Seveso kalifikasyonlu çözümler sık aldığımız taleplerden

Volkan Gül, sektörden en çok gelen taleplerin, seveso kapsamına uygun kalifikasyonlu ekipmanlar için olduğunu söylüyor.

Seveso kalifikasyonlu çözümler sık aldığımız taleplerden
Endüstri 40 Zirvesi

KEM Küppers-TRICOR,AMETEK Drexelbrook, Vögtlin Intsruments, Spriano Technologies, Epiflow gibi alanında uzman üreticilerin resmi temsilciliğini yapan Kontsis Elektronik Ölçüm ve Otomasyon Sistemleri Şirketi, Seviye-Akış-Basınç-Sıcaklık-Analiz (Ph-İletkenlik-Viskosite...)ürün grupları ile kimya, petrokimya, petrol, doğalgaz, gıda, otomotiv, enerji  gibi neredeyse her endüstriye proses geliştirme ve iyileştirme konularında hizmet veriyor. Rafineriler ve petrokimya sektörlerindeki başarılı projeleri, hizmet ve çözümleri üzerine markanın Bölge Satış Müdürü Volkan Gül ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Kontsis hangi parametreler için ve sektörler için ölçüm çözümleri sunuyor?

Kontsis Ölçüm Teknolojileri Olarak Global üreticiler olan KEM Küppers-TRICOR,AMETEK Drexelbrook, Vögtlin Intsruments, Spriano Technologies, Epiflow gibi üreticilerin resmi temsilcisiyiz. Seviye-Akış-Basınç-Sıcaklık-Analiz (Ph-İletkenlik-Viskosite...)ürün gruplarımız ile kimya,petrokimya,petrol,doğalgaz,gıda, otomotiv,enerji  gibi neredeyse her endüstriye proses geliştirme ve iyileştirme konularında enstrüman çözümleri ve satış sonrası hizmet vermekteyiz. Endüstriyel uygulamalarda gerek likit gerek toz içerikli proseslerde sürekli ve noktasal seviyeölçümü, likit ve gaz uygulamalarda debi ölçümü, katı sıvı ve gaz uygulamalarda sıcaklık,basınç ölçümü, analiz uygulamalarında PH-iletkinlik-Viskosite ölçümü gibi mühendislik altyapısı gerektiren uygulamalara farklı sektörlerden edindiğimiz tecrübeler ile teknolojik gelişmeler ışığında doğru bütçeler ve  olabilecek en uygun ve güvenilir enstrüman çözümleri ile proseselerin ve üretimin  güven altında olmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Kimya-petrokimya sektörlerinden aldığınız güncel ölçüm ve kontrol teknolojisi talepleri nelerdir? 

Bizim açımızdan kimya ve petrokimya sektöründe dikkat ve tecrübe gerektiren onlarca uygulama mevcut. Tesis ve üretim güvenliği gerektiren uygulamalarda sunulacak ekipmanların güvenlik kriterlerine ve  (Yanıcı patlayıcı ortam onayları)   teknolojilerine son derece dikkat etmek gerekiyor.Seveso kapsamına uygun kalifikasyonlu ekipman istekleri sık karşılaştığımız taleplerden bir tanesi. Kimya ve petrokimya tesislerinde likit uygulamalarda karşımıza çıkan, yoğuşma, köpük, yapışma yaratan uygulamalarda yanlış enstrüman kullanımından kaynaklı ölçüm problemleri ile sıkça karşılamaktayız. Bu gibi proseslerin iyileştirilmesi konusunda yine birçok talep almaktayız. Bu ve benzeri uygulamalarda özellikle otomatik kalibrasyon ve self test özelliği olan, zor şartlara dayanıklı, ölçüm hassasiyetleri yüksek, kapasitif tip seviye ölçüm enstrümanları ve kütlesel debimetrelere  (Coriolis-Termal) olan talep sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Petrol-doğalgaz-rafineri sektöründe ise sondaj ve işletme esnasında, su petrol oranı tayini, ıslak gaz debi ölçümü, 2-3 fazlı uygulamalarda debi seviye ve arayüz ölçümü konusunda talepler ile karşılaşmaktayız. Özellikle su-petrol ayırımı yapan Watercut transmitterleri ile Net-Oil-Computer özelliği olan kütlesel debimetreler ve arayüz seviye ölçüm teknolojilerine olan  gereksinim güncelliğini korumaktadır.

Seviye ölçümü hem birçok farklı tipte ölçüm prensibi hem de depolanan ürün tipi için oldukça önemli. Sizin bu konuda çözümleriniz nelerdir?

Seviye ölçümü ile ilgili kullanılan ölçüm teknolojisinin yanında ölçülecek akışkanların fisizksel ve kimyasal özelliklerinin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Noktasal ve sürekli seviye ölçümünde proses koşulları uygun oldukça  ısrarla kapasitif tip teknoloji tercih ediyoruz. Bu ürün gruplarımızdaki otomatik kalibrasyon ve self test özelliği ürünlerin farkılı yoğunluk,vakum, buhar, yapışma durumlarında dahi sağlıklı ölçüm alabilmesini sağlıyor. Örneğin dielektrik katsayısı çok düşük, köpük barındıran sıvı seviye ölçümlerinde çift kılavuzlu TDR radarlar veya uygun anten ile donatılmış düşük frekanslı temassız radarlar ile güvenilir çözümler sunmaktayız. Seviye ölçümünde kullanılan enstrüman teknolojisi kadar proseslerin doğru analiz edilerek prosese özgü çözüm sunulması kullanılan ölçüm teknojisi kadar önemli bir konudur. Bu konudaki anlayışımız her ölçüm teknoljisinin her prosesde kullanımı değil, uygun teknolojinin uygun prosesde kullanılması yönündedir. Buna dikkat edilmediğinde son derece gelişkin teknolojiler hiç istemediğiniz  kötü tecrübelere neden olabilmekte, kullanılan ölçüm teknoljisinin güvenilirliği üzerinde kuşkular yaratabilmektedir.

TLC toplam Tank Seviye, Universal IV seviye ölçeriniz ve Universal IV Watercut ölçerleriniz hangi sektör ve ürünlerde tercih ediliyor. Bu ürünler ne tür zorlu şartlarda kullanılabiliyor ve seviye ölçümünde ne tür avantajlar sağlıyor?

Ametek Drexelbrook TLC – Toplam tank seviye ölçüm sistemimiz Tank gauging sistemler ile eş değer hatta bu sistemler ile karşılaştırıldığında donanımsal avantajları olan bir ürün. Piyasadaki diğer seviye enstrümanlarına göre ölçüm hassiyetinin tam skalada 0.5 ile 1 mm arasında oluşu çok önemli bir avantaj. Aynı probe  üzerine 5 adete kadar yerleştirilen sıcaklık sensörleri ile akışkanın sıcaklığını çok noktadan ölçerek yoğunluğun seviye üzerindeki etkisini kompanze ederek mutlak seviye bilgisine ulaşmış oluyoruz. Akışkan yoğunluğuna göre probe üzerine yerleştirilmiş şamandıralar ise seviye bilgisinin yüksek çözünürlük ile alınmasına yardımcı oluyor. Tek bir trasnmitter ile seviye-toplam seviye-arayüz ve sıcaklık ölçümünü aynı anda yapmak tank gaugingler ile karşılaştırıldığında tank üzerinde ekipman sayısını azaltarak, maliyet ve operasyonel açıdan kullanıcılara fayda getirmektedir.

Ametek Drexelbrook Universal IV seviye trasnmitteri ,50 yıllık altyapı,bilgi ve deneyimin sonucu olarak toz ve sıvı uygulamalarda seviye ve arayüz tayini için en  güçlü kapasitif tip trasnmitterlerdendir. Prosese göre çeşitlendirilebilen 125 farklı ölçüm probu, transmitteri akla gelebilecek her endüstriyel tesiste en az bir uygulama için çözüm haline getirmiştir. 250 m’ye kadar ölçüm aralığı, 815°C sıcaklık, 1350 Bar’a kadar basınç dayanımı ürünü eşsiz kılan özellikleridir. Universal IV Watercut transmitterimiz petrol-doğalgaz-rafineri  sektöründe  sondaj ve işletme esnasında hassas bir şekilde  su-petrol türevleri oranlarının ölçülmesinde kullanılan güvenli bir üründür. Patentli Cote shield teknolojisi prosesdeki akışkan yapışmalarında,faz değişimlerinde  güvenli ölçüm olanağı sağlarken ürünün kolay kalibrasyonu, zor şartlarda çalışabilmesi bu uygulamalarda tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasındadır.TLC/Toplam Tank seviye ve Universal IV seviye trasnmitterlerimizi  birçok sektörde kullanabilmek mümkün. Ham petrol üretim tesislerinde,Tank Çiftlikleri,Rafineriler, Alım Satım Onaylı (Custody trasfer) Tanker yükleme boşaltma prosesleri ile  2-3 Fazlı Seperatörlerde Su-Petrol Ayırımı gibi alanlarda dünya üzerinde binlerce uygulama örneği bulunmaktadır.

Projelerde şartname hazırlanması, ekipmanların seçimi ve proje tasarımı esnasında optimum çözümün oluşturulması için ne tür danışmanlık hizmetleri veriyorsunuz?

Kontsis  olarak kullanıcılardan gelen talepleri büyük-küçük ayırmaksızın analiz etmeye ve olabilecek en iyi çözümü sunmaya çalışıyoruz.Ulaşabildiğimiz ölçüde her prosesi yerinde inceleyerek prosese uygun teknolojiler ile ilgili öncelikle kullanıcıları bilgilendiriyoruz. Böylelikle kullanıcılarımız Avantaj-dezantaj teknolojik alt yapı ve maliyet durumlarının farkındalığı ile seçim yapma şansına sahip olmuş oluyor. Anahtar teslim projelerde kullanıcıların isteklerini derleyerek sistem çalışma algoritmalarını kullanıcılarımıza sunup projeleri olabildiğince efektif şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Özellikle kamu kuruluşlarının ihaleyle yapılan alımlarında ihale kısıtlamalarından dolayı proses ihtiyaçlarını doğru karşılamayan teknik şartnameler ve enstrüman  grupları ile  sıkça karşılaşıyoruz. Bu tür durumlarda kullanıcılara doğru teknoljileri anlatarak teknik şartnamelerini doğru ve güncel teknolojilere uygun oluşturmalarına destekte bulunuyoruz.

Projelerde partnerlik yaptığınız markalarınız var mıdır? Bu partnerlikler size neler sağlıyor?

Kontsis ölçüm teknolojileri yerli bir firma olup Avrupa-Amerika menşeyli üreticilerin yetkili temsilciliğini yapmaktadır.Temsilcisi olduğumuz markaların bazılarının 100 yıla dayanan üretim-uygulama arge geçmişleri bulunmakta.Partnerlerimizin global yerleşim ağının güçlü olması farklı bölglerde kurulu işletmelerin hizmet alımını kolaylaştırdığı gibi dünyanın birçok yerinden uygulama bilgilerinin partneler arasında akışını sağlamakta .Böylece başka ülkelerdeki çözümleri de sektörlerimize taşıyarak teknolojinin evrensel bilgilerini kullanıcılarımızla paylaşıp proseslerini iyileştirmelerine destek olmuş oluyoruz.

Modernizasyon konusunda güncel başarı hikayeleriniz nelerdir?

Kontsis olarak yaptığımız işlerde kişisel başarıya çok odaklanmıyoruz. Enstrüman teknolojisi üretiminde ülkemiz maalesef ki pekde üretici pozisyonunda değil. Genel olarak ithalat yolu ile ülkemize giren  enstrümanları seçerken öncelikle ürünlerin bir kalite standardının olmasına, üretcinin global ve kendisini kanıtlamış olmasına dikkat ediyoruz. Ülkemizde proses iyileştirme ekipmanlarına harcanan sermayenin büyük bir yüzdesi yurt dışına çıkmaktadır. Yurt dışına çıkan bu sermayenin karşılığının kaliteli ve  güvenilir ekipmanlar olmasına ilkesel olarak dikkat ediyoruz. Kaliteli ve güvenilir ekipmanlar proses iyileştirmelerinde yatırımların doğru yapılmasını sağladığı gibi, prosesin ve üretimin güvenliğini artırmakta, kalite standartlarına olumlu katkılar yapmaktadır. Çözüm sunduğumuz projelerde enstrümanlarımızın güvenilir oluşu, prosesi iyileştirmesi ve üretim kalitesini arttırması bize mutluluk veren konuların başında geliyor. İyileşmesine katkıda bulunduğumuz her proses ülke ekonomisine katkıda bulunduğundan, doğru ve güvenilir ekipmanlarla modernize edilen her prosesin bir başarı hikayesinin olduğunuda unutmamak gerekiyor. 

Satış sonrası yedek parça, test ve kalibrasyon konusunda ne tür çözümler sunuyor, Kontsis?

Sağlamış olduğumuz ürünler genellikle bakım gerektirmeyen ürünler olup piyasada 25-30 yıldır kullanılan ürünlerimize denk geliyoruz. Ürünlerimizin 2-3 yıl gibi garanti sürelerinin yanısıra her bir ürünün 5-10 yıl boyunca yedek parçaları üreticilerimiz tarafından sağlanmaktadır. Sağladığımız yedek parça değişimlerinin bazılarını kullancılarımız kendileri yapabiliyorken bazılarında ise ürünün servise alınması gerekebiliyor. Servise alınan ürünlerin parça değişimlerini yaptıktan  sonra test ve doğrulama işlemlerini yaparak ürünleri çalışır halde kullanıcılarımıza teslim ediyoruz. Kalibrasyon konusunda bünyemizde gerekli yeterlilikler ile donatılmış bir laboratuarımız yok. Sağladığımız ürünleri genellikle proses üzerinde çeşitli referans ürünlerle doğruluyoruz. Akredite işlem  gerektiren durumlarda ise kullanıcılarımızı ilgili yeterlilikleri olan yurt içi yurt dışı laboratuvarlara yönlendiriyoruz.

Mühendislik ekibinizi tanıyabilir miyiz? 

Mühendislik ekibimiz son derece genç dinamik arkadaşlardan oluşuyor. Müşteri tarafında olmayı prosesleri yerinde analiz etmeyi seven bir ekibimiz var. Arkadaşalarımızın yurt içinde ve yurt dışındaki teknik eğitimlere katılımına özen gösteriyoruz. Böylelikle sürekli bir gelişim süreci içerisinde olmuş oluyorlar. Bunun yanı sıra satış ekibimizdeki arkadaşlarımız servis eğitimli olup, müşteri ziyaretleri sırasında gerektiğinde ürün devreye alımı, konfigürasyonu ve süpervizörlüğü gereken durumlara yerinde müdahale edebiliyorlar. Buda kullanıcılarımızı son derece menmun eden bir husus. 

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Öncelikle bizlere firmamızı, ürün gruplarımızı, sektöre bakış açımızı değerlendirme imkanı sunmuş olduğunuz için tüm ST ailesine teşekkür ederiz. Kontsis olarak genç bir firma olmamıza rağmen kısa sürede  farklı endüstrilerden çok değerli firmalar ile çalışma fırsatı bulmakla kalmayıp çalıştığımız her firmayla çözüm ortağı olacak şekilde ilişkiler kurduk. Ürün ve markalarımızın güvenilirliği, bilimsel yaklaşımlarımız, hızlı servis hizmetimiz kullanıcılar ile ilişkilerimizin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Proses iyileştimenin olmazsa olmazı olan enstrüman gruplarımızı sürekli yenilemeye, potrföyümüzü geliştirmeye çalışmaktayız. Var olan markalarımızın yanına bu yıl itibariyle AMETEK Drexelkbrook’u ekledik. 

Proses otomasyonu ekipmanları konusunda Dünyanın en büyük grup şirketlerinden biri olan AMETEK STC üyesi AMETEK Drexelbrook ile Seviye ölçüm enstrümanları konusunda endüstrimize kalitesi ve güvenilirliği ispatlanmış bir alternatif sunmuş olduğumuzu düşünmekteyiz.  

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 10:43
YORUM EKLE

Delta Vana

vega

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını