banner1322
x

Çimento sektöründe emisyon ölçümleri

Set Teknik Gaz Analiz Sistemleri Satış Mühendisi Ertan Aydemir, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği’nin çimento sektörüne etkilerini anlattı.

Çimento sektöründe emisyon ölçümleri
Enerji Zirvesi

Set Teknik Emniyet ve Çevre Teknolojileri A.Ş. Çevre Teknolojileri ve Proses Gaz Analiz Sistemleri Satış Mühendisi Ertan Aydemir, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) kapsamında çıkarılan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği, tebliğde belirtilen sektörlerin tesis özelliklerine göre sürekli ölçüm sistemi kurulumlarını zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Aydemir, çimento sektörünün söz konusu sektörlerin başında geldiğini ve sektörde kullanılan farklı yakıt türevleri dolayısıyla çok çeşitli parametre ölçümlerine tabii tutulduğunu söyledi. 
Genel olarak petrokok ve linyit kullanan sektörün enerji maliyetlerini düşürmek adına atık ve benzeri alternatif yakıtları da tercih ettiğini fakat bunun çimento fabrikalarında atıkların yakılması yönetmeliğinin kapsamına girdiğini ifade etti.

Aydemir, devamlı yanma gazları, toz ve debi ölçümünün gerçekleştirildiği çimento sektörüne, yakılan yakıt türevlerinin çeşitliği dolayısıyla hidrojenflorür, hidrojenklorür ve toplam organik karbon parametrelerinin de sürekli ölçümünün dahil edildiğini söyledi.

TÜRKİYE’DEKİ TEK YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Aydemir, “Baca şartlarına göre seçilmiş olan KGS1 sertifikalı sistem, yetkili çevre laboratuvarı tarafından KGS2 testine tabii tutularak Bakanlığa veri aktarımına hazır hale gelecek. Bu aşamadan sonra aylık bazda yapılacak KGS3 testleri, FTIR gaz analiz sistemlerinde bir takım işletme zorlukları ortaya çıkarıyor” dedi.

Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yanma gazları için span gaz temini, saklanması ve işletmesi problem yaratmasa da HCI ve HF gazları için bu durum sorun teşkil ediyor. HCI ve HF gazları toksik içerikli ve stoklanmak istendiğinde raf ömrü kısa olan gaz türevleridir. Söz konusu nedenler doğrultusunda, HCI ve HF parametrelerinin KGS3 işlemi için üretici firmalar tarafından test filtresi veya vekil gaz verilmek üzere farklı metodlar geliştirilmiştir.” 

Set Teknik’in Gasmet FTIR Gaz Analiz Sistemi’nin Türkiye’de tek yetkili temsilcisi olduğunu dile getiren Aydemir, vekil gaz olarak tayin edilen Metan (CH4) gazı ile HCI ve HF parametrelerine KGS3 işlemi yapabildiğini ve KGS3 ile ilgili kısmın Gasmet FTIR analizörün QAL1 Sertifikasında yer aldığını belirtti. 

*KGS3 işleminin avantajlarını ve konunun detaylarını Set Teknik Gaz Analiz Sistemleri Satış Mühendisi Ertan Aydemir’in ST Proses Otomasyonu dergisinin Ağustos 2019 sayısında yayınlanan makalesinde okuyabilirsiniz.
 

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 17:44
YORUM EKLE

Endress

vega

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını