İkaz Sisteminiz (AVR) artık desteklenmiyor mu?

Santral operatörleri için AVR’lerin efektif performans göstermesi, hızlı şekilde gerilim seviyelerini ayarlayabilmesi ve şebeke stabilitesini sağlaması kritik önem arz etmektedir.

İkaz Sisteminiz (AVR) artık desteklenmiyor mu?
EndüstrideAra - Haber Detay

Enerji santrallerinde generatörlerin tamamı mutlaka sisteme reaktif güç desteği sağlayarak enerji iletim sistemlerinde şebeke güvenilirliğini sürdürmelidir. Enerji santrallerinin tepki sürelerinin önemini enerji arzındaki yetersizlik, enerji talebinin artması ve yeni santrallerin yapımının zaman alması ciddi miktarda artırmıştır. Bu sebeple santral operatörleri için AVR’lerin efektif performans göstermesi, hızlı şekilde gerilim seviyelerini ayarlayabilmesi ve şebeke stabilitesini sağlaması kritik önem arz etmektedir.

Emerson Process Management Ovation™  kontrol sistemi Ethernet tabanlı haberleşme altyapısı ile Emerson DEC™  ikaz sistemine bağlantısı mümkündür. Bu entegrasyon enerji üretim prosesini tek bir ekrandan izleme ve kontrol etme imkanı sağlayarak işletme operatörlerinin ikaz sistemindeki operasyonları kolaylıkla takip etmelerine imkan verir.

Günümüzün ileri teknolojili santralleri çok çeşitli ekipmanlar ve bunlarla ilgili kontrol sistemelerini bünyesinde barındırır. Bu çeşitlilik maliyetleri artırdığı gibi verimlilik ve işletme problemlerini beraberinde getirir. Bahis konu olan kontrol sistemlerinin entegrasyonu hem yatırım maliyetlerini azalttığı gibi hemde operasyonel anlamda ve bakımlarda büyük kolaylıklar sağlar.

Emerson’un geliştirmiş olduğu bu entegrasyon çözümleri müşterilerine ikaz sistemleri ile kontrol sistemleri arasındaki daha güvenilir, arıza ihtimalleri daha düşük arayüz sağlar. Bu arayüz santral operatörlerine AVR’nin durumu, generatör gerilimi, alan akımı ve regülatör alarmlarını görmelerini sağlar. Bu entegrasyon aynı zamanda gerilim regülatörü kontrol arayüzünü Ovation DCS operatör bilgisayarından kontrol edilmesini sağlar. Operatörler aynı zamanda istedikleri kontrolü ikaz panosunda bulunan arayüz bilgisayarından da yapabilirler.

İKAZ SİSTEMLERİNİN DCS ÜZERİNDEN YÖNETİLMESİ...

DCS sistemine entegre bir ikaz sisteminde kolaylıkla santral operatörleri herhangi bir operatör istasyonundan ikaz sistemi ile ilgili arayüz sayfasında seçilebilir modlar üzerinden ikaz sisteminin kontrolünü sağlayabilir. AC mod seçildiğinde terminal gerilimi kontrolü mümkün olduğu gibi DC modda generatör alan akımı kontrol edilebilir. Veya base modda alan akımını step step yükseltip alçatarak loop kontrolden bağımsız olarak manuel olarak kontrol edebilirler. Otomatik modda ise sistem kendisi set edilen alan akımı ve üretilecek çıkış gerilimini otomatik olarak ayarlayacaktır. Tek grafik arayüzü sayesinde operatörler kafa karışıklığına mahal vermeden tek PC ile tüm santralin kontrolünü ve izlemesini rahatlıkla gerçekleştirebilecektir. Dinamik görüntü imkani sunan bu arayüz grafikleri müşterilerin istediği şekilde dizayn edilebilmektedir. Operatörler aynı zamanda entegre alarm sistemi sayesinde farklı ekranları kontrole gerek kalmaksızın, DCS’e taşınmış olan ikaz sistemi ile ilgili alarm ve event’leri doğrudan görebilir ve zamanında müdahale gerçekteştirebilir.

Entegrasyonun getirmiş olduğu bir diğer avantaj geriye dönük data toplanılması isteği durumunda DCS sistemindeki SOE kartları sayesinde yüksek çözünürlüklü datanın görüntülenmesi ve analizi ve tek bir Historian ile bu imkanların ek bir yazılım ve donanıma ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebiliyor olmasını sağlar.

Otomatik senkronizasyonun Ovation DCS kontrol sistemine bağlanması sayesinde Türbin, Generatör ve Gerilim kontrolünün tek bir operatör arayüzü ile gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Böyle DCS sistemi generatörün hızını, alan akımını gerekli seviyeye çekerek generatör ve şebeke gerilimlerini aynı seviyeye gelmesini sağlar ve senkrona girildikten sonra generatör kesicisine kapa emri vererek santralin çok hızlı bir şekilde devreye girmesine olanak sağlar.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 14:23
YORUM EKLE

Biodesulf

Enelsan

Dergiler