Pnösan Grup AB ülkeleri ile işbirliğiyle %20 büyümeyi hedefliyor

Pnösan Grup, yeni dönemde AB ülkeleri daha iyi bir işbirliği yaparak yüzde 20 büyümeyi hedefliyor. Bu hedefi de özellikle kondenstop, oransal kontrol vanası ve basınç düşürücü vanalarımız ile gerçekleştirmeyi planlıyor.

Pnösan Grup AB ülkeleri ile  işbirliğiyle %20 büyümeyi hedefliyor
Endüstri 40 Zirvesi

Son dönemde otomasyon sektörüne ve oransal kontrol vanaları imalatına yoğunlaşan Pnösan Grup yeni dönemde yüzde 20 oranında büyümeyi hedefliyor. Bu hedefine de özellikle kondenstop, oransal kontrol vanası ve basınç düşürücü vanalarımız ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Yeni dönem hedeflerini ve ürün gruplarını konuştuğumuz Pnösan Grup Marka İletişim Uzmanı Nida Şahin, ihracatın önemine de değindi.  

Pnösan Grup olarak yeni dönemde odaklandığınız sektörler hakkında bilgi verebilir misiniz? İş planınızda hangi gündem maddeleri yer alıyor?

Pnösan Grup olarak, son dönemde otomasyon sektörüne yoğunlaştık ve oransal kontrol vanalarını imal etmeye başladık. Bu vanalar, işletmelerde daha az enerji sarf etmesi için üretilen ve üretilmiş olan enerjinin transferine yardımcı olan buhar, sıcak ve soğuk su, kızgın yağ, gaz ve benzeri akışkanların sistemin ihtiyacına yönelik herhangi bir kayba uğramadan amaçlarına uygun olarak transferine ve kontrol edilebilmesine yardım olurlar. Kontrol vanaları genellikle bir hattaki akışkanı istenilen zamanda ve kontrol-emniyet fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde durduran, ayarlanabilir ve/veya akışkana yol vermeye yarayan son kontrol ekipmanı olarak bilinmektedir.
Akış kontrol vanaların ardından basınç düşürücü vanalarının da imalatına başladık, bu ürünümüz şu anda test aşamasında olduğundan bu aşamada pazara sevk edemiyoruz.

Ölçümlerin daha hassas bir şekilde yapılması için gelişen yeni teknolojiler ve trendler var mı?

Bahsi geçen bu vanalar (oransal kontrol vanası ve basınç düşürücü vana) ile akışkanın bulunduğu tüm proseslerde basınç, sıcaklık ve debi kontrolü yapabilmektedir. Su, yağ, kızgın yağ, buhar, kızgın buhar, azot, asit gibi gaz ve sıvı gamına giren tüm akışkanların kontrolünde kullanılabilmektedir. Kontrol vanası, hattan geçen akışkan miktarının ayarlanmasına, akışkanın basıncının düşürülmesine veya akışkanın yön değiştirebilmesine olanak sağlayan vanalar oldukları için enerji tasarrufuna ciddi fayda sağlarlar.
Şirketimiz içerisinde Ar-Ge ve yenilik yoluyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini amaçlamaktadır.

Ürünleriniz hangi aşamalardan geçiyor? 

Öncelikle hammaddelerimiz şirketimizde, kalite standartlarımıza uygunluk bakımından büyük bir titizlik ile incelenir. Bu süreç içerisinde, numune alınan hammaddeler, kalite departmanımız tarafından kalite kontrol sürecine tabi tutulurlar, kalite departmanımızdan onay alan hammaddeler, üretim aşamalarının sağlıklı ilerlemesi için üretim bandına geçiş sağlanır. Hammaddelerimiz fabrikaya girdiği andan itibaren gerekli işlemlerini tamamlayıp, son olarak montaj kısmına gelene kadar ISO 9001 standartlarına uygun olacak şekilde üretim tesisimizde kalite departmanımız tarafından gözlemlenirler. Üretim tesisimizde, DN15 den DN300 e kadar ürettiğimiz vanalar ile, akışkanı hacimsel olarak ölçerek, imalatlarımız gerekli ayar ve kalibrasyon testlerine tabi tutulurlar. Uygulanan bu test doğrultusunda ISO standartlarını karşılayan ürünlerimiz, müşterilere sevk için hazırlanırlar.  Kısaca, eski ve klasik sistemler yüzünden kullanılan gereksiz enerjinin yerini iş kontrolü ve enerji verimi kontrolüne bırakarak, çalışma şartlarınızın enerji tasarrufu yapmasına fayda sağlıyoruz.  

Bir ürünün üretimine başlamadan önce tüm ekip bir araya geliyor ve ürünün pazardaki konumunu, satış adetlerini inceliyoruz. İnceleme tam anlamıyla bittikten sonra, üretimi kararı aşamasında, piyasa koşullarında bu ürünü, hangi sektörlere verebileceğimizi netleştiriyoruz. Tüm bu sürecin ardından, pazar araştırmasına tarafına geçiyoruz. Bu noktada ürünün bizim alanımızdaki önemine ve spesifik özelliklerine yöneliyoruz ve ilk değerlendirmemizi yaparken bu kriterleri göz önünde bulundurmak bizim için büyük bir önem ve ciddiyet taşıyor. Ekibimizle geçmişten bugüne kadar edindiğimiz tecrübeyi de arkamıza alarak bir maliyet hesaplaması yapıyoruz. Senelerdir alanında uzman ve deneyim sahibi kişilerle çalıştığımız için ekibimizdeki herkesin değerlendirmesi bizim için oldukça fazla önem taşımaktadır.

Yeni ürünleriniz hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz? 

Markamızın geliştirmiş olduğu, proses otomasyonlarının başında ölçülebilir basınç akışı yapabildiğimiz oransal-kalkışlı kontrol vanalarımız ve basınç düşürücü vanalarımız gelmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile hassas ölçüm kontrol sistemleri ve akış kontrolleri oldukça önem arz etmeye başlamıştır. Hassas performans göstermesi beklenen vanalarımız ile ölçülebilir ve hesaplanabilir fiziksel veriler girildiğinde, proses kontrolü kolaylıkla sağlanabilmektedir. Üretim maliyetlerinin değişken yapısı yüzünden üretim bantlarında aksamalar yaşayan fabrikaların, bu ürünler sayesinde üretimde standartlaşmaları mümkün kılınabilmektedir. Kısaca, eski ve klasik sistemler yüzünden kullanılan gereksiz enerjinin yerini iş kontrolü ve enerji verimi kontrolüne bırakarak, prensiplerinizi değiştiriyoruz. Nordsteam diyaframlı basınç düşürücü vanalar, buhar, basınçlı hava ya da diğer yanıcı olmayan sanayi gazlarının bulunduğu hatlarda kullanım için tasarlanmışlardır. Bu ürün, yüksek basınçta gaz fazındaki akışkanların, basıncının düşürülmesinde idealdir. Bilindiği üzere endüstri sektöründe, maliyet ve zaman bakımından avantaj kazanmak için, akışkanlar yüksek basınçlı hatlarla transfer edilirler. Daha sonra, kullanım yerlerine bağlı olarak bu basınçların düşürülüp, proses verimliliği ve güvenliği için stabil hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple de endüstriyel kuruluşlar basınç düşürücülere gereksinim duymaktadır.

2020 hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?

2020 yılında hem ihracat kapasitemizi hem de ihracat oranlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu alandaki eğitimlerimize de devam ediyoruz. Üretimine başladığımız basınç düşürücü vanaların da duyurusunu ve tanıtımlarını yavaş yavaş yapmaya başladık. Pazar ve piyasa araştırmalarımız sürerken, ihracat tarafındaki süreçlerimiz de olumlu ilerliyor. 
İç pazardaki belirsizlik, sektördeki herkes gibi bizim de odağımızı ihracat tarafına çevirdi. 2020 yılının ikinci yarısından sonra piyasa koşullarının biraz daha netlik kazanacağını düşünüyoruz. Ancak bizim hedefimiz, Pnösan Group’u her zaman daha ileriye taşımak ve uluslararası bir marka haline getirmek olduğu için ihracat bizim için ekstra önem arz ettiğinden, ürettiğimiz ürünler ile markalarımızın sesini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. 

Biz Pnösan Group olarak, 2020 yılında minimum yüzde 20’lik bir büyüme hedefliyoruz. Bu sene toplamda sekiz fuara katılım gerçekleştireceğiz. Bunlardan beş tanesi yurt dışı, üçü ise yurt içindeki fuarlar ve bizim için en önemli olan fuar ise dünyanın, en büyük vana fuarlarından biri olan Almanya - Valve World fuarıdır. Buradan da bir pazar payı alarak AB ülkeleri daha iyi bir işbirliği yapmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefi de özellikle kondenstop, oransal kontrol vanası ve basınç düşürücü vanalarımız ile gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 18:59
YORUM EKLE

Endress

vega

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını