözümlere hızlı bir şekilde ulaşabilme imkanı sunmaktadır.

Uygun çözümün seçiminde ne tür kriterleri takip ediyor ve öneriyorsunuz?  Satış öncesi çalışmalarınız nelerdir? Bu konuda ne tür çözümler sunuyorsunuz müşterilerinize?

Öncelikle en doğru ürün ya da sistemi seçmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla henüz teklif aşamasında müşteri prosesini detaylıca değerlendiriyor ve standart bir çözüm yerine müşteriye özel bir çözüm sunuyoruz. Bunu yapabilmemizi ürün çeşitliliğimiz ve bir uygulama için verilebilecek farklı tüm teknolojileri tedarik edebilmemiz kolaylaştırıyor. Ayrıca bir projeye başlandıktan sonra onu proje mühendisimiz devralarak her detayını takip edip müşteri ile birlikte şekillendiriyor ve ürün ya da sistemler tesise ulaştığında müşterimiz hesaba katmadığı sürprizlerle karşılaşmıyor. SICK ürünlerimizin uzun süreli kullanımı ve performans devamlılığı amacıyla da servis ve bakıma oldukça önem veriyoruz ve konusunda uzman servis ekibimizle bakım aktivitelerini sorunsuzca gerçekleştiriyoruz.

Bakım ve kalibrasyon konusunda hizmetleriniz nelerdir, emisyon ve yanma verimliliği ölçümü konusunda?

Konusunda uzman ve eğitimli servis mühendislerimiz emisyon ölçüm cihazları ve proseste yer alan gaz analiz sistemlerinin bakım ve kalibrasyonunu gerçekleştirebilmektedir. Türkiye’deki neredeyse en kapsamlı kalibrasyon ekipmanı donanımına sahip firma özelliğini taşımaktayız keza akredite kalibrasyon laboratuvarlarına dahi bu anlamda hizmet vermekteyiz.

Türkiye pazarında emisyon ölçümünde fark yaratan analiz ürünleriniz nelerdir? 

Özellikle yerinde doğrudan ölçüm yapan (in-situ) analizörlerle fark yarattığımızı düşünmekteyiz. Bu cihazlar numune alma sistemi, konteynır, soğutucu,filtre vs. gibi ekipmanlar olmadan bacada direkt ölçüm yapabilmektedir. Bu da hem hızlı bir analiz hem de büyük bakım kolaylığı sağlamaktadır çünkü bakım ihtiyacı olan tüm ekipmanlar bu analizörlerde mevcut değildir. Hem komple KGS1 sertifikasının olması hem de bazı uygulamalarda büyük avantajlar sağlaması açısından konvansiyonel ekstraktif sistemlere güzel bir alternatif oluşturmaktadır.

Gelecek dönem hedefleriniz ve yapılanma çalışmalarınız var mıdır?

Endüstride marka bilinirliği ve güvenirliğini en üst seviyeye çıkartıp orada tutmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bağımsız, yenilikçi ve lider firma olmak temel hedefimiz. Bu amaçlarla da Türkiye organizasyonu olarak her geçen gün büyüyoruz ve nitelikli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimize sadece ürün değil, aynı zamanda kaliteli de bir hizmet tedarik ediyoruz ve müşteri eğitimi her zaman aktivite ve planlarımız arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra endüstri ve uygulama odaklı seminerler ile bilgi ve tecrübelerimizi kullanıcılara aktarmayı planlıyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

Analiz sistemleri ürün kalitesinin ön plana çıktığı fakat tek başına yeterli olmadığı bir uygulamalar alanını içermektedir. Dolayısıyla kaliteli ürünün yanı sıra kaliteli de bir servisin ve bilgi birikiminin bulunması kullanıcılar açısından çok önemli bir husustur. SICK firması olarak 1946’dan bu yana olan bilgi birikimi ve tecrübeyle bu alanda hizmet etmekte ve sadece ürün değil kaliteli bir hizmetin de değerini müşterilerimize sunmaya gayret etmekteyiz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler konusunda bilgi verebilme fırsatı tanıdığınız için sizlere de çok teşekkür ederiz.
 

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 17:55
YORUM EKLE

Hach

Honeywell

Dergiler