Krohne’den su ve atık su endüstrisi için web tabanlı on-line planlama aracı

Krohne, su ve atık su endüstrisi için web tabanlı on-line planlama aracı sunuyor. KROHNE tarafından ücretsiz olarak sunulan planlama aracının kullanımı için sisteme kayıt yaptırılması yeterli oluyor.

Krohne’den su ve atık su endüstrisi için web tabanlı on-line planlama aracı
Endüstri 40 Zirvesi

Proses ölçüm teknolojisi, “su ve atık su” endüstrisinde her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Günümüz koşullarında çevre ve insan sağlığı konularındaki artan farkındalık, su ve atık su tesisleri için oluşan yüksek işletme verimliliği beklentileri ve giderek artan maliyet sorunları saha ölçüm ekipmanları konusunda yeni gereksinimlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Su ve atık su endüstrisi için çalışmakta olan planlama mühendisleri; değişen gereksinimleri yeni teknolojik gelişmeler ile uyumlu duruma getirmek zorunda olmaları nedeniyle çok karmaşık sorunlarla karşı karşıyadırlar. Alternatiflerin çeşitliliği göz önüne alındığında doğru ölçüm enstrümanlarını seçmek, hemen hemen tüm planlama mühendisleri için oldukça zor bir iştir.
Planlamayı gerçekleştiren mühendisler, planlama aşamasında sürekli olarak değişen teknik gereksinimleri de mutlaka göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Bu amaçla mevcut ölçüm gereksinimleri ile çok çeşitli ölçüm yöntemlerini birbirleriyle örtüştürmek zorundadırlar. 

Bu noktada tesis planlamasında proses ölçüm teknolojisi bölümünün gün geçtikçe daha da fazla disiplinler arası bir karaktere büründüğü unutulmamalıdır. Planlamayı gerçekleştiren mühendisler için yalnızca genel çerçevede ölçüm teknolojileri üzerine yetkin olmak yeterli değil, bununla birlikte her bir ölçüm istasyonu için seçilecek yöntemlerin beraberinde getirecekleri avantaj ve dezavantajların da dikkate alınıyor olması gerekmektedir. 

Her bir ölçüm noktası için bu kadar çok alternatif yöntemin yer aldığı günümüz koşullarında planlama mühendislerinin karar vermekte zorlanması ise son derece doğal bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, planlamaları gerçekleştiren mühendislere yöntem seçimlerinde yol göstermesi, planlama aşamasında büyük kolaylıklar sağlaması ve her bir alt başlıkta yol gösterici bir başvuru kaynağı oluşturulması amacıyla geçtiğimiz yıllarda KROHNE tarafından hazırlanan web tabanlı planlama yazılımı; son dönemin gelişen teknolojisi ve yeni gereksinimler üzerine yeniden düzenlenerek, planlama mühendislerinin hizmetine sunulmuştur. http://planningtool.krohne.com web adresinden erişilebilecek olan web tabanlı planlama aracı, su ve atık su endüstrilerindeki proseslerin akış şemalarını, ölçüm enstrümanlarının kullanıldığı noktaları bu noktalarda kullanılması gereken ölçüm enstrümanlarının tüm teknik ayrıntılarını kullanıcıya sunmaktadır. 
Yazılımda bir ölçüm noktası seçildikten sonra, bilgi formları, cihazın işletme yönergeleri ve CAD çizimleri hızlı bir şekilde oluşturulabilir. Teknik şartname örneklerinin indirilmesi, word, excel, pdf veya GAEB dosyası olarak gerçekleştirilebilir. Aygıta özgü indirmeler ile, veri dosyaları, kılavuzlar ve kısa form açıklamalarına erişilebilir. 2D ve 3D CAD çizimlerinin yanı sıra DWG, IGES, SAT, STEP ve SLDPRT formatlarında çizimler de bulunmaktadır. Planlama aracı web tabanlı olduğundan, lokal kurulum gerekli değildir.

Bir planlama mühendisi açısından KROHNE planlama aracının kullanımı, kullanılmakta olan bilgisayara özel bir kurulum gerektirmediğinden oldukça basittir. Programa kayıtlı kullanıcı olarak giriş sağlandıktan sonra, planlaması gerçekleştirilecek olan su ya da atık su arıtma tesisinin klasik akış şemaları ekran üzerinde gösterilmektedir. Kanalizasyon şebekesi, mekanik ön arıtma, biyolojik arıtmanın farklı aşamaları ya da pompa tesisleri gibi su ve atık su endüstrisinde projelendirilecek olan tüm prosesler yazılım üzerinden seçilebilir. Sonrasında her bir başlık üzerinden tek bir tıklama ile tüm alt akış şemaları ve ölçüm noktaları seçilebilir ve kullanılacak olan ölçüm enstrümanının tüm teknik ayrıntı ve modelleme sayfalarına erişilebilir. Bu sistem üzerinden başta elektromanyetik, vorteks, coriolis kütlesel, değişken kesitli akışölçer gibi akışölçerler olmak üzere; pH, iletkenlik, klor, bulanıklık ya da çözünmüş oksijen gibi analitik ölçüm aygıtlarına kadar tüm ölçüm enstrümanlarına erişilebilir. Olası alternatiflerin listesi ek bilgilerle birlikte gelir. Her seçenek, üzerine tıklandığında ilgili KROHNE ölçüm enstrümanı hakkında ayrıntılı bilgi çağırabilecek bir sekme yer almaktadır. Bu bilgiler, cihazın kısa bir açıklamasını, ilgili veri sayfasını, çalıştırma yönergelerini, kurulum ve montaj bilgilerini, cihaz tasarımı için boyutlandırma ve hesaplama yazılımlarını, ölçüm hata eğrisi analizlerini ve ilgili onay ve sertifikaları da içermektedir. 

Sistemin kullanıcıya sunduğu en önemli özelliklerden biri de kullanıcıya, girilecek proses gereksinimlerine uygun olarak teknik şartname metinleri oluşturabilmesidir. Kullanıcı, seçilen ölçüm noktaları için hazırlanmış, ve üreticiden bağımsız teknik şartname metinlerini kolayca oluşturabilir. KROHNE tarafından ücretsiz olarak sunulan planlama aracının kullanımı için öncelikle sisteme son derece kolay bir şekilde kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt aşamasında KROHNE tarafından e-posta ile iletilecek olan bir giriş şifresi ile sisteme 7/24 erişim sağlanabilmektedir. 
 

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 09:45
YORUM EKLE

Endress

Honeywell

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını