banner1322
x

Su idareleri için uçtan uca kontrol sağlıyoruz

Schneider Electric Türkiye Su Çözümleri Yöneticisi Yasin Demirdelen: "Bağlantılı ürünlerle birlikte su idareleri için uçtan uca kontrol, uygulamalar, analizler sağlıyoruz" diyor.

Su idareleri için uçtan uca kontrol sağlıyoruz
Enerji Zirvesi

Schneider Electrik Su Çözümleri birimi çalışmalarını tanıyabilir miyiz?
Schneider Electric 170 yılık bir geçmişe sahip, 100’den fazla ülkede 144 binden fazla çalışanı olan global bir firmadır. Türkiye yapılanmasında yaklaşık 2 bin personeli, 3 fabrikası 14 farklı şehirde ofisleri ve iki yüzün üzerinde iş ortağı ile global olmasına rağmen aslında yerli bir firma kimliğine de sahiptir.

4 yıldır bu büyük ailenin bir parçasıyım. Firmaya katıldığım tarihten itibaren su çözümlerimiz ile ilgili değişik görevlerde bulundum. Halen “Su Çözümleri Ülke Yöneticisi” olarak görevime devam ediyorum.

Schneider Electric’in projelere yaklaşımı segment tabanlı olduğu için çalıştığımız tüm son kullanıcı (DSİ, İller Bankası, Belediye, OSB, vb..), müteahhit ve taşeronlar çözüme çok daha kolay ulaşıyor. Bu yaklaşım verimliliği ve müşteri memnuniyetine ciddi katkı sağlamaktadır.

Schneider Electric olarak su segmentinde getirdiğimiz çözümlerimizle işletmenizin ve operasyonlarınızın güvenliğini, güvenilirliğini, verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve ulaşılabilirliğini artırmaya odaklanıyoruz. Bunu her seviyede yenilikçi olmamızı sağlayan, tek ve açık mimariye sahip IoT özellikli sistemimiz EcoStruxure ile yapmaktayız. Bağlantılı ürünlerle birlikte su idareleri için uçtan uca kontrol, uygulamalar, analizler ve hizmetler sağlıyoruz. Saha ekiplerinden üst yönetim seviyesine kadar işletmelerin her parçası arasında bağlantı ve koordinasyon sağlıyoruz. Sistemden toplanan verilerin anlamlı içerikler oluşturacak şekilde analiz edilmesini sağlıyoruz.

Birbirinden farklı birçok su altyapısı var bunların yönetilmesinde ne tür çözümler sunuyorsunuz?

Tesislere iki farklı yaklaşımımız var. Arıtma tesisleri ve büyük pompa istasyonlarının kumanda ve kontrolü için PlantStruxure PES (DCS) çözümümüz devreye alma aşamasında ve operasyonel işletme şartlarında çok büyük artılara sahip. Daha geniş alanlara dağılmış olan Su ve Atıksu Ağları için konum tabanlı çalışan EcoStruxture Geo Scada Expert çözümümüz ile tüm Su ve Atıksu altyapısı kontrol altına alınmaktadır. 

Uç kontrol noktaları için arıtma tesisleri gibi entegre tesislerde Ethernet haberleşme altyapısı ile tam uyumlu olarak çalışan dünyada ilk ve öncü mimariye sahip M580 RTU&PLC ürünümüzü kullanmaktayız. Ancak M580’nin sahip olduğu üstün özellikleri hakkıyla anlatabilmek için ayrı bir röportaja ihtiyacımız olacaktır.

Geniş alana dağılmış sistemlerde ise Scadapack serisi ürünlerimiz biçilmiş kaftandır. Bu tür tesislerde iki ana unsura dikkat etmek gerekiyor. İlki bu ürünler sahada zorlu ortam koşullarına maruz kaldığı için fiziki dayanım ve elektriksel korumalarının bu şartlara uygun olması gerekmektedir. İkinci olarak ise uzaktan yönetilebilir yüksek emre amade ürünler seçilmeli ki sahaya gitmeden sorunlar çözümlenebilsin.

Bildiğiniz gibi 8 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile su idarelerine bazı sorumluluklar getirildi, bu konuda ne tür çözümleriniz var?

Bu yönetmelik aslında su idarelerinin sağlamayı hedefledikleri hizmet kalitesi ve devamlılığını tanımlayan bir yönetmelik. Yönetmeliğe göre 2019 yılına kadar içme suyu temininde kayıp-kaçak oranının %30’a, 2023 yılına kadar ise %25’in altına düşürmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, yedekli SCADA sistemi, hidrolik modelleme sistemi, simülasyon sistemi, sürekli bir debi ölçümü, basınç yönetimi, aktif sızıntı kontrolü, kayıp su miktarının tespiti, borulardaki suyun yaşı gibi sürekli kayıt altına alınan veriler ile her türlü manevra veya bakım işleminden önce en az abonenin etkileneceği şekilde zaman ve vana tespiti yapmak ve bu manevraları yapmadan önce kesintiden etkilenecek aboneleri bilgilendirme zorunluluğu getirilmişti. Hizmet kalitesine ciddi katkı sağlayacak bu maddelerin dışında ilave gelen başka yükümlülükler de mevcuttur.

Birçok su idaresinde halihazırda bu konuda çalışmalar yürütmekteyiz. Yönetmelikte geçen tüm ihtiyaçları ve daha fazlasını EcoStruxture Geo Scada Expert çözümümüz ile karşılamaktayız. Bu sistemin entegre olarak gelen hidrolik modelleme, simülasyon modülleri, tüm CBS (GIS) ile entegre çalışabilmektedir. Bu entegrasyon ile tüm altyapınız SCADA ekranınıza aktarılıyor. Kayıp- kaçak kontrol modülü direk olarak SCADA sisteminize entegre olduğu için online olarak çalışıp herhangi bir boruda oluşacak %10’luk kaçağı 1-2 dakikada %1-2 hassasiyetle (iki basınç sensörü arasında) belirleyebiliyor. Mesaj modülü ile her türlü planlı bakım öncesi etkilenecek abonelere otomatik mesaj gönderebiliyor. Üretim optimizasyonu ile birden fazla kaynaktan su temini yapan su işletmelerinin üretim maliyetlerini optimize edebiliyor. Kirlilik ile mücadele modülü ile sisteme karışan yabancı maddelerin etkileri engelleniyor. Bu sistem ile su idareleri yapacakları alt yapı yatırımlarını yapmadan önce simülasyon yaparak yatırımın maliyet ve etkinlik optimizasyonu modelleyebilmektedirler. Sistemde oluşacak arızaları önceden kestirebilme yeteneğinin yanında oluşan arıza durumlarına acil müdahale için saha ekiplerini de bu sistem üzerinden otomatik olarak yönlendirebilmektedirler. Suyun yaşı ve boruda izlediği yön takip edilebiliyor. Bir entegre sistem üzerinden; izleme, kontrol, mühendislik, optimizasyon ve yönetim işlerinizin hepsini yapabilmektesiniz.
 

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 11:21
YORUM EKLE

Endress

vega

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını