banner1322
x

2019’un inovatif teknolojileri KROHNE Academy’de

KROHNE Academy etkinlikleri endüstrideki yönetici, planlayıcı ve mühendisleri alanının uzman otomasyon ve enstrüman markaları ile bir araya getiriyor.

2019’un inovatif teknolojileri KROHNE Academy’de
Endüstrideara

Ülkemiz endüstrisinin günün getirdiği beklentiler ve ağır rekabetçi koşullar altında modernizasyon konusunda önemli bir yol kat ettiğini belirten Krohne Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Can Merter, endüstriyel tesislerle mühendislik firmalarının yetkililerini bir araya getiren bu etkinliğin ülke sanayisine verilen en büyük katkılardan olduğunu söylüyor. 2019 yılında alanında öncü SAMSON ve PHOENIX CONTACT ile birlikte düzenlenen KROHNE Academy etkinliğine geçtiğimiz yıldan daha da yoğun bir katılım olacağını beklediklerini ifade eden Can Merter ile etkinlik detaylarını konuştuk. 

Yeni yılda, Türkiye endüstrisinin ajandasında yer alan yatırım konuları nelerdir? Enstrüman yatırımlarında talepleri hangi ürün grupları üzerine yoğunlaşıyor? 

KROHNE olarak; “Kimya ve petrokimya” endüstrisinden başlayarak “petrol ve gaz”, “su ve atık su”, “gıda ve içecek”, “demir ve çelik”, “enerji”, “kağıt”, “çimento” ve “madencilik” gibi tüm endüstriyel alanlarda etkin olarak çalışmaktayız. Çalışma alanımızda gerek son kullanıcı olan endüstriyel tesisler, gerekse endüstriyel tesislerin projelendirme, inşaat ve devreye alma işlerini gerçekleştiren mühendislik firmaları müşteri potansiyelimizi oluşturmaktadır. Bu geniş kapsamda gerçekleşen tüm endüstriyel yatırımları çok yakından izlemekteyiz. 2019 yılı için enerji, gıda ve su & atık su endüstrilerine ilişkin yatırımların önem kazandığını söyleyebilirim. KROHNE’nin sözünü ettiğimiz tüm endüstriler için önemli çözümleri bulunduğunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. Mevcut yatırımlar ve prosesler için 2019 yılında özellikle seviye ve basınç çözümlerimizin daha ön planda olacağını ön görmekteyiz. 

Krohne’nin 2018 ve 2019 yıllarında pazara sunduğu yeni ürün grupları ve çözüm – hizmetleri nelerdir? 

KROHNE, sürekli inovasyon ilkesi kapsamında ürün gruplarında sürekli geliştirme sağlayan, Ar-Ge çalışmalarına çok önemli yatırımlar yapan bir firmadır. Bu nedenle, mevcut çözümlerini günden güne ve sürekli olarak geliştirmektedir. Ancak, coriolis kütlesel akışölçerler için özel olarak geliştirilen EGM gibi; gaz içeren çift fazlı akışkanların ölçümünde devrim niteliğindeki yeniliklerden de mutlaka söz etmeliyiz.  KROHNE üretmekte olduğu tüm ölçüm enstrümanlarında son kullanıcının işini kolaylaştıracak önemli geliştirmeler yapmaktadır. Önümüzdeki dönemde, özellikle seviye ve basınç ölçer ürün grup ve çözümlerinde pek çok yeniliği pazara sunmayı hedeflemekteyiz.

Yeni yıl için önümüzdeki dönem stratejik planlarınız ve hedefleriniz nelerdir? 

Günümüz koşullarında artan dünya nüfusu, hızla artan gereksinimler, ekonomik rekabet ve sürekli yükselen gelişim beklentileri; tüm endüstri kollarında verimliliğin artırılmasının, fire ve kayıpların azaltılmasının ve birim üretim maliyetlerinin sürekli olarak düşürülmesinin yollarını aramayı bir zorunluluk durumuna getirmiştir. Bu noktada beklentilerin karşılanabilmesi için, gelişen teknolojiyle öncelikle insan faktörünün her geçen gün daha da azaltılması ve üretim proseslerinin hızlandırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Günümüzün en önemli hedef konularından endüstri 4.0 kavramı da bu zorunluluğun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu kavram kapsamında “proses otomasyonu” hiç olmadığı kadar büyük önem kazanmıştır. Sağlıklı ve verimli bir otomasyon sisteminin kurulabilmesi için, olmazsa olmaz olan ise doğru projelendirilmiş güçlü proses enstrümantasyonudur. Firmamız KROHNE, dünyanın en önde gelen saha enstrümanı üreticilerindendir. KROHNE; üretim teknolojisinde, güncel taleplerin karşılanması amacıyla, gelecekte oluşacak zorlayıcı talepleri de öngörerek sürekli gelişimi hedeflemiş bir firmadır. Bu amaçla dünya genelinde çok yoğun bir çaba harcanmaktadır. KROHNE Türkiye olarak bizler, saha ölçüm enstrümantasyonunda gerçekleştirdiğimiz inovatif vizyonumuzu ve bu vizyon çerçevesinde geliştirdiğimiz enstrüman teknolojisini müşterilerimizle paylaşmayı hedeflemekteyiz. 2019 boyunca yoğunlaşacağımız ana başlık “inovatif proses enstrümantasyon teknolojileri” olarak şekillenecektir. Diğer yandan, son 10 yıldır sürekli olarak büyümekte olan KROHNE Türkiye organizasyonu için de büyüme grafiğimizin önemli ölçüde yükselmiş olduğunu da ayrıca belirtmeliyim.

Etkinliklerin yeni yılında ilk günden günümüze; katılımcı sayısı, ilgi ve talep konusunda nasıl bir gelişim gözlemlediniz? Bu 7 yıllık gelişimi bizimle paylaşmanızı rica etsek…

KROHNE Academy etkinlikleri, ülkemizde ilk düzenlediğimiz günden bu yana müşterilerimizden artan bir ilgiyle karşılanmaktadır. Dünya genelinde düzenlenen KROHNE Academy organizasyonumuzun, endüstri dünyasının ülkemizdeki gereksinimleri açısından hem gerekli sinerjinin oluşturulması hem de etkin bilgi paylaşımı ve deneyim alışverişine olanak sağlaması açısından son derece yararlı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Otomasyon başlığı altında, tüm alt başlıkları kapsayan, konunun uzmanlarını ve üreticileri; endüstriyel alanlarda çalışan mühendislerle bir araya getiren KROHNE Academy etkinliğimizi daha uzun yıllar geliştirerek sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Elbette bu düşüncemizi müşterilerimizden aldığımız çok önemli geri dönüşler de desteklemektedir. 2019 yılında, alanlarında öncü firmalar olan SAMSON ve PHOENIX CONTACT ile birlikte düzenleyeceğimiz KROHNE Academy etkinliğimiz için geçtiğimiz yıllardan da daha yoğun bir katılım olacağı görüşündeyiz.

Bu yıl, geçtiğimiz yıldan farklı lokasyonlar ve konular söz konusu mu Academy Etkinlikleri için? Konuları bizimle paylaşır mısınız? 

2019 yılında KROHNE Academy etkinliklerimizi 11 Nisan’da Adana, 16 Nisan’da İzmir ve 18 Nisan’da İstanbul (Anadolu) bölgelerinde düzenlemeyi planlamış bulunuyoruz. Tüm bölgelerden yoğun talep almakla birlikte, planlamamızı olabildiğince büyük bir kitleye erişecek şekilde gerçekleştiriyoruz. Tabi, bu amaçla her yıl farklı lokasyonlarda organizasyon gerçekleştirerek erişim alanımızı en yüksek kapsamda sağlamayı hedeflemiş durumdayız.

Son kullanıcılar ve endüstri kuruluşlarından, artık ciddi talepler ediyor değil mi etkinlikleri? Etkinlik ile benzer birçok etkinliğe de öncü oldunuz. Bu tür etkinlikler sanayiye neler katıyor?

Ülkemiz genelindeki tüm endüstriyel alanlarda, gelişmekte olan teknoloji ile tesislerimiz hızla modernleştirilmekte, yeni planlanan endüstriyel tesisler ise günümüz gereksinimleri göz önünde bulundurularak kurulmaktadır. Günün getirdiği beklentiler ve ağır rekabetçi koşullar altında ülkemiz endüstrisi, modernizasyon konusunda önemli bir yol almıştır.  Gerçekleştirilecek olan bu gibi etkinlikler, ülkemiz endüstrisi planlayıcı, yönetici ve mühendisleri kapsamında inovatif teknolojilerin hayata geçirilmesi açısından yol gösterici bir rol oynamaktadır. Konunun uzmanlarıyla, son kullanıcı olan endüstriyel tesislerin ve mühendislik firmaları yetkililerinin bir araya gelerek pek çok ayrıntıyı görüşebileceği bir ortamın oluşturulması, ülkemiz sanayisine verilecek en önemli katkılardan biri olarak tanımlanabilir.


 

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 18:02
YORUM EKLE

Endress

vega

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını